Luật sư tư vấn luật dân sự miễn phí

  • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
  • 19-02-2023 |
  • Tư vấn , |
  • 65 Lượt xem

Luật sư tư vấn luật dân sự miễn phí. Luật Hùng Sơn là một trong những đơn vị luôn đẫn đầu trong dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự miễn phí. Để được tư vấn luật một cách chi tiết và đầy đủ, quý khách hàng tại Hà Nội và trên toàn quốc có thể trực tiếp liên hệ qua địa chỉ văn phòng tư vấn luật tại Hà Nội để được hỗ trợ kịp thời.

Quảng cáo

Tư vấn pháp luật dân sự bao gồm những gì?

Luật Dân sự gồm các nguyên tắc cơ bản và có các chế định khác nhau như: chế định tài sản và quyền sở hữu, chế định nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; chế định nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; chế định thực hiện công việc không có ủy quyền; chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; chế định thừa kế; chế định chuyển quyền sử dụng đất; chế định quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Mỗi chế định của luật dân sự đều có những nguyên tắc riêng trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản có những quy phạm được tập hợp theo những tiêu chí riêng phù hợp với chế định đó.

Tư vấn pháp luật dân sự bao gồm các tư vấn về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quan hệ dân sự được điều chỉnh bởi Luật dân sự như: quan hệ pháp luật về hợp đồng, về kinh doanh thương mại, về hôn nhân gia đình, về đất đai, về thừa kế, …

– Tư vấn pháp luật dân sự về đất đai như: cho thuê, mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng hay chuyển nhượng quyền sở hữu, …

– Tư vấn pháp luật dân sự về hôn nhân gia đình như: kết hôn, ly hôn, nhận con nuôi, phân chia tài sản chung hay riêng trong thời ký hôn nhân, giành quyền nuôi con, trợ cấp sau ly hôn, …

– Tư vấn pháp luật dân sự về kinh doanh thương mại như: thành lập, hoạt động doanh nghiệp; giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại; chấm dứt hợp đồng; tranh chấp phát sinh trong kinh doanh; trách nhiệm bồi thường thiệt hại (trong và ngoài hợp đồng kinh doanh thương mại); …

– Tư vấn pháp luật dân sự về thừa kế như di chúc, phân chia tài sản cho các hàng thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật, thủ tục phân chia tài sản, tranh chấp về tài sản thừa kế, …

– Tư vấn pháp luật dân sự về lao động như: nội quy lao động, tiền lương, tranh chấp xảy ra trong quan hệ lao động, hợp đồng lao động, bồi thường hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng lao động, …

Ngoài ra, đối với các vấn đề phát sinh trong quan hệ dân sự thì phát luật dân sự còn quy định tại rất nhiều các vấn đề phát sinh khác cần sự tư vấn pháp luật.

Các lĩnh vực luật sư thường xuyên tư vấn

Các lĩnh vực tư vấn pháp luật dân sự hiện nay đang rất đa dạng và phổ biến về tính chất vụ việc là bởi các lĩnh vực này bao gồm tất cả các hoạt động có liên quan đến quan hệ pháp luật dân sự. Ví dụ một số lĩnh vực phổ biến như sau:

Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật hợp đồng:

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng góp vốn công ty;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng liên doanh;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng môi giới;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê nhà;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng vay vốn;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng ủy quyền;

+ Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng ủy thác hàng hóa;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động;

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn.

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực Đất đai:

+ Soạn thảo các văn bản, Hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất như: chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế, thế chấp, cho thuê, góp vốn;

+ Tư vấn các quy định pháp luật đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất như: tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp, giao đất, cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

+ Đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán kí kết hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, nhà đất;

+ Tư vấn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến pháp luật đất đai về thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng;

+ Thực hiện các dịch vụ về nhà đất như: xóa nợ thuế, sang tên, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ);

+ Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện.

+ Đại diện cho khách hàng, cử luật sư tham gia giải quyết tranh chấp đất đai tại các cấp Tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến luật lĩnh vực Hôn nhân gia đình:

+ Tư vấn các quy định chung của Luật Hôn nhân và gia đình;

+ Tư vấn, hòa giải vấn đề ly hôn;

+ Tư vấn phân chia tài sản, con cái khi ly hôn;

+ Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

Quảng cáo

+ Tư vấn viết đơn từ liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

+ Tư vấn viết đơn từ liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

+ Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi.

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động:

+ Tư vấn cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động;

+ Tư vấn về hợp đồng lao động, xem xét và đề xuất ý kiến chỉnh sửa; Soạn thảo hợp đồng lao động theo yêu cầu của khách hàng;

+ Tư vấn về nội quy lao động;

+ Soạn thảo nội quy lao động theo yêu cầu khách hàng;

+ Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật thừa kế:

+ Tư vấn, soạn thảo di chúc;

+ Tư vấn các quy định chung của pháp luật về thừa kế;

+ Tư vấn thừa kế theo di chúc;

+ Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế;

+ Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

+ Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

+ Cử luật sư đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền.

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ

+ Tư vấn cho khách hàng về việc làm thủ tục khiếu nại, khởi kiện nếu bị sao chép tác phẩm thuộc quyền sở hữu của khách hàng;

+ Tư vấn khách hàng về việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam;

+ Gia hạn thời gian bảo hộ tác phẩm tại Việt Nam.

– Tư vấn pháp luật về các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

+ Xác định pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

+ Tư vấn, phân tích ưu, khuyết điểm giao dịch dân sự có yếu tố nước ngoài

+ Đưa ra phương án đàm phán các điều khoản trong giao dịch dân sự có yếu tố nước ngoài

+ Hướng giải quyết tranh chấp quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ví dụ như: thừa kế, hợp đồng, …

Dịch vụ liên quan đến Tố tụng dân sự tại Tòa án bao gồm tư vấn:

+ Các trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động (hay còn gọi là vụ án dân sự);

+ Trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (hay còn gọi là việc dân sự);

+ Các trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự (hay còn gọi là vụ việc dân sự) tại Tòa án; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; …

Hình thức tiếp nhận tư vấn luật dân sự trực tuyến miễn phí

Quý khách có thể liên hệ với đội ngũ Luật sư và chuyên viên tư vấn pháp luật tại Công ty Luật Hùng Sơn chúng tôi thông qua một số phương thức như sau:

– Gọi điện lên tổng đài 1900.6518

Quý khách chỉ cần sử dụng điện thoại di động hoặc điện thoại cố định để gọi ngay tới tổng đài tư vấn 1900.6518 để gặp đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn của chúng tôi. Đội ngũ nhân viên Luật Hùng Sơn luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp những vấn đề pháp lý và các bạn đang gặp phải trong lĩnh vực dân sự.

Gửi thắc mắc và nhận kết quả tư vấn qua Email

Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tính phí qua email khách hàng vui lòng gửi yêu cầu tư vấn qua email: info@luathungson.vn ghi rõ nội dung tư vấn cùng thông tin khách hàng gồm: (họ và tên + số điện thoại + nội dung tư vấn qua email).

  tư vấn luật dân sự

Vai trò luật sư tư vấn dân sự là gì?

Có thể nói, việc tư vấn pháp luật góp phần không nhỏ trong việc hạn chế những tranh chấp có thể xảy ra trong đời sống xã hội, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và nâng cao sự hiểu biết pháp luật của người dân trong xã hội. Đặc biệt trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động tư vấn pháp luật được coi là một loại hình dịch vụ nghề nghiệp được điều chỉnh bằng các quy định pháp luật về hành nghề luật sư và các luật lệ về kinh doanh.

Tư vấn pháp luật cung cấp thông tin pháp luật, giải thích pháp luật cho doanh nghiệp và định hướng hành vi của doanh nghiệp trong những điều kiện, hoàn cảnh pháp luật đã dự liệu trước. Đây là khả năng của luật sư nhìn thấy sự khác biệt giữa pháp luật với đời sống kinh tế – xã hội và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, luật sư đưa ra những lời khuyên pháp luật nhằm đem lại cho doanh nghiệp những lợi ích vượt chi phí tư vấn pháp luật, phòng ngừa những tranh chấp và những rủi ro pháp lý khác trong quá trình kinh doanh của họ.

Trong kinh doanh, nhiều doanh nghiệp chưa coi trọng yếu tố pháp luật, kinh doanh cần hướng tới mục tiêu lợi nhuận, nhưng quan trọng hơn phải bảo đảm an toàn pháp lý. Vì nếu doanh nghiệp kinh doanh trái pháp luật thì lợi nhuận có được sẽ bị pháp luật tước bỏ. Dẫn dắt doanh nghiệp đi trong hành lang pháp lý an toàn là vai trò của tư vấn pháp luật và luật sư. Kinh tế phát triển, pháp luật sẽ ngày một hoàn thiện hơn, điều chỉnh chặt chẽ hơn các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, mặt khác trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang ngày một sâu và rộng, các quốc gia thường xuyên ký kết các hiệp định thương mại song phương với nhau, tích cực tham gia vào các tổ chức kinh tế quốc tế … thì những quy định pháp luật về kinh doanh là vô cùng phức tạp.

Trong thời kỳ hội nhập, trước sự đa dạng của các kiến thức pháp luật trong và ngoài nước, tư vấn pháp luật là lĩnh vực hành nghề quan trọng của Luật sư, doanh nghiệp và các nhà đầu tư sẽ không khỏi lúng túng khi va chạm với hệ thống pháp luật vì vậy hoạt động tư vấn của luật sư là phương tiện hữu hiệu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh trong và ngoài nước, ngăn ngừa các hành vi lừa đảo, tạo sự yên tâm đầu tư, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế thị trường hội nhập phát triển năng động nhưng cũng không kém phần phức tạp.

Trên đây là những vấn đề liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn luật dân sự miễn phí mà Luật Hùng Sơn chúng tôi muốn gửi đến quý khách. Trường hợp cần hỗ trợ chi tiết hơn, Quý khách có thể liên hệ qua Hotline 19006518 để được giải đáp kịp thời.

 

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn