logo

Quy trình tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường

 • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
 • 14-01-2023 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 1707 Lượt xem

Dịch vụ tư vấn pháp luật tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông? Cuộc họp đại hội đồng cổ đông  là cuộc họp quan trong nhất trong công ty cổ phần cho việc quản lý hoạt động và phát triển hoạt động kinh doanh. với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn các vấn đề pháp lý về tư vấn thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp, chúng tôi hiểu bạn luôn cần sự rõ ràng và tiết kiệm chi phí nhất. luật hùng sơn đã hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp tư vấn quản trị, tự hào là đơn vị luật cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho công ty, doanh nghiệp chuyên nghiệp nhất, phí dịch vụ tốt nhất và thời gian siêu nhanh tại hà nội, tphcm….và các tỉnh lân cận.

Quảng cáo

Tóm tắt quy trình các bước để họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

 1. Đề Nghị Họp HĐQT phát hành thư mời họp HĐQT
 2. Họp HĐQT chuẩn bị tài liệu Tiến hành gửi thư mời họp ĐHĐCD
 3. Họp ĐHĐCĐ theo nội dung thư mời

Nội dung tiến hành cụ thể

Đề Nghị Họp HĐQT phát hành thư mời họp HĐQT:

Đề chuẩn bị tiến hành mời họp hội đồng quản trị công ty cần căn cứ vào khoản 3 Điều 157 luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, như vậy thẩm quyền đề đề nghị thông thường sẽ là các cá nhân sau:

Ban kiểm soát; thành viên độc lập Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 02 thành viên Hội đồng quản trị; Cá nhân khác do điều lệ công ty quy định.

Sau khi nhận được đề nghị của một trong các cá nhân trên thì Chủ tịch Hội Đồng quản trị phải phát hành thư mời và tài liệu mời họp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại  khoản 5 điều 157 hoặc thời hạn khác do điều lệ công ty quy định.

Các tài liệu chủ tịch HĐQT cần chuẩn bị tối thiểu để họp HĐQT như sau:

 • Bản copy Giấy đề nghị họp.
 • Thư mời họp HĐQT có nội dung dự kiến của buổi họp.
 • Mẫu phiếu biểu quyết.
 • Mẫu ủy quyền tham gia cuộc họp (nếu có).
 • Mẫu xác nhận tham gia cuộc họp (nếu có).
 • Biên bản Họp HĐQT dự kiến.
 • Quyết định Họp HĐQT dự kiến.
 • Tài liệu khác phục vụ cuộc họp (nếu có).

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tiến Hành gửi toàn bộ tài liệu cho các thành viên HĐQT trước 3 ngày diễn ra Cuộc họp, Việc gửi phải gửi bằng biện pháp đảm bảo có báo phát hoặc gửi đến Email mà các thành viên HĐQT đã đăng ký với công ty.

Họp HĐQT chuẩn bị tài liệu Tiến hành gửi thư mời họp ĐHĐCD

Đến lịch như trong thư mời lần 1 cuộc họp sẽ được tiến hành khi có ¾ thành viên dự họp hoặc điều lệ có quy định khác.

Trong trường hợp, không đủ số thành viên trong lần 1 thì sẽ gửi thư mời lần 2 và cần có ½ thành viên dự họp, thời gian gửi thư mời lần 2 là trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc ngày họp thứ nhất.

Trong cuộc họp HĐQT cẩn chuẩn bị các tài liệu và thư mời Đại Hội Đồng cổ đông như sau:

 • Lập danh sách có quyền dự họp trước 10 ngày gửi giấy mời họp
 • Thư mời họp ĐHĐCĐ
 • Mẫu Phiếu biểu quyết
 • Mẫu giấy ủy quyền tham dự
 • Thư xác nhận tham dự cuộc họp
 • Nội Dung cuộc họp DHĐCĐ
 • Chương trình họp
 • Dự thảo BB Họp ĐHĐCĐ
 • Dự thảo Quyết định ĐHĐCĐ.
 • Tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Các tài liệu họp sẽ được thông qua khi có quá 1 nửa thành viên HĐQT biểu quyết tán thành, trong trường hợp phiếu biểu quyết bằng nhau sẽ do chủ tịch HĐQT quyết định.

Hội Đồng Quản Trị Tiến Hành gửi toàn bộ tài liệu cho các cổ đông trước 21 ngày diễn ra Cuộc họp, Việc gửi phải gửi bằng biện pháp đảm bảo có báo phát hoặc gửi đến Email mà các cổ đông đã đăng ký với công ty.

Quảng cáo

Họp ĐHĐCĐ theo nội dung thư mời

Đến lịch như trong thư mời lần 1 cuộc họp sẽ được tiến hành khi có 50% cổ đông dự họp hoặc điều lệ có quy định khác.

Trong trường hợp, không đủ số cổ đông trong lần 1 thì sẽ gửi thư mời lần 2 và cần có 33% cổ đông dự họp, thời gian gửi thư mời lần 2 là trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc ngày họp thứ nhất.

Trong trường hợp, không đủ số cổ đông trong lần 2 thì sẽ gửi thư mời lần 3 và không cần tỷ lê cổ đông dự họp, thời gian gửi thư mời lần 3 là trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc ngày họp thứ 2.

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ Tiến hành các nội dung trao đổi như trong thư mời họp và tài liệu kèm theo.

Chủ tịch sẽ nêu các nội dung cần biểu quyết, tiến hành biểu quyết và Biên bản Đại Hội Đồng cổ đông sẽ được thông qua theo quy định sau:

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành,

Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; Tổ chức lại, giải thể công ty; Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

Các nội dung cơ bản khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Tỷ lê đặc biệt khác sẽ được quy định trong điều 148 Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ công ty quy định.

Hy vọng bài viết đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích về tiến hành cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường giúp bạn biết được các quy định pháp lý liên quan.

Luật Hùng Sơn sẽ là lựa chọn tốt nhất cho các bạn hỗ trợ trong việc các thủ tục pháp lý tư vấn pháp luật quản trị công ty. Với nhiều năm kinh nghiệm cùng đội ngũ chuyên viên trình độ cao, nhanh nhẹn, nhiệt huyết, kiến thức bao quát nhiều lĩnh vực, đảm bảo hoàn tất việc đúng thời hạn cam kết với khách hàng.

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin hãy liên hệ Luật Hùng Sơn thông qua tổng đài 1900.6518

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn