Phát hành cổ phiếu là gì, phát hành cổ phiểu tăng vốn điều lệ

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 15-09-2021 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 1061 Lượt xem

Phát hành cổ phiếu là gì, hình thức huy động vốn trong công ty cổ phần bằng việc phát hành cổ phiếu hiện đang khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên việc phát hành cổ phiếu này trong từng trường hợp sẽ có cách thức và thủ tục thực hiện khác nhau. Tìm hiểu phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là gì? Bài viết dưới đây sẽ được Luật Hùng Sơn làm rõ vấn đề này.

Quảng cáo

Cổ phiếu là gì, phát hành cổ phiếu là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định thì cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành ra, bút toán ghi sổ hoặc các dữ liệu điện tử xác nhận về quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Đặc biệt chỉ công ty cổ phần mới có quyền được phát hành cổ phiếu.

Căn cứ theo khoản 1, 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định có 02 loại cổ phiếu cụ thể:

 • Cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông): để xác định về quyền sở hữu của các cổ đông trong công ty. Người nắm giữ cổ phiếu này sẽ có quyền quản lý cũng như kiểm soát công ty hoặc được tham gia vào các cuộc họp HĐQT hoặc bỏ phiếu quyết định vào các vấn đề lớn của công ty.
 • Cổ phiếu ưu đãi: sẽ do người nắm giữ có thể nhận ưu đãi về việc cổ tức và quyền biểu quyết hay được hoàn lại phần vốn góp.

phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là gì

Tăng vốn điều lệ là gì?

Tăng vốn điều lệ trong công ty là một quy trình thực hiện về việc tái cấu trúc vốn điều lệ của doanh nghiệp. Tăng vốn điều lệ trong công ty có thể sẽ do chủ sở hữu công ty tự bỏ thêm vốn vào phát triển kinh doanh hoặc là kêu gọi từ các đối tác, bạn bè góp vốn đầu tư mở rộng kinh doanh. Việc tăng vốn điều lệ trong công ty giúp doanh nghiệp có thêm tiềm lực về tài chính nguồn vốn để kinh doanh mở ra nhiều cơ hội trong hoạt động doanh nghiệp.

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là gì?

Đối với công ty cổ phần đại chúng, khi có nhu cầu về việc tăng vốn điều lệ, công ty có thể phát hành ra cổ phiếu để tăng thêm vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều kiện để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm như sau:

Quảng cáo
 • Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong công ty về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 • Có đầy đủ nguồn để thực hiện căn cứ từ các báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán từ các nguồn sau đây:
  • Thặng dư vốn;
  • Quỹ đầu tư phát triển;
  • Lợi nhuận sau thuế khi chưa được phân phối;
  • Các quỹ khác (nếu có) được sử dụng vào việc bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần sẽ thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phải thực hiện báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tài liệu để báo cáo bao gồm như sau:

 • Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua về phương án phát hành;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành;
 • Báo cáo tài chính công ty gần nhất được kiểm toán theo quy định;
 • Tài liệu để chứng minh việc đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ theo hướng dẫn về việc phân phối lợi nhuận của chế độ kế toán doanh nghiệp trong trường hợp công ty mẹ đã phát hành số cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế và chưa phân phối và nguồn vốn thực hiện thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất, cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính của công ty mẹ;
 • Phương án để xử lý cổ phần lẻ (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông công ty hoặc Hội đồng quản trị công ty thông qua.

Trong vòng thời gian là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu báo cáo, nếu có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có các văn bản gửi tổ chức phát hành về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Luật Hùng Sơn tư vấn thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Dịch vụ tư vấn thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Luật Hùng Sơn cụ thể như sau:

 • Tư vấn về các quy định pháp luật và các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trong công ty;
 • Tư vấn về quy trình thực hiện thủ tục việc phát hành cổ phiếu trong công ty;
 • Soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận kết quả làm việc với cơ quan nhà nước khi được Khách hàng ủy quyền.

Hy vọng qua bài viết trên sẽ mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích về Tìm hiểu phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là gì? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số Hotline: 1900 6518 khi bạn vướng mắc các thủ tục trong quá trình thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn