logo

Điều kiện thủ tục thành lập hợp tác xã 2021

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 05-04-2021 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 1674 Lượt xem

Hợp tác xã được biết đến là loại hình hợp tác kinh doanh phổ biến tại Việt Nam. Hiện nay, hầu hết người dân trên cả nước đều hướng đến phương án hợp tác, liên kết và giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất. Chính từ đó, nhu cầu thành lập hợp tác xã cũng ngày càng tăng cao. Vậy, quy trình thành lập hợp tác xã, tổ chức hợp tác mới nhất là gì? Ngay sau đây, Luật Hùng Sơn sẽ gửi đến bạn những thông tin về thủ tục thành lập hợp tác xã chính xác nhất. Cùng theo dõi bạn nhé!

Quảng cáo

Điều kiện thành lập HTX

Theo Luật Hợp tác xã tại Việt Nam, điều kiện thành lập hợp tác xã, tổ chức hợp tác được quy định như sau:

 • Hợp tác xã, tổ chức hợp tác phải sản xuất, kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Nếu hợp tác xã kinh doanh ngành nghề cần tuân thủ các điều kiện, thì hợp tác xã đó phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, quy định của pháp luật.
 • Hồ sơ thành lập hợp tác xã phải được chuẩn bị đầy đủ và đúng quy định tại Điều 7 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT.
 • Tên của hợp tác xã, tổ chức hợp tác phải được đặt theo đúng quy định tại Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định 193/2013/NĐ-CP.
 • Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 Luật Hợp tác xã 2012. Địa điểm giao dịch của HTX phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam. Địa điểm rõ ràng, bao gồm: Số nhà, tên đường, phường, xã, thị trấn, huyện, quận, thành phố,… Số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 • Người đại diện hợp pháp của HTX phải kê khai đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung được quy định.
 • Ngoài ra, hợp tác xã, tổ chức hợp tác phải được thành lập bởi ít nhất 7 thành viên. Tất cả các thành viên đều tự nguyện tham gia và tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ đó, tổ chức hợp tác sẽ tạo việc làm cho mọi người nhằm đáp ứng nhu cầu chung của mọi thành viên.
 • Tự nguyện tham gia, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong mối quan hệ hợp tác.

dieu kien thanh lap hop tac xa

Điều kiện thành lập hợp tác xã, tổ chức xã

Quy trình thành lập hợp tác xã

Quy trình thành lập hợp tác xã, tổ chức hợp tác được quy định theo 4 bước chuẩn xác dưới đây. Luật Hùng Sơn tổng hợp theo Luật Hợp tác xã mới nhất.

Bước 1: Xác định nhu cầu hợp tác

Khi thành lập hợp tác xã, các bạn cần xác định rõ một số vấn đề như sau:

 • Đối tượng cần hợp tác.
 • Điều kiện sản xuất, kinh doanh và mối quan tâm của địa phương.
 • Các thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã.

Các vấn đề vừa nêu trên cần được phân tích và đánh giá kỹ lưỡng. Dựa vào đó, bạn có thể định hướng con đường phát triển cho hợp tác xã của mình. Đồng thời, bạn sẽ đưa ra những giải pháp tốt nhất cho các vấn đề tồn đọng trong cộng đồng, địa phương.

Bước 2: Sáng lập và vận động mọi người tham gia

Sau khi xác định nhu cầu hợp tác xã, bạn có thể bắt tay vào việc sáng lập và vận động người tham gia. Trong bước này, người có chủ đích thành lập HTX cần thực hiện 7 nhiệm vụ sau đây:

Nhiệm vụ 1: Tìm sáng lập viên

Đối với một tổ chức hợp xác, người sáng lập viên đóng vai trò rất đặc biệt. Có thể là một cá nhân, một hộ gia đình hay một pháp nhân khởi xướng việc thành tập và tham gia HTX. Sáng lập viên phải là người có ý tưởng hình thành việc hợp tác sản xuất, kinh doanh. Nói cách khác, người này đỏi hỏi phải có khả năng đề xướng các chương trình, lên kế hoạch hoạt động cho HTX.

Nhiệm vụ 2: Vận động và chuẩn bị

Sáng lập viên tiến hành báo cáo bằng văn bản với UBND cấp xã – Nơi dự định đặt trụ sở chính của HTX. Văn bản bao gồm: Địa điểm đóng trụ sở, phương hướng sản xuất, kế hoạch hoạt động. Tiếp đó, sáng lập viên sẽ tuyên truyền, vận động cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tham gia HTX.

quy trinh thanh lap hop tac xa

Quy trình thành lập hợp tác xã mới nhất 2021

Nhiệm vụ 3: Xây dựng dự thảo Điều lệ HTX

Sáng lập viên sẽ xây dựng Điều lệ hợp tác xã theo quy định tại Điều 21 Luật Hợp tác xã 2012.

Nhiệm vụ 4: Xây dựng dự thảo phương hướng sản xuất, kinh doanh của HTX

Nhiệm vụ 5: Xác lập danh sách những người có nhu cầu tham gia HTX

Nhiệm vụ 6: Lấy ý kiến đóng góp của dân

Những người sắp trở thành thành viên của HTX sẽ có quyền tham gia phát biểu ý kiến. Ý kiến đóng góp hướng đến các Điều lệ và phương hướng sản xuất, kinh doanh của HTX.

Nhiệm vụ 7: Họp bàn cơ cấu tổ chức HTX

Các chức danh được để cử trong tổ chức hợp tác bao gồm: Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.

 • Hội đồng quản trị hợp tác xã: Đây là cơ quan quản lý HTX do hội nghị thành lập hoặc đại hội thành viên bầu cử. Hình thức bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm có thể là bỏ phiếu kín. Hội đồng quản trị bao gồm chủ tịch và các thành viên. Số lượng thành viên hội đồng quản trị sẽ do Điều lệ HTX quy định (tối đa 15 người, tối thiểu 3 người). Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị cũng do Điều lệ quy định (tối đa 5 năm, tối thiểu 2 năm).
 • Giám đốc: Đây chính là người điều hành mọi hoạt động của HTX.
 • Ban kiểm soát, kiểm soát viên: Hoạt động độc lập, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động của HTX theo quy định của pháp luật.
  • Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên do đại hội thành viên bầu trực tiếp. Số lượng thành viên của Ban kiểm soát do đại hội thành viên quy định, nhưng tối đa 7 người.
  • Trưởng Ban kiểm soát do đại hội thành viên bầu trực tiếp. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát viên theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Bước 3: Sáng lập viên tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã

Hội nghị thành lập HTX sẽ do sáng lập viên tổ chức.

 • Thành phần tham dự: Sáng lập viên, người đại diện hợp pháp của sáng lập người, người đại diện hợp pháp của hộ gia đình hay pháp nhân khác có nguyện vọng gia nhập HTX.
 • Khách mời: Đại diện Đảng ủy; Ủy ban nhân dân xã, huyện; Đại diện Sở, phòng, ban chức năng,…
 • Nội dung chính của hội nghị:
  • Thông qua dự thảo Điều lệ (xây dựng theo Điều 21 Luật HTX năm 2012).
  • Thông qua Phương án sản xuất, kinh doanh (Phụ lục I-2 – Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT).
  • Thông qua danh sách thành viên (Phụ lục I-3 – Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT).
  • Bầu cử Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, Trưởng ban kiểm soát (Phụ lục I-4 – Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT).
  • Thông qua nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã.

Bước 4: Đăng ký thành lập hợp tác xã

Kết thúc quy trình thành lập hợp tác xã, Hội đồng quản trị chuẩn bị hồ sơ để trình lên cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục thành lập hợp tác xã mới nhất

Dưới đây là những quy định mới nhất về thủ tục thành lập hợp tác xã, tổ chức hợp tác sản xuất, kinh doanh. Bạn có thể tham khảo:

Quảng cáo

Chuẩn bị hồ sơ thành lập hợp tác xã

Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã bao gồm:

 • Giấy đề nghị thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định.
 • Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng dựa theo Điều 21 Luật Hợp tác xã.
 • Phương án hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX.
 • Danh sách các thành viên, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát của HTX.
 • Nghị quyết đã được thông qua về những nội dung được quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật HTX.
 • Các giấy tờ liên quan đến ngành nghề sản xuất, kinh doanh được pháp luật quy định.

Các bước đăng ký thành lập hợp tác xã

Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã bao gồm 5 bước sau đây:

 • Bước 1: Đăng ký hồ sơ thành lập HTX tại UBND cấp quận/huyện mà bạn muốn thành lập HTX. Tại đây, bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ đã hợp lệ hay chưa. Nếu hồ sơ không hợp lệ, thì cơ quan chức năng sẽ trả lại kèm theo giấy biên nhận.
 • Bước 2: UBND tiếp nhận và tiến hành chứng thực hợp đồng hợp tác trong thời hạn 05 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ).
 • Bước 3: Hợp tác xã, tổ chức hợp tác cần thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký mã số thuế tại Chi cục thuế quận/huyện (nơi thành lập HTX).
 • Bước 4: Đến Công an tỉnh/thành phố (nơi đặt trụ sở) để tiến hành khắc con dấu pháp nhân.
 • Bước 5: Thực hiện nộp thuế môn bài, đăng ký phương pháp tính thuế cho HTX. Phát hành hóa đơn tương tự như khi thành lập doanh nghiệp.

thu tuc thanh lap hop tac xa

Thủ tục thành lập hợp tác xã năm 2021

Những công việc cần làm sau khi thành lập hợp tác xã

Sau khi nắm được các quy định thành lập hợp tác xã cơ bản trên, bạn có thể bắt đầu thực hiện từng bước chi tiết.

Công bố thông tin thành lập hợp tác xã

Như đã đề cập, hợp tác xã chính là một loại hình doanh nghiệp. Do đó, sau khi thành lập, người đại diện hợp pháp của HTX cần phải công bố thông tin và trả phí theo quy định. Nội dung cần công bố bao gồm:

 • Ngành nghề sản xuất, kinh doanh.
 • Danh sách các thành viên sáng lập.

Việc công bố thông tin hợp tác xã phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập. Mức phí quy định hiện nay đối với tổ chức hợp tác là 300.000 VNĐ.

Khắc con dấu và đăng ký con dấu

Hợp tác xã, tổ chức hợp tác có quyền quyết định hình thức, số lượng và nội dung in trên con dấu. Tuy nhiên, nội dung con dấu doanh nghiệp phải thể hiện những thông tin về tên gọi, mã số HTX.

Trước khi sử dụng, hợp tác xã phải thông báo mẫu con dấu đến với cơ quan đăng ký kinh doanh. Việc làm này nhằm mục địch truyền tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về vấn đề đăng ký thành lập HTX.

Hợp tác xã chủ động xây dựng công tác quản lý, chính sách sử dụng con dấu. Bên cạnh đó, con dấu cùng với các tài liệu quan trọng cần được lưu trữ tại trụ sở chính của HTX.

quy trinh thanh lap hop tac xa 2021

Khắc con dấu và đăng ký con dấu cho hợp tác xã

Treo biển hiệu hợp tác xã

Biển hiệu của hợp tác xã cần được treo ở trụ sở chính. Khi đó, các đơn vị phụ thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện,… buộc phải tuân thủ quy định của pháp luật về nội dung và hình thức của biển hiệu. Tên bằng tiếng Việt của HTX cần được viết to hơn tên bằng tiếng nước ngoài nếu có. Giả sử, hợp tác xã không treo biển hiệu kinh doanh sẽ bị xử phạt hành chính nghiêm ngặt.

Kê khai và nộp thuế môn bài, đăng ký phương pháp tính thuế

Thuế môn bài là mức thuế cố định, được thu theo mức vốn điều lệ mà hợp tác xã đăng ký trước đó. Hiện nay, mức thuế môn bài được quy định như sau:

Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cả năm
Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000
Bậc 4 Dưới 2 tỷ 1.000.000

(Đơn vị: đồng)

Sau khi được cấp giấy chứng nhận kinh doanh, hợp tác xã cần liên hệ với cơ quan thuế để nộp tờ khai thuế môn bài. Người đại diện thực hiện nộp thuế qua tài khoản ngân hàng. Tài khoản này được mở tại những trụ sở có liên kết với cơ quan thuế. Đồng thời, hợp tác xã còn được quyền lựa chọn phương pháp tính thuế và thực hiện thủ tục này với cơ quan thuế nhà nước.

Mua hóa đơn

Căn cứ theo quy định của pháp luật, hợp tác xã thuộc đối tượng không được đặt in hóa đơn tự do. Thay vào đó, hợp tác xã phải tiến hành mua hóa đơn tại cơ quan thuế. Hợp tác xã chuẩn bị thông báo phát hành hóa đơn trước 05 ngày làm việc. Nếu hóa đơn đủ điều kiện phát hành, thì cơ quan thuế sẽ xác nhận vào công văn. Ngược lại, nếu thông báo không hợp lệ, thì cơ quan thuế sẽ yêu cần hợp tác xã điều chỉnh trong 03 ngày làm việc.

Như vậy, qua bài viết này chúng tôi đã giúp bạn hiểu rõ quy trình thành lập hợp tác xã hiện nay. Bên cạnh đó là một số quy định về thủ tục cũng như điều kiện thành lập hợp tác xã chuẩn xác. Nếu còn vướng mắc bất kỳ vấn đề gì, thì các bạn hãy liên hệ ngay với Luật Hùng Sơn để được giải đáp chi tiết nhất. Cập nhật thông tin mới nhất về luật kinh doanh tại chuyên mục Doanh Nghiệp ngay hôm nay!

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn