logo

Thay đổi tên công ty có phải thay đổi đăng ký nhãn hiệu không?

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 13-08-2021 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 708 Lượt xem

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi khi thay đổi tên cty có phải thay đổi đăng ký nhãn hiệu không? và thủ tục xử lý thay đổi đăng ký nhãn hiệu như thế nào ạ? Xin cảm ơn Luật sư!

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009;
 • Thông tư 01/2007/TT-BKHCN của Bộ khoa học công nghệ;
 • Thông tư 263/2016/TT-BTC của Bộ tài chính;

thay đổi tên công ty có phải thay đổi đăng ký nhãn hiệu không

2. Luật sư tư vấn trả lời:

Luật Hùng Sơn trân trọng cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về vấn đề thay đổi đăng ký nhãn hiệu khi doanh nghiệp thay đổi tên, chúng tôi xin đưa ra giải đáp như sau:

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thực hiện thay đổi các thông tin như: Tên doanh nghiệp; địa chỉ, ngành nghề, vốn, thành viên/cổ đông… Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh nhìn chung tương đối đơn giản và dễ dàng thực hiện. Một trong số những thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh là thay đổi tên của doanh nghiệp. Thủ tục thực hiện đổi tên có thể thực hiện ngay, nhưng sau khi thay đổi tên, doanh nghiệp cần lưu ý về các thủ tục khác có thể phát sinh. Dưới góc độ bài viết này, chúng tôi đề cập đến thủ tục thay đổi đăng ký nhãn hiệu sau khi doanh nghiệp thực hiện đổi tên.

Vấn đề thứ nhất: Thay đổi tên doanh nghiệp có bắt buộc phải thay đổi nhãn hiệu không? Câu trả lời là không bắt buộc nhưng cân nhắc các vấn đề thực tế thì nên làm. Vì sao nên làm?

Tên doanh nghiệp là nội dung đầu tiên và là nội dung dễ dàng nhận biết nhất về một doanh nghiệp. Không trừu tượng, khó nhớ, tên doanh nghiệp và nhãn hiệu song hành và tạo dấu ấn trong trí nhớ của khách hàng, đối tác và người tiêu dùng.

Giả thiết: Công ty TNHH ABC VINA đang là chủ sở hữu nhãn hiệu thời trang “Hải Anh”. Khách hàng, người tiêu dùng đều đã biết đến mối quan hệ sở hữu nói trên. Trong quá trình hoạt động Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Alphabet global. Như vậy, nếu không tiến hành thủ tục thay đổi tên cho văn bằng bảo hộ nhãn hiệu “HẢI ANH” thì khó lòng để người tiêu dùng mới, đối tác mới có thể tin tưởng và lựa chọn sản phẩm mang nhãn hiệu này.

Tuy nhiên, cũng phải cân nhắc về vấn đề hiệu quả và vấn đề sử dụng trên thực tế. Một Công ty có thể sở hữu nhiều nhãn hiệu khác nhau, nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu khác nhau. Nếu trong thực tế, nhãn hiệu “HẢI ANH” không còn được Công ty sử dụng hoặc ngừng sản xuất hoặc nhãn hiệu đã hết hạn trước đó và không có nhu cầu gia hạn thì không nhất thiết phải làm thủ tục thay đổi trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Như vậy, căn cứ vào tình hình thực tế của nhu cầu sử dụng, bảo hộ. Chủ doanh nghiệp cần cân nhắc và đưa ra quyết định phù hợp về việc thay đổi đăng ký nhãn hiệu sau khi làm xong thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp.

Việc thay đổi tên doanh nghiệp trong đơn đăng ký nhãn hiệu/văn bằng bảo hộ nhãn hiệu giúp hệ thống thông tin về tài sản doanh nghiệp (tài sản sở hữu trí tuệ) được nhất quán, dễ dàng quản lý và bảo vệ tối đã quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu, xử lý kịp thời khi có vi phạm xảy ra.

Vấn đề thứ hai, thủ tục thay đổi đăng ký nhãn hiệu sau khi doanh nghiệp đổi tên.

Xin lưu ý, thủ tục đề cập dưới đây là thủ tục sửa đổi Tên chủ đơn/Chủ văn bằng. Các trường hợp Thay đổi chủ đơn – chuyển nhượng đơn/văn bằng sẽ được đề cập trong nội dung của bài viết sau.

Trường hợp 1: Thay đổi tên chủ đơn trên đơn đăng ký nhãn hiệu khi doanh nghiệp đổi tên:

Đây là trường hợp doanh nghiệp đổi tên khi đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp nhưng chưa được cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Khi đó, thủ tục cần thực hiện có tên: “Yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên của người nộp đơn”.

Quy định tại Điều 115 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009 đề cập: Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có quyền yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên, địa chỉ của người nộp đơn. Người yêu cầu thực hiện thủ tục này phải nộp phí, lệ phí.

Việc sửa đổi tên người nộp đơn phải đảm bảo không mở rộng phạm vi, đối tượng đã nêu trong đơn và phải đảm bảo tính thống nhất trong đơn.

Hồ sơ “Yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên của người nộp đơn” bao gồm:

 • 02 Bản Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu);
 • 01 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhạn đăng ký kinh doanh mới (ghi nhận tên mới của doanh nghiệp);
 • 01 Bản gốc Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho Tổ chức đại diện thực hiện thủ tục);
 • Bản sao Chứng từ nộp phí, lệ phí;
 • Tài liệu khác (nếu có).

Phí, lệ phí nhà nước đối với thủ tục thay đổi tên chủ đơn đăng ký nhãn hiệu:

 • Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (cho mỗi nội dung sửa đổi của mỗi đơn): 160.000 đồng;
 • Phí công bố: 120.000 đồng

Thời gian xem xét yêu cầu sửa đổi tên chủ đơn đăng ký nhãn hiệu: 03-05 tháng.

Thủ tục thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ thông qua hình thức nộp đơn trực tiếp hoặc đơn qua đường bưu điện hoặc đơn trực tuyến qua hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

Trường hợp 2: Thay đổi tên chủ đơn trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu khi doanh nghiệp đổi tên:

Đây là trường hợp doanh nghiệp đổi tên khi đơn đăng ký nhãn hiệu đã được Cục SHTT ra quyết định cấp Văn bằng bảo hộ. Khi đó, thủ tục cần thực hiện có tên: “Sửa đổi văn bằng bảo hộ”.

Quy định tại Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009 đề cập: Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi thông tin tên của chủ văn bằng bảo hộ. Người yêu cầu thực hiện thủ tục này phải nộp phí, lệ phí.

Hồ sơ “Sửa đổi tên chủ văn bằng bảo hộ” hay “Sửa đổi văn bằng bảo hộ” bao gồm:

 • 02 Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ (theo mẫu);
 • Bản gốc Văn bằng bảo hộ (nếu muốn ghi nhận thông tin thay đổi trên Văn bằng bảo hộ);
 • 01 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (ghi nhận tên mới của doanh nghiệp);
 • 01 Bản gốc Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho Tổ chức đại diện thực hiện thủ tục);
 • Bản sao Chứng từ nộp phí, lệ phí;
 • Tài liệu khác (nếu có).

Phí, lệ phí nhà nước đối với thủ tục yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ:

 • Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ: 160.0000 đồng;
 • Phí công bố Quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng;
 • Phí đăng bạ Quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.

Thời gian xem xét yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ: 03-05 tháng.

Thủ tục thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ thông qua hình thức nộp đơn trực tiếp hoặc đơn qua đường bưu điện hoặc đơn trực tuyến qua hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

Việc thay đổi thông tin chủ đơn đăng ký nhãn hiệu và sửa đổi văn bằng bảo hộ cần đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ, thủ tục theo quy định. Vì lẽ đó, nếu doanh nghiệp quyết định sẽ thực hiện một trong hai thủ tục nêu trên cần lưu ý, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ để tiến hành thủ tục nhanh chóng, thuận lợi.

Để tiết kiệm thời gian, chi phí, công việc đi lại, doanh nghiệp có thể ủy quyền tiến hành thủ tục nói trên cho Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn gửi tới bạn đọc, hi vọng rằng bài viết này đã giải đáp phần nào vấn đề mà bạn gặp phải. Trường hợp cần tư vấn chuyên sâu, vui lòng liên hệ Luật Hùng Sơn qua Tổng đài: 1900.6518 giờ hành chính  hoặc tư vấn ngoài giờ hành chính qua số: 0964 509 555 – 0969 329 922.

5/5 - (2 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn