Tìm hiểu phụ lục hợp đồng tiếng anh là gì?

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 18-06-2023 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 2696 Lượt xem

Phụ lục hợp đồng tiếng anh là gì? Ngày nay việc ký kết hợp đồng giao thương với nước ngoài đang dần ngày càng phổ biến. Và phụ lục hợp đồng tiếng anh là điều quan trọng cần chú ý khi soạn thảo hợp đồng tiếng anh. Vậy phụ lục hợp đồng tiếng anh là gì? Cách viết phụ lục hợp đồng tiếng anh như thế nào? Theo dõi ngay bài viết dưới đây để được hướng dẫn nhé.

Quảng cáo

Phụ lục hợp đồng là gì?

Phụ lục hợp đồng chính là một bộ phận quan trọng của mẫu hợp đồng và có hiệu lực như hợp đồng. Trong đó, phụ lục hợp đồng sẽ quy định rõ một số chi tiết và điều khoản sửa đổi hoặc bổ sung trong hợp đồng.

Có thể hiểu một cách đơn giản, phụ lục hợp đồng là một phần quan trọng giúp các doanh nghiệp, tổ chức nhìn nhận đầy đủ, chi tiết hơn những nội dung và điều khoản có trong hợp đồng, trước khi các bên thỏa thuận và ký kết.

Định nghĩa phụ lục hợp đồng tiếng anh là gì?

Phụ lục hợp đồng tiếng Anh còn được gọi là Contract annex. Đây là phần văn bản thuộc hợp đồng, tương tự như phụ lục hợp đồng đã được đề cập ở trên. Tuy nhiên, phụ lục hợp đồng bằng tiếng Anh sẽ được soạn thảo dưới ngôn ngữ là tiếng Anh, bên cạnh ngôn ngữ của hợp đồng đó cũng là tiếng Anh.

Phụ lục hợp đồng tiếng anh là gì?

Phụ lục hợp đồng hay phụ lục hợp đồng bằng tiếng Anh, theo quy định của pháp luật Việt Nam thì chỉ áp dụng trong hai trường hợp:

 • Khi quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Lưu ý: Nội dung của phụ lục không được trái với nội dung của hợp đồng;
 • Khi sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng. Thông thường, phụ lục được áp dụng trong trường hợp này được lập sau khi mà hợp đồng đã được lập  nhằm thay đổi, sửa đổi, bổ sung một số nội dung so với nội dung ban đầu.

Những thuật ngữ được sử dụng trong phụ lục hợp đồng tiếng anh là gì?

Bên cạnh tìm hiểu phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì, chú ý đến một số thuật ngữ được sử dụng sau đây:

 • Contract annex: Phụ lục hợp đồng tiếng Anh;
 • Principles of signing contract annexes: Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng tiếng Anh;
 • Appendix economic contracts: Phụ lục hợp đồng kinh tế tiếng Anh;
 • When to sign annexes to construction contracts: Khi nào phải ký hợp đồng xây dựng tiếng Anh;
 • Appendix form of sale contract: Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán tiếng Anh;
 • Appendix contract form: Mẫu phụ lục hợp đồng tiếng Anh;
 • Appendix construction contract: Phụ lục hợp đồng xây dựng tiếng Anh;
 • Validity of contract annexes: Hiệu lực của phụ lục hợp đồng tiếng Anh;
 • Terms appendix contract: Điều khoản phụ lục hợp đồng tiếng Anh.

Ngoài ra, chúng tôi có cung cấp thêm đoạn văn ví dụ có sử dụng thuật ngữ phụ lục hợp đồng tiếng Anh như sau:

Within the implementation time of the contract, any problem arises, the two parties discuss for the settlement. Any amendment will be implemented by the annex contract signed by the two parties.

Dịch nghĩa: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có điều gì vướng mắc thì hai bên sẽ bàn bạc và giải quyết. Mọi sự thay đổi sẽ được thực hiện bằng Phụ lục hợp đồng do hai bên ký kết.

Những quy định về phụ lục hợp đồng tiếng anh

Nội dung trong phụ lục hợp đồng tiếng anh là gì?

Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng. Trong trường hợp mà nội dung của phụ lục hợp đồng có điều khoản quy định nào trái với nội dung của hợp đồng thì điều khoản này sẽ đương nhiên không có hiệu lực, trừ trường hợp giữa các bên có sự thỏa thuận khác. Trong trường hợp giữa các bên vẫn chấp nhận điều khoản của phụ lục trái với nội dung hợp đồng ấy thì xem như điều khoản đó trong hợp đồng đã được các bên sửa đổi lại.

Nếu phụ lục của hợp đồng bị vô hiệu thì hợp đồng vẫn sẽ có hiệu lực. Nếu hợp đồng bị vô hiệu một phần thì tương ứng với điều khoản trong phụ lục hợp đồng đó cũng sẽ bị vô hiệu. Và nếu hợp đồng bị vô hiệu hoàn toàn thì phụ lục hợp đồng cũng sẽ bị vô hiệu.

Thông thường, phụ lục hợp đồng tiếng Anh sẽ thể hiện những thông tin, nội dung sau:

 • Số hiệu và ngày ký hợp đồng (mở đầu bằng Pursuant to Agreement No. …signed on ….may…); lý do phải lập phụ lục hợp đồng tiếng Anh (mở đầu bằng “Căn cứ vào nhu cầu thực tế của hai bên…/ Base needs a 2 entity…”);
 • Thông tin của bên thuê/mua/sử dụng dịch vụ (tức là bên A) bao gồm: tên công ty, đại diện là ai, chức vụ là gì, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế, fax, số tài khoản;
 • Thông tin của bên cho thuế/bán/cung cấp dịch vụ (tức là bên B) bao gồm: tương tự như bên A;
 • Quyết định đi đến ký kết phụ lục hợp đồng:
  • Mẫu tiếng Việt: Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng dịch vụ số…về … đối với hợp đồng đã ký số …, ngày…, tháng…năm…cụ thể như sau…;
  • Mẫu tiếng Anh: After upon a comment, satisfied the two side to the end of the Journal of the end of the contract of the contract of the service … for an contract contract … day …, month … year … tool as following.
 • Điều khoản chung của phụ lục hợp đồng (Article general).

Phụ lục hợp đồng tiếng anh có hiệu lực khi nào?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, cụ thể tại Điều 403, nội dung của phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Vì vậy, phụ lục hợp đồng sẽ có hiệu lực tương tự như hợp đồng, phụ thuộc hoàn toàn vào hợp đồng đã ký trước đó.

Nếu các bên không thỏa thuận về hiệu lực của hợp đồng thì hợp đồng đương nhiên có hiệu lực kể từ lúc ký, và phụ lục hợp đồng cũng sẽ đương nhiên có hiệu lực theo hợp đồng. Nếu các bên có thỏa thuận về hiệu lực của hợp đồng thì phụ lục hợp đồng cũng sẽ có hiệu lực như thế.

Số lần ký phụ lục hợp đồng tối đa

Đối với hợp đồng lao động: Phụ lục hợp đồng chỉ được ký tối đa 1 lần, phải đảm bảo không được làm thay đổi hợp đồng lao động đã ký kết trước đó.

Đối với các loại hợp đồng khác: Không hạn chế số lần ký. Phụ lục hợp đồng được ký bao nhiêu lần hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa các bên, tùy vào mức độ cụ thể của từng hợp đồng.

Hướng dẫn viết phụ lục hợp đồng tiếng anh chuẩn nhất

Dưới đây là mẫu phụ lục hợp đồng bằng tiếng Anh mới nhất, đáp ứng quy chuẩn được các bên ký kết phụ lục hợp đồng sử dụng phổ biến:

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence- Freedom- Happiness

—————o0o————-

ANNEX CONTRACT: CHANGE UNIT PRICE

Quảng cáo

No:………………

Date:……………

Party A

(Seller):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Address:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telephone:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Represented by:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Party B

(Buyer):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Address:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telephone:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Represented by:………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

After discussion, the parties agreed to sign the annex of contract no:…….. with the change of unit price as follows:

Description of goods:

STT Name of commodity Quantity Unit price Changed price
1
2
3
Total

The two parties commit to implement all contents of the contract no:………………….., which party violates the contract will be responsible under ………………… . Within the implementation time of the contract, any problem arises, the two parties discuss for the settlement. Any amendment will be implemented by the annex contract signed by the two parties.

This annex is made into … copies with the same value. Each party shall keep … copy each.

          Party A                                                                                                                                          Party B

Trên đây là một số thông tin quan trọng bạn cần phải biết về phụ lục hợp đồng tiếng anh là gì? cũng như annex contract là gì. Nếu như bạn có còn thắc mắc gì về vấn đề này, hoặc có vướng mắc về vấn đề pháp lý nào khác, hãy liên hệ ngay với Luật Hùng Sơn để nhận được sự hỗ trợ tư vấn cụ thể và chi tiết.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn