Quyền sở hữu trí tuệ là gì, cách đăng ký quyền sở hữu trí tuệ?

Ngày nay, không chỉ người tiêu dùng hay doanh nghiệp, sự quan tâm của cộng đồng tới tài sản sở hữu trí tuệ ngày một lớn. Quyền sở hữu trí tuệ cũng ngày một phát triển, được chú trọng hơn rất nhiều. Các doanh nghiệp tiến hành xác lập các quyền đối với tài sản trí tuệ nhằm bảo hộ tài sản trí tuệ do mình sáng tạo ra. Tài sản sở hữu trí tuệ còn giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. 

Vậy quyền sở hữu trí tuệ là gì và thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cùng bạn tìm hiểu các đối tượng sở hữu trí tuệ đó.

Quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Trí tuệ là khả năng nhận thức lý tính của con người đạt đến một trình độ nhất định. Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm các quyền đối với sản phẩm của hoạt động lao động sáng tạo. Được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

“Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.”

Trong đó, quyền tác giả là quyền của cá nhân, tổ chức đối với tác phẩm mình sáng tạo hoặc sở hữu. Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của cá nhân, tổ chức đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình…Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của cá nhân tổ chức đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế…Quyền đối với giống cây trồng là quyền của cá nhân, tổ chức đối với giống cây trồng mới do mình tạo ra hoặc phát hiện hoặc sở hữu.

Chủ thể của quyền sở hữu trí tuệ chính là chủ sở hữu quyền hoặc cá nhân, tổ chức được chuyển giao quyền.

quyền sở hữu trí tuệ là gì

Cách đăng ký quyền sở hữu trí tuệ?

Tương ứng với mỗi loại tài sản sở hữu trí tuệ khác nhau là các loại hình, thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ khác nhau. Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ chia làm các nhóm:

Đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm:

 • Đăng ký nhãn hiệu;
 • Đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Đăng ký quyền với giống cây trồng.

Đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, bao gồm:

 • Đăng ký quyền tác giả hay còn gọi là đăng ký bản quyền tác giả.
 • Đăng ký quyền liên quan đến quyền tác giả: Quyền liên quan đến cuộc biểu diễn; Quyền liên quan bản ghi âm, ghi hình; Quyền liên quan đến chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Để tiến hành đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, cần chuẩn bị những nội dung sau, thông qua trả lời các câu hỏi:

 • Đối tượng đăng ký là gì? Xác định đối tượng đăng ký thông qua mong muốn, nhu cầu bảo hộ;
 • Cơ quan nào có thẩm quyền xử lý hồ sơ đăng ký đó?
 • Hồ sơ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ gồm những gì?
 • Nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ thông qua hình thức nào?
 • Chi phí đăng ký đối tượng quyền sở hữu trí tuệ là bao nhiêu?

Dưới đây là cách xác định những nội dung cơ bản phục vụ cho việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

Xác định những sản phẩm đăng ký

Trước khi đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, cần xác định nội dung, đối tượng mong muốn bảo hộ. Sau đó lựa chọn loại hình đăng ký phù hợp.

Chẳng hạn, doanh nghiệp có nhu cầu bảo hộ một giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình thì cần xác định đối tượng cần đăng ký là Sáng chế hoặc Giải pháp hữu ích;

Nếu nhu cầu bảo hộ đơn thuần là Logo biểu tượng và tên công ty thì có thể lựa chọn bảo hộ Nhãn hiệu và Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;

Nếu mong muốn bảo hộ bao bì sản phẩm hoặc kiểu dáng bên ngoài của sản phẩm thì có thể lựa chọn bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp và Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;

Nếu nhu cầu được ghi nhận quyền đối với tác phẩm âm nhạc do mình sáng tác thì cần lựa chọn hình thức đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc; Nếu muốn ghi nhận quyền đối với bản thu âm ca khúc đó thì đăng ký quyền liên quan đối với bản ghi âm.

Tóm lại, mỗi đối tượng có một thủ tục đăng ký khác nhau, thực hiện tại Cơ quan khác nhau. Do đó, trước khi nộp hồ sơ đăng ký, để tránh những sai sót do xác định sai đối tượng đăng ký, sai thẩm quyền xử lý thì cần tìm hiểu và xác định chính xác các nội dung này.

Xác định cơ quan tiến hành thủ tục hành chính đăng ký sở hữu trí tuệ

Để xác định cơ quan xử lý hồ sơ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, cần xác định loại hình đăng ký, sau đó mới xác định cơ quan có thẩm quyền xử lý. Cụ thể:

 • Đối với các thủ tục xác lập quyền đối với Quyền sở hữu công nghiệp thuộc thẩm quyền xử lý của Cục Sở hữu trí tuệ- Trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;
 • Đối với các thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan thuộc thẩm quyền xử lý của Cục Bản quyền tác giả- Trực thuộc Bộ Văn hóa- Thể Thao và Du lịch;
 • Đối với thủ tục đăng ký quyền đối với giống cây trồng thuộc thẩm quyền xử lý của Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới- Cục Trồng trọt – Trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ

Thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ có thể do chủ đơn trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp làm thủ tục. Nếu tự mình thực hiện, chủ đơn cần chuẩn bị bộ hồ sơ tương ứng với mỗi loại hình đăng ký như sau:

Hồ sơ đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, gồm:

 • 02 Bản Tờ khai đăng ký quyền sở hữu công nghiệp tương ứng với các đối tượng: Nhãn hiệu; Kiểu dáng công nghiệp; Sáng chế/Giải pháp hữu ích; Chỉ dẫn địa lý. Tờ khai có mẫu của Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Nếu đăng ký nhãn hiệu: Tối thiểu 05 Mẫu nhãn hiệu;
 • Nếu đăng ký kiểu dáng công nghiệp: 02 Bản mô tả Kiểu dáng công nghiệp; 4 Bộ ảnh chụp/bản vẽ của kiểu dáng công nghiệp đăng ký;
 • Nếu đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích: 02 Bản mô tả Sáng chế/Giải pháp hữu ích kèm theo hình vẽ/ảnh chụp nếu có; Yêu cầu bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Tài liệu khác (nếu có)

Hồ sơ đăng ký quyền đối với giống cây trồng, gồm:

 • 02 Bản tờ khai đăng ký giống cây trồng;
 • Ảnh chụp kỹ thuật theo mẫu;
 • Tài liệu khác (nếu có)

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả; quyền liên quan đến quyền tác giả:

 • 01 Tờ khai đăng ký quyền tác giả/quyền liên quan;
 • 02 Bản sao tác phẩm;
 • 01 Bản cam kết của tác giả;
 • 01 Quyết định giao việc trong trường hợp giao việc cho nhân viên;
 • 01 Hợp đồng trong trường hợp ký kết hợp đồng thuê sáng tác;
 • 01 Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân của (các) tác giả;
 • 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoạt động của chủ sở hữu nếu chủ sở hữu là doanh nghiệp, tổ chức.

Nộp hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ tại cơ quan đăng ký

Sau khi đã xác định được thẩm quyền xử lý hồ sơ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ tương ứng với loại hình đăng ký ở trên. Chủ đơn có thể tiến hành nộp hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ tại cơ quan quản lý và theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ.

Thông tin địa chỉ nộp đơn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ như sau:

Cục Sở hữu trí tuệ:

 • Trụ sở chính của Cục Sở hữu trí tuệ: 384-386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;
 • Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 7, tòa nhà Hà Phan- 17-19 Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng tại Thành phố Đà Nẵng: Tầng 3, 135 Minh Mạng, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Cục Trồng trọt: Phòng 106, Nhà A6A số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Cục Bản quyền tác giả:

 • Trụ sở chính của Cục Bản quyền tác giả:  Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
 • Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 170 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Văn phòng tại TP Đà Nẵng: Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Người nộp đơn có thể tự theo dõi hồ sơ đăng ký cho đến khi nhận được quyết định cuối cùng về việc đăng ký hoặc thông qua Tổ chức đại diện để nắm bắt thông tin đăng ký.

Sau khi Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, tùy từng loại hình đăng ký mà thời gian và quy trình thẩm định sẽ khác nhau. Chẳng hạn thời gian thực tế đối với quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu là 20-28 tháng; đối với đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp là 12-17 tháng; đối với đơn đăng ký quyền tác giả là 15-30 ngày làm việc…

Trong quá trình thẩm định, cơ quan xử lý sẽ ra thông báo về tiến trình xử lý hồ sơ và kết quả xử lý tương ứng mỗi giai đoạn. Sau cùng, cơ quan đăng ký sẽ ra thông báo hoặc quyết định cuối cùng về việc đồng ý cấp hoặc không đồng ý cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho người nộp đơn.

Phí đăng ký quyền sở hữu trí tuệ là bao nhiêu?

Chi phí đăng ký quyền sở hữu trí tuệ được tính tùy thuộc vào đối tượng đăng ký, phạm vi đăng ký. Cùng là đối tượng nhãn hiệu song chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu khác nhau giữa người tự nộp đơn và người ủy quyền cho tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp nộp đơn; Thậm chí giữa những người cùng tự nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cũng khác biệt về chi phí do phạm vi bảo hộ (Số nhóm hàng hóa/dịch vụ) khác nhau.

 • Chi phí đăng ký quyền sở hữu công nghiệp được quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp;
 • Chi phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại Thông tư số 29/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Chi phí đăng ký bảo hộ giống cây trồng được quy định tại: Thông tư 207/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp; Thông tư 14/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 207/2016/TT-BTC.

Trường hợp, khách hàng mong muốn được tư vấn chi tiết về thủ tục nộp và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, có thể liên hệ Luật Hùng Sơn để được hỗ trợ và báo giá chi tiết.

Dịch vụ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ của Luật Hùng Sơn

Quý khách hàng có thể tự thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ hoặc ủy quyền đăng ký thông qua Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp uy tín. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều đơn vị tư vấn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, xong không phải đơn vị nào cũng là Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp.

Luật Hùng Sơn là Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Bản quyền tác giả ghi nhận. Trong 12 năm qua, chúng tôi đã đại diện xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho rất nhiều doanh nghiệp và mang lại kết quả làm hài lòng khách hàng. Khách hàng đến với Luật Hùng Sơn, sẽ nhận được những lợi ích sau:

 • Được cung cấp thông tin pháp luật, đưa ra tư vấn đăng ký đối tượng quyền sở hữu trí tuệ phù hợp;
 • Tư vấn phương án đăng ký đảm bảo quyền lợi tối đa, chi phí tối ưu;
 • Soạn thảo, nộp, theo dõi chu trình đăng ký quyền sở hữu trí tuệ;
 • Đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp và có chuyên môn cao;
 • Tư vấn cho khách hàng những lĩnh vực pháp lý khác ngoài quyền sở hữu trí tuệ: Doanh nghiệp, thương mại, dân sự, hôn nhân và gia đình,..

Luật Hùng Sơn cam kết cung cấp dịch vụ tận tâm, chu đáo tới khách hàng từ trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ. Trường hợp cần tư vấn hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ hay bất cứ lĩnh vực pháp lý nào, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6518 hoặc 096 450 95 55 để được hỗ trợ kịp thời.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn