logo

Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu mới nhất

Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu? Bảo hộ tài sản trí tuệ nói chung và bảo hộ thương hiệu nói riêng đem lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp. Trước hết đăng ký nhãn hiệu là công cụ pháp lý giúp bảo vệ tài sản cho doanh nghiệp; Khi không có nhu cầu sử dụng, nhãn hiệu có thể được chủ sở hữu chuyển nhượng cho bên khác. Như vậy, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu còn được xem là một cách vừa bảo vệ mình, vừa đầu tư cho tài sản của mình.

Quảng cáo

Để thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu, cần chuẩn bị những gì? Cần chuẩn bị Lệ phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tối thiểu bao nhiêu? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc về các khoản chi phí cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu theo quy định mới nhất hiện nay.

Bảo hộ nhãn hiệu là gì?

Bảo hộ nhãn hiệu là thủ tục nhằm xác lập quyền đối với nhãn hiệu. Hiện nay, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Để tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, cá nhân, tổ chức cần chuẩn bị:

 • Một là mẫu nhãn hiệu dự định đăng ký;
 • Hai là phạm vi ngành nghề đăng ký;
 • Ba là chi phí cho việc đăng ký.

lệ phí cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Lệ phí bảo hộ nhãn hiệu được hiểu là gì?

Lệ phí bảo hộ nhãn hiệu là những chi phí cần thiết phục vụ cho công việc đăng ký nhãn hiệu.

Hiện nay, có hai cách thức đăng ký nhãn hiệu phổ biến:

 • Cá nhân, tổ chức tự mình thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Cá nhân, tổ chức thông qua Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Tương ứng với hai cách thức đăng ký nhãn hiệu nói trên, chi phí phục vụ việc đăng ký nhãn hiệu cũng khác nhau.

Nếu tự mình thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Cá nhân, tổ chức cần tự tìm hiểu thủ tục và quy định về nhãn hiệu. Nhưng chỉ cần nộp các khoản phí, lệ phí nhà nước tương ứng với thủ tục thực hiện;

Nếu thuê dịch vụ từ Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp. Cá nhân, tổ chức không phải tự tìm hiểu thông tin, các quy định pháp luật mà có thể nhận tư vấn từ Tổ chức đại diện. Đồng thời Tổ chức đại diện sẽ nhận uỷ quyền của khách hàng làm thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ và theo dõi các thủ tục này từ khi xác lập đến khi ra kết quả cuối cùng. Thuê dịch vụ đồng nghĩa với ngoài các khoản phí, lệ phí nhà nước thì cá nhân, tổ chức cần chi trả một khoản phí dịch vụ cho Tổ chức đại diện của mình.

Lệ phí cho việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nộp tại đâu?

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ. Phí, lệ phí cần nộp để thực hiện thủ tục được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ. Tương ứng với các hình thức nộp đơn, cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn hình thức nộp phí, lệ phí phù hợp:

Nộp đơn trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn có thể nộp phí, lệ phí phục vụ việc đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại Cục SHTT;

Nộp đơn trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc nộp đơn qua đường bưu điện, người nộp đơn có thể nộp phí, lệ phí phục vụ việc đăng ký nhãn hiệu qua hình thức chuyển khoản, thanh toán trực tuyến.

Quảng cáo

Chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo bảng giá nhà nước ra sao?

Các khoản phí, lệ phí phục vụ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • Một là, khoản phí, lệ phí nộp tại thời điểm nộp đơn đăng ký.
 • Hai là, khoản phí, lệ phí nộp tại thời điểm có dự định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Các khoản phí, lệ phí nêu trên được quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Bắt đầu từ nửa cuối năm 2020, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính ban hành các thông tư giảm một số khoản thu nhằm hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chúng tôi hệ thống lại các khoản phí, lệ phí phục vụ công việc đăng ký nhãn hiệu theo quy định mới nhất, như sau:

Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền (VNĐ)

Phí, lệ phí cho việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Lệ phí nộp đơn 01 đơn 75.000

(Được giảm 50% theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC)

Phí phân loại quốc tế về nhãn hiệu 01 nhóm 100.000
Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi ) 01 sản phẩm/dịch vụ 20.000
Phí  thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên                                                    01 yêu cầu/đơn ưu tiên 600.000
Phí công bố đơn 01 đơn 120.000
Phí tra cứu phục vụ việc thẩm định đơn  01 nhóm 180.000
Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi ) 01 sản phẩm/dịch vụ 30.000
Phí thẩm định đơn 01 nhóm 550.000
Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi ) 01 sản phẩm/dịch vụ 120.000

Phí, lệ phí cần nộp nếu nhãn hiệu được cấp Văn bằng bảo hộ

Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ 01 nhóm 60.000

(Được giảm 50% theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC)

Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ cho nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ hai trở đi 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ 50.000

(Được giảm 50% theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC)

Phí đăng bạ 01 văn bằng bảo hộ 120.000
Phí công bố 01 văn bằng bảo hộ 120.000

 

Ví dụ: Chi phí cho 01 đơn đăng ký nhãn hiệu cho 01 nhóm có 06 hàng hoá/dịch vụ từ khi bắt đầu nộp đơn cho đến khi được cấp văn bằng bảo hộ bao gồm (Giả dụ trong suốt quá trình đăng ký không có bất cứ trở ngại nào, không có sự thay đổi nào về đơn đăng ký):

Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền (VNĐ)

Phí, lệ phí cho việc nộp 01 đơn đăng ký nhãn hiệu cho 01 nhóm gồm 06 hàng hoá/dịch vụ

Lệ phí nộp đơn 01 đơn 75.000

(Được giảm 50% theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC)

Phí phân loại quốc tế về nhãn hiệu nhóm  
Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi ) sản phẩm/dịch vụ  
Phí  thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên                                                    yêu cầu/đơn ưu tiên  
Phí công bố đơn 01 đơn 120.000
Phí tra cứu phục vụ việc thẩm định đơn  01 nhóm 180.000
Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi ) sản phẩm/dịch vụ  
Phí thẩm định đơn 01 nhóm 550.000
Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi ) sản phẩm/dịch vụ  
Tổng cộng chi phí cho việc nộp đơn 925.000
   

Phí, lệ phí cần nộp nếu nhãn hiệu được cấp Văn bằng bảo hộ áp dụng với 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm

Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ 01 nhóm 60.000

(Được giảm 50% theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC)

Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ cho nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ hai trở đi nhóm sản phẩm/dịch vụ  
Phí đăng bạ 01 văn bằng bảo hộ 120.000
Phí công bố 01 văn bằng bảo hộ 120.000
Tổng cộng chi phí cho việc nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ 300.000

 

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền của Luật Hùng Sơn

Luật Hùng Sơn cung ứng dịch vụ tư vấn pháp luật đa lĩnh vực: Hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, sở hữu trí tuệ. Trong đó, xác lập quyền với nhãn hiệu là một trong những lĩnh vực mũi nhọn của chúng tôi.

 • Luật Hùng Sơn tự hào là một trong số ít những đơn vị Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận. Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền của Luật Hùng Sơn cam kết:
 • Đội ngũ tư vấn có chuyên môn sâu, nghiệp vụ vững;
 • Dịch vụ trọn gói tư vấn, tham vấn, tiến hành thủ tục;
 • Theo dõi đơn đăng ký trọn đời từ khi nộp đơn cho đến khi ra kết quả cuối cùng;
 • Luôn cập nhật, theo dõi và phản hồi thông tin đến khách hàng nhanh chóng;
 • Hỗ trợ khách hàng các dịch vụ pháp luật khác;
 • Chi phí dịch vụ rõ ràng, minh bạch, tối ưu.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là một thủ tục cần thiết cho bất cứ ai có ý định kinh doanh, khởi nghiệp. Nếu tự mình tìm hiểu và thực hiện thủ tục, cần lưu ý chuẩn bị kỹ càng hồ sơ, chi phí đăng ký nhãn hiệu. Trên đây là nội dung tư vấn về “Lệ phí đăng ký nhãn hiệu mới nhất năm 2021”. Nếu có câu hỏi nào cần giải đáp vui lòng để lại thông tin bên dưới. Trường hợp cần tư vấn chuyên sâu, đưa ra nhận định chính xác vui lòng liên hệ Luật Hùng Sơn qua số: 1900.6518 hoặc 096 450 95 55 để được hỗ trợ kịp thời.

>> Có thể bạn quan tâm:

Thủ tục đăng ký Nhãn hiệu, Đăng ký Thương hiệu, logo mới nhất

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả mới nhất

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn