logo

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại TPHCM

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 08-04-2022 |
  • Doanh nghiệp , |
  • 648 Lượt xem

Luật Hùng Sơn xin giới thiệu bài viết về: Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại TPHCM để bạn đọc hiểu hơn về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư.

Quảng cáo

Chuyển nhượng dự án đầu tư chính là việc nhà đầu tư có tên trong Dự án tiến hành chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư cho một nhà đầu tư mới đáp ứng đủ điều kiện theo pháp luật quy định.

Cơ sở pháp lý về chuyển nhượng dự án đầu tư

  • Luật Doanh nghiệp năm 2020
  • Luật Đầu tư năm 2020;
  • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư.

Trình tự thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư tại TPHCM như thế nào?

Trình tự thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư tại Hồ Chí Minh được thực hiện như sau:

– Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ xin chuyển nhượng dự án đến cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh nơi có dự án đầu tư. Đối với dự án khu đô thị mới và dự án nhà ở thì cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh chính là Sở xây dựng; đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thì cơ quan đầu mối sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

– Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (cơ quan đầu mối cấp tỉnh) có trách nhiệm thẩm định hồ sơ chuyển nhượng dự án trong thời hạn 30 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Cơ quan đầu mối thẩm định sau khi hoàn tất việc thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho phép chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

* Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư giữa chủ đầu tư cũ và chủ đầu tư mới, cụ thể:

– Tối đa 30 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng của cơ quan có thẩm quyền thì chủ đầu tư mới và chủ đầu tư chuyển nhượng cần phải ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án, hoàn thành việc bàn giao dự án. Chủ đầu tư mới có trách nhiệm tiếp tục triển khai dự án ngay sau khi được nhận bàn giao. Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho chủ đầu tư mới toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án, phải có kèm biên bản bàn giao kèm theo danh mục hồ sơ. Đối với việc bàn giao mốc giới đất đai của dự án trên đất thì thực hiện theo quy định của Luật Đất đai.

– Trước khi làm thủ tục bàn giao chủ đầu tư cũ phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tất cả các khách hàng có liên quan và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày, thông báo ít nhất trên 03 số liên tiếp của một tờ báo phát hành tại địa phương hoặc đài truyền hình địa phương hoặc trung ương và các trang web (nếu có) của cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh nơi có dự án, nội dung thông báo là về việc chuyển nhượng dự án và các quyền lợi của khách hàng.

Hồ sơ thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại TPHCM gồm những gì?

* Hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thì hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tính đến thời điểm chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Hợp đồng về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư;

– Bản sao các tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng và nhà đầu tư chuyển nhượng: ví dụ: đăng ký kinh doanh,…

– Bản sao hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

– Bản sao tài liệu của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một trong các giấy tờ sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư; cam kết tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục (nếu có)

* Hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư và việc chuyển nhượng làm thay đổi hoặc không làm thay đổi mục tiêu hoạt động, quy mô sử dụng đất đầu tư, thay đổi vốn đầu tư từ 20% trở lên, điều chỉnh thời gian hoạt động, kéo dài tiến độ thực hiện, thay đổi công nghệ của dự án đầu tư (trừ các trường hợp dự án đã được đưa vào khai thác và vận hành) thì hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản chấp thuận nhà đầu tư đối với trường hợp dự án chuyển nhượng không làm thay đổi các nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tính đến thời điểm chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư;

– Bản sao các tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng và nhà đầu tư chuyển nhượng: ví dụ: đăng ký kinh doanh,…;

– Hợp đồng về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư;

– Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, bản sao quyết định chủ trương đầu tư;

– Bản sao hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

– Bản sao tài liệu của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một trong các giấy tờ sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư; cam kết tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục (nếu có).

Dịch vụ thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại TPHCM của Luật Hùng Sơn

 Khi sử dụng dịch vụ chuyển nhượng dự án đầu tư của Luật Hùng Sơn thì khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ pháp lý tốt nhất.

4.1 Bạn sẽ nhận dịch vụ thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư gồm những gì?

Khi sử dụng dịch vụ chuyển nhượng dự án đầu tư tại Luật Hùng Sơn, khách hàng sẽ nhận được các dịch vụ từ đội ngũ tư vấn tận tâm:

– Tư vấn cho khách hàng các tài liệu, giấy tờ cần chuẩn bị; nhận hồ sơ từ khách hàng để tiến hành dịch vụ chuyển nhượng dự án đầu tư;

– Tư vấn các thủ tục liên quan đến thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư;

Quảng cáo

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh cho khách hàng để tiến hành thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư ư;

– Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước, sửa đổi, bổ sung hồ sơ, nhận kết quả sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan, phát sinh sau khi thực hiện xong thủ tục.

4.2 Thời gian thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư là bao lâu?

Thời gian thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư như sau:

– Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến: thời hạn 03 ngày.

– Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan được lấy ý kiến sẽ trả lời ý kiến về các nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó: thời hạn 15 ngày.

– Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung về việc thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư, sau đó trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: thời hạn 25 ngày.

– Kể từ ngày nhận được hồ sơ, báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ ra quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư. Quyết định sẽ được gửi về cho Cơ quan đăng ký đầu tư và các nhà đầu tư, Cơ quan chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp cần chấp thuận nhà đầu tư theo quy định pháp luật: thời hạn 07 ngày.

 4.3 Chi phí thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư hết bao nhiêu?

Tùy thuộc vào tính chất của từng dự án đầu tư, thời gian và phương án để giải quyết từng dự án khác nhau, dẫn đến chi phí thủ tục chuyển nhượng dự án cũng khác nhau để cân đối phù hợp. Chi phí cho thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Luật Hùng Sơn luôn đảm bảo cân bằng các chi phí để đem đến cho khách hàng dịch vụ pháp lý tốt nhất.

Để biết thêm thông tin về phí dịch vụ tại Luật Hùng Sơn, vui lòng liên hệ hoặc để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn và báo giá chi tiết.

4.4 Kết quả mà bạn nhận được là gì?

Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng thì kết quả khách hàng nhận được gồm:

– Đối với các dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Đối với các dự án đầu tư không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì: Văn bản điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ hoặc UBND cấp thành phố/huyện.

– Quyết định chấp thuận về việc điều chỉnh nhà đầu tư và ghi nhận nhà đầu tư chuyển nhượng, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, ghi nhận về phần dự án chuyển nhượng (nếu có). Các giấy tờ này đã được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

4.5 Lý do bạn nên chọn dịch vụ của Luật Hùng Sơn?

Luật Hùng Sơn tự hào là công ty Luật chuyên cung cấp các dịch vụ chuyển nhượng dự án đầu tư. Luật Hùng Sơn cam kết thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư một cách nhanh chóng, đạt được kết quả tốt nhất, đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng.

Luật Hùng Sơn sẽ tiến hành thu nhập thông tin và tài liệu của khách hàng cụ thể và chi tiết để đảm bảo quy trình tư vấn cụ thể nhất. Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu, giấy tờ một cách tỉ mỉ và chi tiết.

Tiến hành thủ tục ngay sau khi tiếp nhận đủ thông tin và hồ sơ đầy đủ từ khách hàng. Đảm báo kết quả khách hàng nhận lại được là tốt nhất.

Tư vấn cho khách hàng các vấn đề cần lưu ý trong khi thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư. Kể cả sau khi hoàn thành dịch vụ, Luật Hùng Sơn vẫn luôn sẵn sàng tiếp nhận, tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan.

Những lưu ý khi làm thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại TPHCM

Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Hồ Chí Minh thì cần lưu ý những vấn đề sau:

– Dù các nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng dự án đầu tư nhưng các dự án đầu tư phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật:

+ Dự án đầu tư đó không thuộc một trong các trường hợp bị cấm chấm dứt hoạt động theo quy định về chuyển nhượng hợp đồng;

+ Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là bên nhận chuyển nhượng dự án thuộc các ngành nghề đầu tư có điều kiện thì phải thỏa mãn được các điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

+ Nghiêm chỉnh chấp hành về các điều kiện của pháp luật về đất đai hoặc kinh doanh về bất động sản nếu trường hợp dự án đầu tư chuyển nhượng có gắn liền với quyền sử dụng đất.

– Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư cần đảm bảo được các tiêu chí:

+ Không thực hiện thay đổi mục tiêu dự án; không thay đổi về nội dung dự án đầu tư;

+ Đảm bảo các quyền lợi của khách hàng và các đối tác liên quan khi chuyển nhượng dự án đầu tư.

 

Bài viết về Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại TPHCM trên đây hy vọng mang lại cho bạn đọc các thông tin hữu ích. Cần tư vấn về các thủ tục về chuyển nhượng dự án đầu tư tại Hồ Chí Minh cũng như các vấn đề pháp lý liên quan, vui lòng để lại thông tin số điện thoại hoặc liên hệ đến hotline 096 450 95 55, Luật Hùng Sơn luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của bạn.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn