Quyết định thành lập chi nhánh của công ty mới nhất

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 31-12-2022 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 296 Lượt xem

Quyết định thành lập chi nhánh? Chi nhánh công ty là đơn vị hoạt động kinh doanh của công ty trên địa bàn riêng và chịu sự quản lý của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn chi nhánh công ty, hồ sơ thành lập chi nhánh, quyết định thành lập chi nhánh, bài viết dưới đây của Luật Hùng Sơn sẽ giới thiệu đến quý khách:

Quảng cáo

Chi nhánh là gì?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về chi nhánh công ty như sau:

Chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ về việc thực hiện toàn bộ hoặc thực hiện một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả các chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh sẽ phải đúng với các ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi nhánh công ty là một đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, chi nhánh công ty được thành lập nhằm mục đích để mở rộng quy mô và thị trường kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ theo Điều 84 Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì chi nhánh công ty không có tư cách pháp nhân.

Hồ sơ thành lập chi nhánh như thế nào?

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty bao gồm các giấy tờ cụ thể như sau:

– Thông báo về việc thành lập chi nhánh của công ty/doanh nghiệp.

– Quyết định Hội đồng thành viên công ty trường hợp với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, quyết định của chủ sở hữu công ty trường hợp với công ty TNHH 1 thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định về việc thành lập chi nhánh.

– Biên bản họp của hội đồng thành viên công ty đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, hoặc biên bản họp hội đồng quản trị công ty dành cho công ty cổ phần quyết định về việc thành lập chi nhánh.

– Bản sao công chứng, chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân như CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh.

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh

Luật Hùng Sơn xin gửi mẫu quyết định thành lập chi nhánh mới nhất các bạn tham khảo:

CÔNG TY ………

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:……./2022/QĐ ………… ngày……tháng……năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập chi nhánh công ty………….

________________

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ CHỦ SỞ HỮU

Quảng cáo

                CÔNG TY ……………………………….

–  Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020;

–  Căn cứ theo Điều lệ của Công ty…………………………….;

–  Căn cứ theo Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị/Hội đồng thành viên Công ty ngày…../……./2022.

–  Xét tình hình kinh doanh của Công ty; 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Thành lập chi nhánh công ty………… với các nội dung sau:

 1. Tên chi nhánh công ty:………………………
 2. Địa chỉ chi nhánh công ty:………………………..
 3. Ngành, nghề kinh doanh công ty:………………………….
 4. Người đứng đầu chi nhánh công ty:……………………………..
 5. Hình thức hạch toán chi nhánh:……………………………………….

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.   

Nơi nhận:

– Như điều 2;

– Lưu vp CT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ CHỦ SỞ HỮU

(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn soạn quyết định thành lập chi nhánh

Luật Hùng Sơn xin hướng dẫn các bạn cách soạn thảo quyết định thành lập chi nhánh công ty như sau:

Mục (1): Ghi nội dung thông tin công ty soạn thảo quyết định về việc lập chi nhánh

Mục (2): tại Điều 1 ghi các thông tin như sau:

 1. Tên chi nhánh sẽ phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh”
 2. Địa chỉ chi nhánh: nơi lựa chọn thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 3. Ngành nghề kinh doanh sẽ thực hiện theo các ngành nghề kinh doanh công ty mẹ đăng ký.

Trường hợp doanh nghiệp thành lập chi nhánh công ty để tiến hành kinh doanh các ngành, nghề khác so với doanh nghiệp mẹ thì doanh nghiệp mẹ sẽ phải làm thủ tục bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh trước.

 1. Thông tin về người đứng đầu chi nhánh: họ tên, ngày tháng năm sinh, số giấy tờ chứng thực cá nhân, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc.
 2. Hình thức hạch toán phụ thuộc hoặc độc lập với công ty tùy theo sự lựa chọn của công ty.

Mục (3): công ty sẽ ký đóng dấu của chủ tịch HĐQT hoặc chủ tịch HĐTV

Trên đây là bài viết về quyết định thành lập chi nhánh của công ty mới nhất của Luật Hùng Sơn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi đến hotline: 096 450 95 55  Luật Hùng Sơn để được giải đáp những vướng mắc, khó khăn khi bạn đang gặp phải.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn