logo

Nhuận bút là gì? Cách tính tiền nhuận bút

Nhuận bút là gì? Đối tượng được hưởng nhuận bút là ai ? Cách tính tiền nhuận bút đối với tác giả. Cùng Luật Hùng Sơn tìm hiểu nhuận bút là gì qua bài viết dưới đây.

Quảng cáo

Nhuận bút là gì?

Theo quy định của khoản 13, điều 3, Nghị định số 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan có quy định nhuận bút là gì như sau:

“Nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả trong trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả không đồng thời là tác giả”

Đối tượng được hưởng nhuận bút là ai ?

Những người được hưởng nhuận bút phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau thì được hưởng những mức nhuận bút cũng khác nhau:

  • Tác giả là người thuộc đơn vị sử dụng tác phẩm (trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn) sáng tạo các tác phẩm ngoài nhiệm vụ được giao thì được hưởng 100% nhuận bút;
  • Tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm là những người được hưởng nhuận bút. Đối với những tác phẩm không có người thừa kế, từ chối nhận quyền thừa kế hoặc không được hưởng quyền thừa kế thì nhuận bút thuộc về Nhà nước. Đối với tác phẩm không rõ tác giả hoặc tác phẩm khuyết danh thì nhuận bút được giải quyết tương tự như những trường hợp tác phẩm không có người thừa kế.

Đối tượng được hưởng nhuận bút còn bao gồm những người tham gia thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm tùy theo mức độ đóng góp được đơn vị sử dụng tác phẩm trả thù lao theo thỏa thuận nhưng trong trường hợp những người thuộc đơn vị sử dụng tác phẩm (trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn) thực hiện công việc trên ngoài nhiệm vụ được giao thì được hưởng 100% tiền thù lao. Tiền thù lao được tính trong quỹ nhuận bút.

Tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm của tác phẩm kiến trúc, của phần mềm máy tính hưởng nhuận bút theo hợp đồng thỏa thuận sử dụng tác phẩm giữa tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm.

Đối tượng hưởng nhuận bút bao gồm tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm hoặc chủ sở hữu tác phẩm không đồng thời là tác giả (của các tác phẩm). Ngoài những người nói trên, những người không phải là tác giả, không phải là chủ sở hữu tác phẩm được hưởng tiền thù lao do đã tham gia thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm và tiền thù lao của họ do đơn vị sử dụng tác phẩm trả trên cơ sở thỏa thuận.

Tác phẩm, văn bản, bản dịch, tài liệu không thuộc các loại hình tác phẩm được bảo hộ mà được bảo hộ theo quy định riêng của pháp luật, khi được sử dụng thì bên sử dụng trả thù lao cho người sưu tầm, người cung cấp. Những tác phẩm này thuộc tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và bản dịch của những văn bản đó; tin tức thời sự thuần túy đưa tin.

Cách tính tiền nhuận bút đối với tác giả

Quyền tài sản của tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm được xác định dựa trên tỷ lệ phần trăm của khung nhuận bút theo quy định đối với các loại tác phẩm và hình thức sử dụng tác phẩm.

Nhuận bút cho tác phẩm sử dụng dưới hình thức xuất bản phẩm của thể loại sáng tác dưới hình thức văn xuôi, sách nhạc, thơ, truyện tranh, từ điển, sách tra cứu, sách nghiên cứu lý luận, phóng tác, cải biên, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, sách dịch, bằng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình, được xác định theo quy định của pháp luật.

Nhuận bút = Tỉ lệ % X giá bán lẻ xuất bản phẩm X Số lượng in.

Phương thức tính trên được hiểu: Tỷ lệ phần trăm (%) là tỉ lệ trong khung nhuận bút được thỏa thuận giữa tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm và bên sử dụng tác phẩm được thể hiện trong hợp đồng sử dụng tác phẩm.

Giá bán lẻ xuất bản phẩm là giá tiền in ở cuối trang bìa 4 hoặc giá bán lẻ ghi trên hóa đơn bán xuất bản phẩm vào thời điểm thanh toán trả tiền nhuận bút cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm. Trong trường hợp giá bán lẻ thay đổi, nếu giữa tác giả, chủ sở hữu tác phẩm và bên sử dụng không có thỏa thuận mới thì giá bán lẻ để tính nhuận bút vẫn trên cơ sở các bên đã thỏa thuận trước đó. Đối với tác phẩm xuất bản theo đơn đặt hàng, tài trợ mà giá bán lẻ thấp hơn giá thông thường thì mức giá bán lẻ để tính nhuận bút là giá trung bình của xuất bản tác phẩm tương đương cùng thể loại kinh doanh. Số lượng in là số lượng ghi trong hợp đồng sử dụng tác phẩm.

Về nguyên tắc trả nhuận bút thì tác phẩm thuộc thể loại sáng tác, nghiên cứu được trả nhuận bút cao hơn những tác phẩm dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển tập, hợp tuyển. Chế độ nhuận bút còn khuyến khích những tác giả viết cho thiếu nhi, tác giả là người Việt Nam viết

bằng tiếng nước ngoài, tác giả là người Kinh viết bằng tiếng dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số này viết bằng tiếng dân tộc thiểu số khác và tác giả của tác phẩm được thực hiện trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm và những trường hợp đặc biệt khác được hưởng thêm nhuận bút khuyến khích. Người Việt Nam viết bằng tiếng nước ngoài, người Kinh viết bằng tiếng dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số này viết trực tiếp bằng tiếng dân tộc thiểu số khác, htrồng thêm nhuận bút khuyến khích của tác phẩm đó.

Nhuận bút cho tác phẩm sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.

Quảng cáo

Những đối tượng được hưởng nhuận bút theo các loại hình nghệ thuật này bao gồm tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm.

Những đạo diễn, biên kịch, biên đạo múa, nhạc sĩ, họa sĩ là tác giả của loại hình nghệ thuật do họ sáng tạo ra các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Lợi ích tài sản của các tác giả này được xác định trên cơ sở thỏa thuận với bên sử dụng tác phẩm theo khung nhuận bút hoặc theo tỉ lệ phần trăm doanh thu buổi diễn.

Nhuận bút cho tác phẩm múa được tính theo mức tiền lương tối thiểu.

Nhuận bút cho loại hình tác phẩm này cũng dựa trên thể loại, quy mô tác phẩm và bậc của tác giả để xác định thang nhuận bút của tác giả. Thang nhuận bút của tác giả biên đạo múa phụ thuộc vào ba yếu tố: Thể loại, quy mô và bậc được hưởng nhuận bút của biên đạo. Thang nhuận bút cho tác giả biên đạo múa cho phần múa cho thơ, phần múa cho kịch múa, phần múa sáng tác cho các tiết mục múa trong xiếc, rối, kịch nói, kịch hát, phim, hoạt cảnh được tính trên độ dài, ngắn, vừa và bậc được hưởng của biên đạo múa.

Đối với phim tài liệu, phim khoa học.

Nhuận bút được tính theo một trong ba bậc căn cứ theo các chức danh và giá thành sản xuất tác phẩm. Nhìn chúng nhuận bút mà tác giả của loại phim tài liệu, phim khoa học được hưởng theo tỷ lệ phần trăm cao hơn loại phim truyện.

Nhuận bút cho tác phẩm báo chí (báo in, báo điện tử).

Nhuận bút được tính theo nhóm, thể loại và hệ số được hưởng của tác giả. Tác phẩm báo chí được phân thành 7 nhóm tương ứng với tính chất của từng thể loại báo chí và theo đó hệ số được hưởng của tác giả được xác định: Ví dụ: Phóng sự hệ số từ 10 đến 30, trả lời bạn đọc từ 1 đến 10; chính luận hệ số từ 1 đến 30; bài phỏng vấn hệ số từ 10 đến 30. Tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm, tổng biên tập quyết định mức hệ số nhuận bút của tác phẩm. Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương tối thiểu. Nhuận bút được tính trả theo hệ số nhuận bút trong khung nhuận bút nhân với giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.

Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút X Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.

Nhuận bút cho tác phẩm phát thanh, truyền hình (báo nói, báo hình).

Những người được hưởng nhuận bút đối với tác phẩm phát thanh, truyền hình (báo nói, báo hình là tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm được cơ quan phát thanh, truyền hình sử dụng):

  • Biên dịch, đạo diễn, nhạc sĩ (không kể phần nhạc băng tư liệu) – đối với phát thanh. Biên kịch, đạo diễn, quay phim, người dựng phim, nhạc sĩ (không kể phần nhạc băng tư liệu), họa sĩ – đối với truyền hình;
  • Tác giả là người thuộc cơ quan sử dụng tác phẩm (trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn) ngoài nhiệm vụ được giao thì hưởng 100% nhuận bút;

Nhuận bút cho tác phẩm phát thanh, truyền hình được trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm căn cứ vào loại hình tác phẩm (thể loại, loại hình nghệ thuật biểu diễn, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh) theo đó tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm được hưởng nhuận bút.

Nhuận bút cho tác phẩm tạo hình (mỹ thuật), mỹ thuật ứng dụng và nhiếp ảnh.

Những người được hưởng nhuận bút là tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm tạo hình (mỹ thuật), mỹ thuật ứng dụng, tác giả tác phẩm nhiếp ảnh có tác phẩm được sử dụng. Mức nhuận bút đối với tác phẩm tạo hình (mỹ thuật), mỹ thuật ứng dụng và nhiếp ảnh không phụ thuộc vào chất liệu, kích thước, quy mô thể hiện của tác phẩm, bền sử dụng tác phẩm thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm thông qua hợp đồng sử dụng tác phẩm. Những tác phẩm tạo hình (mỹ thuật), mỹ thuật ứng dụng được triển lãm quốc tế và toàn quốc thì mỗi tác phẩm được trưng bày trong một cuộc được trả ít nhất bằng 100% mức lương tối thiểu…

Trên đây là toàn bộ thông tin của công ty Luật Hùng Sơn về “Nhuận bút là gì”. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline 0964 509 555 hoặc đặt lịch ở văn phòng để được các chuyên viên tư vấn trả lời một cách nhanh gọn và chính xác nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi bài viết. Trân trọng!

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn