[Mới nhất] Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất khai hoang

Đất khai hoang được hiểu là phần đất do người dân tự mình khai thác. Các mảnh đấy này không có chủ sở hữu và được chuyển đổi thành những loại đất nông nghiệp, đất thổ cư mà phát luật quy định. Việc xác nhận nguồn gốc đất đai trên thực tiễn còn tồn tại khá nhiều bất cập. Đặc biệt là thủ tục cấp sổ đỏ cho đất khai hoang. Cụ thể như thế nào, mời các bạn cùng Luật Hùng Sơn lý giải ở bài viết này nhé!

Quảng cáo

1. Thế nào là đất khai hoang?

Hiện nay có rất nhiều hình thức đất khai hoang như: khai hoang đất rừng, khai hoang đất sản xuất, đất khai hoang phục hoá. Việc người dân tiến hành khai hoang đất sản xuất, đất rừng không có khái niệm quy định rõ ràng. Thực chất đó là hành vi khai hoang theo phân loại đất. Còn trong luật chỉ quy định về đất khai hoang phục hoá và khai hoang.

Đất khai hoang là phần đất tự người dân khai thác

Đất khai hoang là phần đất tự người dân khai thác

Theo giải thích từ ngữ được quy định tại Điều 2 của Thông tư số 52/2014/TT/BNNPTNT, đất khai hoang là đất hiện để hoang hoá, đất khác có thẩm quyền phê duyệt đã quy hoạch cho hoạt động sản xuất nông nghiệp được cấp. Đất khang hoang phục hoá là đất đã sản xuất nông nghiệp trước đây nhưng bị bỏ hoá. Loại đất này nằm trong quy hoạch sản xuất nông nghiệp được cấp và có thẩm quyền phê duyệt.

Chính sách, quy định của luật cho đất phục hoá và đất khai hoang sẽ khác nhau phụ thuộc vào thời điểm và các loại giấy tờ xác nhận đất khai hoang. Vì vậy, để có thể hiểu về quyền lợi cũng như nghĩa vụ sở hữu đất khai hoang về cấp sổ đỏ, thu hồi, bồi thường, mua bán thì các bạn cần dựa vào những quy định cụ thể tuỳ theo từng trường hợp.

2. Điều kiện để đất khai hoang được cấp sổ đỏ

Nếu như có đầy đủ các điều kiện quy định trong Khoản 2, Điều 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2013, đất khai hoang sẽ được cấp sổ đỏ như sau:

 • Đất đai đã được dùng ổn định từ trước ngày 1/7/2004.
 • Đất sử dụng không được vi phạm pháp luật về đất đai, cụ thể như:
  • Không lấn, chiếm hành lang để đảm bảo an toàn cho công trình công cộng sau khi có quy định công bố, cắm mốc hành lang bảo vệ của Nhà nước.
  • Không lấn, chiếm lòng lề đường, vỉa hè ngay sau khi Nhà nước đã công bố chỉ giới xây dựng.
  • Không lấn, chiếm đất để xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp và các công trình công cộng khác.
  • Không lấn, chiếm đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho những nông trường, lâm trường quốc doanh, trung tâm, công ty nông nghiệp, lâm nghiệp, trạm, trại.
  • Không lấn, chiếm đất chưa được sử dụng hoặc tự ý điều chỉnh mục đích sử dụng đất khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa cho phép theo quy định của pháp luật.
 • Hiện được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, thích hợp với quy hoạch sử dụng đất, chi tiết xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt với nơi đã có quy hoạch.

Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất khai hoang

Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất khai hoang

3. Thủ tục xin cấp sổ đỏ cho đất khai hoang

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp sổ đỏ 

Các bạn cần chuẩn bị một bộ Hồ sơ để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định ở Điều 8 của Thông tư 24/2014/TT-BTNMT như sau:

 • Đơn đăng ký, cấp Sổ đỏ dựa vào Mẫu số 04a/ĐK ban hành cùng Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính gồm biên lai nộp thuế hàng năm.

Chú ý: Bên cạnh các loại giấy tờ trên, khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các bạn cần xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.

Bước 2. Tiến hành nộp hồ sơ

Quảng cáo

Các bạn cần nộp hồ sơ ở văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài Nguyên và Môi Trường. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước sẽ thông báo và hướng dẫn bổ sung trong 3 ngày làm việc.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận

Văn phòng đăng ký đất đai mà bạn nộp hồ sơ sẽ tiến hành thẩm định và thực hiện những công việc như sau:

 • Gửi hồ sơ tới ủy ban nhân dân xã để xin ý kiến xác nhận về hiện trạng sử dụng đất. Với nội dung kê khai đăng ký và niêm yết công khai kết quả kiểm tra, xác nhận hiện trạng hồ sơ, trình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất ở trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư có đất.
 • Kiểm tra hồ sơ đăng ký, xác nhận điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký. Tiến hành cập nhật thông tin thửa đất, tài sản liên quan tới đất, đăng ký hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu như có).
 • Gửi số liệu địa chính tới cơ quan thuế để xác định và thống báo thu nghĩa vụ tài chính. Ngoại trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp hoặc ghi nợ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Chuẩn bị hồ sơ để cơ quan Tài Nguyên và Môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và những tài sản khác liên quan tới với đất.
 • Cơ quan Tài Nguyên và Môi trường trình ủy ban nhân dân huyện xem xét và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Cập nhật việc bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và những tài sản khác liên quan tới đất vào hồ sơ địa chính, các cơ sở dữ liệu đất đai;

Chuẩn bị đầy đủ thủ tục để cấp sổ đỏ cho đất khai hoang

Chuẩn bị đầy đủ thủ tục để cấp sổ đỏ cho đất khai hoang

Bước 4. Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Các bạn cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế trước khi nhận Giấy chứng nhận được cấp.

Bước 5. Trao cho người sử dụng đất Giấy chứng nhận

Việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác liên quan tới đất được thực hiện sau khi nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính đúng theo quy định.

Thời hạn để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận không vượt quá 30 ngày.

Lưu ý: Thời gian làm thủ tục Cấp giấy chứng nhận tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Không tính thời gian những ngày nghỉ, lễ theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời không tính khoảng thời gian tiếp nhận hồ sơ ở xã, thời gian trưng cầu giám định, thời gian hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất vi phạm pháp luật.

4. Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận nguồn gốc sử dụng đất

 

Kính gửi: UBND phường (xã)……………………………………………………………………………………………………….

 

Tên tôi là:…………………………………………………………………….. Sinh năm:…………………….

Số CMTND:…………………………. cấp ngày……./……./………. tại Công an tỉnh: …………………..

Cùng vợ (chồng) tôi là:………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú tại số nhà:…………….. đường phố:………………………………………………………

Khu dân cư số:…………………… phường (xã):……………………………………Thành phố Hải Dương.

      Số liệu đo vẽ năm 200……; Thuộc thửa đất số: …….. tờ bản đồ số…….. diện tích……….. m2.

Địa chỉ thửa đất:……………………………………………………………………………………………………………

Số sổ hộ khẩu:………………………………………………….…. Cấp ngày……… tháng……… năm………..

       Tôi viết đơn này xin được trình bày với UBND phường (xã) một việc như sau:

       Tôi đã có nhà ở ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch dân cư tại số nhà trên từ ngày……… tháng……… năm …………

Nguồn gốc thửa đất (ghi rõ đến ở thửa đất từ ngày tháng năm nào, do cơ quan, cấp nào giao hoặc chủ hộ nào chuyển nhượng ) và đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Những thay đổi trong quá trình sử dụng đất (nêu rõ nguyên nhân tăng giảm diện tích đất sử dụng ghi theo ngày, tháng, năm của từng đợt: khai rõ do chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng của ai, loại đất gì so với diện tích đất khai ở phần nguồn gốc sử dụng đất).

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan về những nội dung đã viết ở trên nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

        Vậy tôi viết đơn này đề nghị với UBND phường (xã) xác nhận cho gia đình tôi về nguồn gốc đất, sự phù hợp với quy hoạch thửa đất tôi đang quản lý sử dụng để gia đình tôi làm thủ tục đăng ký và xin chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở theo qui định của pháp luật. Kèm theo đơn này gia đình tôi có các loại giấy tờ sau (bản sao có chứng thực của UBND phường, xã):

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

        Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Ngày………. tháng………. năm 200……

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

– Hiện trạng sử dụng đất:

– Nguồn gốc sử dụng đất:

– Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………………………..

– Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai:………………………………………………………………..….

– Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất :………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………..…..

Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày….. tháng…. năm …..

TM. Uỷ ban nhân dân

Chủ tịch  

(Ký tên, đóng dấu)

KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

Ngày….. tháng…... năm ………

Người thẩm tra hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

Ngày….. tháng…. năm ……..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

(Ký tên, đóng dấu)

Ý KIẾN CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

                                                                                              Ngày ……. tháng ……. năm ……….

Trưởng Phòng 

(Ký tên, đóng dấu)

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin chi tiết về thủ tục cấp sổ đỏ cho đất khai hoang. Qua đây, chắc hẳn các bạn đã biết để cấp sổ đỏ cho đất khai hoang cần đáp ứng những điều kiện gì? Nếu như có bất cứ thắc mắc nào về quy trình này, hãy liên hệ với Luật Hùng Sơn để được giải đáp tận tình nhé!

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn