logo

Thủ tục cấp lại sổ đỏ bị sai, đính chính lại thông tin sổ đỏ

Khi bị sai thông tin trên sổ đỏ thì phải làm thế nào, có thể chỉnh sửa được không? Khi bị sai thông tin trên sổ đỏ thì người được cấp hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục đính chính lại thông tin. Bài viết này sẽ giải đáp đến các Thủ tục cấp lại sổ đỏ bị sai, đính chính lại thông tin sổ đỏ.

Quảng cáo

Khi nào cần đính chính sổ đỏ?

Đính chính sổ đỏ là gì? Đính chính sổ đỏ là việc sửa lại các thông tin bị sai sót trên sổ, việc sai sót ngày có thể là sai về các thông tin của chủ sở hữu hoặc sai các thông tin về thửa đất.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận là cơ quan đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau: (theo quy định tại khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013)

 • Có sai sót các thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân, hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó.
 • Có sai sót các thông tin về thửa đất, các tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì:

 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính thông tin. Nếu trường hợp sai sót cho lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Lưu ý: Việc đính chính các thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ cần khi các thông tin này có sai sót tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu trong trường hợp người sử dụng đất đổi chứng minh nhân dân mới, cấp mới, làm lại thẻ căn cước công dân hay thay đổi địa chỉ thường trú thì không cần nhất thiết phải làm thủ tục đính chính thông tin, nhưng nếu khi đi làm các thủ tục mua bán, chuyển nhượng hoặc các thủ tục khác có liên quan đến đất thì cần phải có xác nhận của địa phương về những thay đổi này.

thủ tục cấp lại sổ đỏ bị sai

Các bước thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ bị sai

Các bước để tiến hành thủ tục cấp lại sổ đỏ bị sai thông tin được hướng dẫn cụ thể dưới đây. 

Hồ sơ đính chính gồm những gì?

 • Trường hợp thông tin bị sai do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (khai sai thông tin, …) thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tiwf dưới đây:
  • Giấy chứng nhận có thông tin bị sai sót (nộp lại bản gốc);
  • Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận.
 • Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót do văn phòng đăng ký đất đai phát hiện ra thì hồ sơ gồm:
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp

Nếu văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp cho người sử dụng đất bị sai sót thì cơ quan sẽ tiến hành thông báo cho người sử dụng đất, yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận để cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính (không cần nộp đơn đề nghị).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cũng có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót. Cụ thể là các cơ quan sau:

 • Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định thì Sở tài nguyên và môi trường có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trong các trường hợp:
  • Người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất;
  • Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
 • Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đau thì cấp Giấy chứng nhận do các cơ quan sau cấp:
  • Sở tài nguyên và môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất cho các cá nhân người Việt nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; cơ sở tôn giáo, tổ chức; cá nhân người nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư tại nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Tại Việt Nam.
 • Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về các trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã được cấp.

Thủ tục đính chính

Các bước trong thủ tục đính chính sổ đỏ như sau:

 • Bước 1: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ đính chính hoặc nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan có thẩm quyền
 • Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai/cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục tiến hành đính chính thông tin.
  • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm tiến hành kiểm tra; lập biên bản kết luận về các nội dung cũng như nguyên nhân sai sót; sau đó lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào giấy chứng nhận đã cấp có các nội dung sai sót; chỉnh lý lại các nội dung có sai sót vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương.
  • Trong trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp đổi luôn sang Giấy chứng nhận mới thì Văn phòng đăng ký đất đai chuyển trình cơ quan có thẩm quyền để cấp.
 • Bước 3: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đã được đính chính thông tin.

Thời hạn giải quyết

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Quảng cáo

Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, thời gian tính theo ngày làm việc, không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

Nếu trường hợp ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì thời gian có thể kéo dài thêm không quá 10, tổng là tối đa không quá 20 ngày. Nếu hết thời hạn mà chưa có kết quả thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời cho người làm thủ tục.

Chi phí thực hiện đính chính

Các loại phí và lệ phí khi thực hiện thủ tục đính chính thông tin trên sổ đỏ bao gồm:

 • Phí cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong trường hợp có yêu cầu cấp lại);
 • Lệ phí chứng nhận biến động đất đai;
 • Lệ phí trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Mức thu các loại phí, lệ phí sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của từng tỉnh quyết định tùy theo từng điều kiện cụ thể của từng địa phương. Mức thu phù hợp với điều kiện và về nguyên tắc phải bảo đảm:

 • Mức thu đối với cá nhân, hộ gia đình tại các quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh sẽ cao hơn so với mức thu tại các khu vực khác.
 • Mức thu đối với tổ chức sẽ cao hơn mức thu đối với cá nhân, hộ gia đình.

Bên cạnh đó thì cá nhân, hộ gia đình ở nông thôn khi thực hiện đính chính sổ đỏ thì không phải nộp lệ phí địa chính.

Còn mọi trường hợp cấp phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất thì đều phải nộp lệ phí cấp phôi sổ.

Dịch vụ tư vấn thủ tục cấp lại sổ đỏ bị sai của Luật Hùng Sơn

Luật Hùng Sơn là đơn vị tư vấn Luật với nhiều năm kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng. Bạn chỉ cần liên hệ đến tổng đài tư vấn 1900 6518, Luật sư chuyên ngành luôn sẵn sàng tư vấn mà khách hàng không cần phải đến văn phòng. Luật Hùng Sơn luôn tuân thủ tuyệt đối quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư, trong đó việc bảo mật thông tin khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Mọi thông tin của khách hàng dù trao đổi với chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào đều được bảo mật một cách tuyệt đối. Luật Hùng Sơn cam kết thực hiện các biện pháp mạnh nhất và không khoan nhượng đối với các hành vi cố tình thực hiện trái pháp luật để lấy cắp dữ liệu của website.

Đối với những vấn đề pháp lý có tính chất phức tạp và  không thể giải đáp qua điện thoại, Quý khách hàng có thể đặt lịch để trao đổi trực tiếp với Luật sư tại trụ sở của văn phòng.

Trên đây là bài viết liên quan đến “Thủ tục cấp lại sổ đỏ bị sai, đính chính lại thông tin sổ đỏ” của Luật Hùng Sơn. Hy vọng bài viết có thể mang lại nhiều thông tin bổ ích cho bạn đọc. Quý khách có thể liên hệ đến tổng đài 1900 6518 để được tư vấn chi tiết hoặc đặt lịch tư vấn về các dịch vụ của Luật Hùng Sơn cung cấp.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn