Thủ tục tăng vốn điệu lệ công ty TNHH 2 thành viên

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 11-03-2022 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 916 Lượt xem

Thủ tục tăng vốn điệu lệ công ty TNHH 2 thành viên hiện nay như thế nào? Trong quá trình hoạt động kinh doanh khi không đảm bảo nguồn vốn thì thực hiện việc tăng vốn điều lệ công ty là một điều tất yếu. Việc tăng vốn điều lệ sẽ mang lại những lợi ích cần thiết cho công ty, bên cạnh đó là những rủi ro về mặt trách nhiệm pháp lý. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên như thế nào? Luật Hùng Sơn xin giới thiệu ở bài viết dưới đây:

Quảng cáo

Tăng vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên là gì?

Vốn điều lệ công ty chính là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết sẽ góp vốn khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên.

Thủ tục tăng vốn điệu lệ công ty TNHH 2 thành viên chính là quy trình thực hiện tái cấu trúc số vốn điều lệ của công ty. Việc thực hiện tăng vốn điều lệ công ty có thể do chủ sở hữu công ty tự bỏ vốn vào phát triển kinh doanh hoặc kêu gọi sự góp vốn từ các nhà đầu tư.

Mục đích của việc Thủ tục tăng vốn điệu lệ công ty TNHH 2 thành viên nhằm giúp công ty gia tăng năng lực về tài chính, mở ra nhiều cơ hội để phát triển trong hoạt động kinh doanh. Hơn nữa, việc tăng vốn điều lệ công ty cũng khẳng định sự phát triển bền vững của công ty từ đó tạo niềm tin cho các thành viên trong công ty thiết lập sự tin tưởng với các đối tác kinh doanh.

Các trường hợp tăng vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

Để thực hiện Thủ tục tăng vốn điệu lệ công ty TNHH 2 thành viên sẽ được áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Tăng vốn góp của các thành viên:

Vốn góp thêm sẽ được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ có trong vốn điều lệ công ty. Thành viên công ty có thể thực hiện việc chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo Điều 52 của Luật doanh nghiệp 2020. Trong trường hợp có thành viên không góp vốn hoặc chỉ thực hiện góp một phần phần vốn góp thêm thì số vốn còn lại của phần vốn góp thêm thành viên đó sẽ được chia cho các thành viên khác còn lại trong công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ nếu các thành viên đó không có thỏa thuận khác.

 • Tiếp nhận thêm vốn góp của các thành viên mới đây là trường hợp việc tăng vốn điều lệ phải được sự nhất trí của Hội đồng thành viên trong công ty.

tăng vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

Thủ tục tăng vốn điệu lệ công ty TNHH 2 thành viên

Đối với tăng vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên

Đối với loại hình doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên vẫn có thể thực hiện việc tăng vốn điều lệ bằng cách chủ sở hữu công ty đầu tư thêm vốn hoặc huy động nguồn vốn góp từ người khác.

Đối với trường hợp huy động vốn góp từ những người khác, công ty TNHH 1 thành viên sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình theo công ty cổ phần hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên dựa theo nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty. Khi thay đổi tổ chức quản lý, chủ sở hữu công ty cần phải thực hiện thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày tính từ thời điểm thay đổi vốn.

Đối với thủ tục tăng vốn điệu lệ công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục tăng vốn điệu lệ công ty TNHH 2 thành viên? Căn cứ theo khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Công ty TNHH 2 thành viên có thể thực hiệc việc tăng vốn điều lệ khi tăng vốn góp của thành viên hoặc khi công ty tiếp nhận vốn góp của các thành viên mới.

Hồ sơ thủ tục tăng vốn điệu lệ công ty TNHH 2 thành viên

Căn cứ theo Điều 51 nghị định 01/2021/NĐ-CP hồ sơ thủ tục tăng vốn điệu lệ công ty TNHH 2 thành viên bao gồm như sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Danh sách thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6 ban Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) đối với trường hợp việc thay đổi vốn điều lệ công ty đi kèm với việc thay đổi tỷ lệ vốn góp giữa các thành viên. Trong danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của tất cả các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không yêu cầu phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về nội dung thay đổi vốn điều lệ của công ty;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty về nội dung thay đổi vốn điều lệ của công ty;
 • Văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài của Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng trong trường hợp có sự chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp công ty;
 • Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được chuyển nhượng phần vốn góp đối với trường hợp người này chưa phải là thành viên của công ty;
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ;
 • Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục;

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Để thực hiện Thủ tục tăng vốn điệu lệ công ty TNHH 2 thành viên cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ như nêu ở phần trên và nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính công ty.

Trong thời gian: 03 ngày làm việc Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ cho công ty;

Quảng cáo

Trong trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư từ chối bổ sung vào hồ sơ thì sẽ có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Trong thông báo phải nêu rõ nội dung lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Bước 2: Doanh nghiệp nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thể hiện vốn điều lệ đã thay đổi trong đó có xác nhận về tỷ lệ vốn góp mới của các thành viên và thành viên góp vốn mới trong công ty.

Bước 3: Công bố thông tin thay đổi tăng vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Bước 4: Doanh nghiệp thực hiện kê khai lệ phí môn bài mới và nộp bổ sung thuế môn bài. Đối với trường hợp việc tăng vốn của doanh nghiệp làm tăng mức lệ phí môn bài doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như sau:

 • Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (Mẫu số 08/MST);
 • Tờ khai thuế môn bài bổ sung.

Bước 5: Các thành viên trong công ty sẽ phải chịu trách nhiệm với số vốn góp tăng lên và có nghĩa vụ thực hiện góp đủ số vốn tăng trong thời gian đã ghi nhận kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi tăng vốn điều lệ công ty.

Lưu ý về thủ tục tăng vốn điệu lệ công ty TNHH 2 thành viên

Khi thực hiện Thủ tục tăng vốn điệu lệ công ty TNHH 2 thành viên, các bạn cần lưu ý những nội dung sau đây:

Đối với việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp nên hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ xong rồi mới thực hiện thủ tục tăng vốn để đảm bảo về số lượng vốn tăng lên tránh những trường hợp sau khi đăng ký tăng xong mà các thành viên không thực hiện góp đủ vốn trên thực tế.

Sau khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, thành viên trong công ty, chủ sở hữu của công ty sẽ phải chịu trách nhiệm đối với phần vốn của mình sau khi đăng ký thay đổi trong doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải thực hiện nộp bổ sung hồ sơ kê khai lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật cụ thể khi có sự thay đổi về các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi đến lệ phí môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn thực hiện việc kê khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Dịch vụ thủ tục tăng vốn điệu lệ công ty TNHH 2 thành viên tại Luật Hùng Sơn

Thủ tục tăng vốn điệu lệ công ty TNHH 2 thành viên? Với những cá nhân, tổ chức không am hiểu về pháp luật Doanh nghiệp, cũng như không có nhiều thời gian để tìm hiểu thủ tục, soạn thảo các tài liệu cần thiết hay đến cơ quan nhà nước để thực hiện việc đăng ký thay đổi thì việc sử dụng dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty của Luật Hùng Sơn là vô cùng hữu ích. Bởi những gì cá nhân và tổ chức cần phải làm chỉ rút gọn trong việc cung cấp các thông tin cần thiết và ký vào giấy ủy quyền. Còn lại mọi công việc khác sẽ do các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp lý giàu kinh nghiệm, vững chuyên môn của chúng tôi xử lý.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ thủ tục tăng vốn điệu lệ công ty TNHH 2 thành viên, Luật Hùng Sơn sẽ đảm bảo thực hiện các công việc sau đây:

 • Tư vấn quy trình, thủ tục thay tăng vốn điều lệ công ty;
 • Tư vấn việc tăng vốn điều lệ sao cho phù hợp với quy mô kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc soạn thảo hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty;
 • Soạn thảo hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư;
 • Theo dõi sát sao hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới sau khi thay đổi ghi nhận vốn điều lệ mới của công ty;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ.

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của Luật Hùng Sơn về vấn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào cần giải đáp hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ, bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ theo số tổng đài: 0964 509 555

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn