logo

Phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần thực hiện như thế nào?

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 03-02-2020 |
  • Doanh nghiệp , |
  • 956 Lượt xem

Xin chào Luật sư, tôi có một vấn đề thắc mắc và đang cần Luật sư tư vấn cho tôi cụ thể như sau: Tôi được biết thì các công ty có quyền được phát hành cổ phiếu để thực hiện kêu gọi vốn đầu tư vào công ty nhưng tôi không rõ là công ty cổ phần có thể được phát hành cổ phiếu hay không. Luật sư cho tôi hỏi là nếu như công ty cổ phần có thể được phát hành cổ phiếu thì việc phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần thực hiện như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Quảng cáo

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi thắc mắc đến Công ty Luật Hùng Sơn, về vấn đề phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn như sau.

1. Căn cứ pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp năm 2014.

– Luật Chứng khoán năm 2006.

– Luật sửa đổi và bổ sung một số điều luật của Luật Chứng khoán năm 2010.

>>> Xem chi tiết chi phí và thủ tục thành lập công ty cổ phần tại link : https://luathungson.vn/quy-trinhthu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-phan.html

phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần

2. Cách thức thực hiện phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2006 thì cổ phiếu chính là một loại chứng khoán để xác nhận những quyền và lợi ích hợp pháp của người là chủ sở hữu đối với phần vốn cổ phần của tổ chức đã phát hành ra.

* Điều kiện để công ty cổ phần phát hành ra cổ phiếu để tăng được nguồn vốn đầu tư:

– Phải có được quyết định của Đại hội đồng cổ đông để thông qua phương án phát hành các cổ phiếu để có thể tăng được vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

– Và có đủ được nguồn để thực hiện việc phát hành cổ phiếu do căn cứ vào báo cáo tài chính được kiểm toán từ những nguồn được quy định như sau:

+ Số thặng dư vốn.

+ Số quỹ đầu tư và phát triển.

+ Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Quảng cáo

+ Những quỹ khác được sử dụng để bổ sung thêm vào vốn điều lệ theo quy định (nếu có).

+ Và một điều quan trọng cần nên lưu ý đó chính đó là tổng giá trị của những nguồn vốn nêu trên phải được đảm bảo rằng sẽ không thấp hơn so với tổng giá trị của vốn cổ phần tăng thêm do phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.

– Và khi công ty tiến hành việc phát hành ra cổ phiếu thì công ty phải thực hiện việc báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

* Những tài liệu quy định để báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước như sau:

– Có báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để tăng được vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu.

– Có Quyết định đã được thông qua của Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu.

– Có Quyết định đã được thông qua của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của công ty.

– Có được báo cáo tài chính và gần nhất đã được kiểm toán theo các quy định của pháp luật.

– Tài liệu để chứng minh được rằng việc đã chuyển lợi nhuận từ các công ty con về cho công ty mẹ theo các hướng dẫn về phân phối lợi nhuận của chế độ kế toán ở trong doanh nghiệp và trong trường hợp công ty mẹ phát hành ra cổ phiếu để tăng được vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối và nguồn vốn được thực hiện thấp hơn so với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở trên báo cáo tài chính hợp nhất, và phải cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở trên báo cáo tài chính của công ty mẹ.

– Có phương án để xử lý cổ phần lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua (nếu có).

Thời hạn để phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần: thời hạn quy định là 7 ngày kể từ khi nhận được các tài liệu từ tổ chức phát hành cổ phiếu nếu như có yêu cầu về việc sửa đổi, bổ sung thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ gửi văn bản để yêu cầu việc sửa đổi, bổ sung. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được cái tài liệu hợp lệ thì Ủy ban chứng khoán Nhà nước sẽ gửi thông báo lại bằng văn bản cho tổ chức phát hành cổ phiếu về việc họ có thể hay không phát hành cổ phiếu.

Sau khi nhận được thông báo từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước thì tổ chức phát hành sẽ phải công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, tối thiểu là 7 ngày trước ngày mà đăng ký cuối cùng và ngày cuối cùng theo quy định là không được quá 45 ngày kể từ ngày mà Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã thông báo về việc nhận được đầy đủ các tài liệu báo cáo.

Trên đây là tư vấn của Luathungson về việc phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần. Nếu như bạn đặt câu hỏi có còn thắc mắc về vấn đề này hoặc là vấn đề khác, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp chi tiết. 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn