Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp là gì. Những kiểu dáng được bảo hộ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp? Đối tượng nào không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp?. Cùng Luật Hùng Sơn theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về vấn đề này

Quảng cáo

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu Trí tuệ – Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2019
 • Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp là gì? Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành thì kiểu dáng công nghiệp là gì được định nghĩa như sau:

 1. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Sản phẩm ở đây được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện, hoặc bộ phận dùng để lắp ráp, hợp thành các sản phẩm đó, được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng, được lưu thông độc lập.

Yếu tố ở đây đó có thể là:

 • Yếu tố 2 chiều (2D): Họa tiết, màu sắc, đường nét.
 • Yếu tố 3 chiều (3D): hình khối, cấu trúc.

Những kiểu dáng được bảo hộ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp?

Theo quy định tại Điều 63 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành thì kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới;
 • Có tính sáng tạo;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Có tính mới: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

Có tính sáng tạo: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

Có khả năng áp dụng công nghiệp: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Đối tượng nào không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp?

Theo quy định tại Điều 63 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành thì các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:

 • Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;
 • Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;
 • Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Ngoài ra còn có các quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Sở hữu trí tuệ quy định chỉ công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích công cộng; không bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh. Như vậy đối với những kiểu dáng công nghiệp trái với đạo đức; trái với thuần phong mỹ tục như cổ vũ phân biệt chủng tộc hay bạo lực, … sẽ không được bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Tác giả của kiểu dáng công nghiệp là ai?

Tác giả của kiểu dáng công nghiệp là ai? Tác giả của kiểu dáng công nghiệp là người trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp; trong trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp; thì họ là đồng tác giả.

Như vậy tác giả kiểu dáng công nghiệp sẽ có các quyền nhân thân như: Ghi tên trên bản độc quyền sáng chế; và được nên tên là tác giả trong các tài liệu giới thiệu công bố về sáng chế đó. Ngoài ra còn được nhận thù lao theo Điều 135 Luật Sở hữu trí tuệ; nếu họ không đồng thời là chủ sở hữu sáng chế; và ngược lại; nếu đồng thời là chủ sở hữu sẽ có thêm quyền tài sản.

Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp là ai?

Theo quy định tại Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành quy định về chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp thì:

Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp là người được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng.

 • Chủ sở hữu sáng chế đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp: Tác giả sáng chế là cá nhân; tự bỏ công sức, tiền bạc, cơ sở vật chất; kỹ thuật để tạo ra sáng chế; mà không phải được giao hoặc được thuê từ chủ thể khác nên họ sẽ có đầy đủ các quyền nhân thân; và tài sản đối với sáng chế đó. (Điều 122 và 123 Luật Sở hữu trí tuệ)
 • Chủ sở hữu không phải là tác giả kiểu dáng công nghiệp: Tác giả là một chủ thể khác với chủ sở hữu. (khi đó Chủ sở hữu sẽ có quyền tài sản theo Điều 123 còn tác giả có quyền nhân thân theo Điều 122 Luật Sở hữu trí tuệ; và nhận được thù lao theo Điều 135 Luật Sở hữu trí tuệ).
 • Chủ sở hữu sáng chế là tổ chức, cá nhân đã đầu tư kinh phí; phương tiện vật chất kỹ thuật cho tác giả tạo ra sáng chế với hình thức giao việc; hoặc thuê việc.
 • Chủ sở hữu sáng chế là tổ chức, cá nhân là chủ thể nhận thừa kế quyền.
 • Chủ sở hữu sáng chế là tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền sở hữu (nhận chuyển nhượng quyền).

Thủ tục nộp đơn đăng ký quyền sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Thứ nhất, tài liệu tối thiểu phải có:

02 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp; đánh máy theo mẫu số 03-KDCN  Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

01 Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; [Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng quy định tại điểm 33.5 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, bản kiểu dáng công nghiệp phải bao gồm các nội dung sau:

 • Tên kiểu dáng công nghiệp;
 • Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp;
 • Kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất;
 • Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ;
 • Phần mô tả chi tiết kiểu dáng công nghiệp;
 • Yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp].

04 Bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.

Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Thứ hai, các tài liệu khác (nếu có):

Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có);

Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác);

Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Thứ ba, yêu cầu chung đối với đơn đăng ký

Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ; và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn;

Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác theo quy định tại các điểm 7.3 và 7.4 của Thông tư  01/2007/TT-BKHCN; thì phải được dịch ra tiếng Việt;

Mọi tài liệu đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm); trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm; theo phông chữ Times New Roman, chữ không nhỏ hơn cỡ 13; trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;

Quảng cáo

Đối với tài liệu cần lập theo mẫu; thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;

Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang; thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;

Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ; một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa, không sửa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ; thì người nộp đơn có thể sửa chữa các lỗi đó; nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;

Thuật ngữ dùng trong đơn phải thống nhất; và là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử; quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam);

Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ vật mang dữ liệu điện tử của một phần; hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.

Thứ tư, Phí, lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ;

Phí phân loại kiểu dáng công nghiệp: 100.000/01 phân loại;

Phí thẩm định đơn: 700.000VNĐ/01 đối tượng;

Phí công bố đơn: 120.000VNĐ;

Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/01 hình;

Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 480.000VNĐ/01 đối tượng;

Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên.

Lưu ý: Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần được phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp; trường hợp Người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác; thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại; và người nộp đơn cần nộp phí phân loại theo quy định (100.000VNĐ/01 phân loại)

Thứ năm, thời hạn xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận; đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xem xét theo trình tự sau:

Thẩm định hình thức: 01 tháng

Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Thứ sáu, hình thức nộp đơn:

Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy; hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

Hình thức nộp đơn giấy

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

 • Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp qua bưu điện; người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện; sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ; để chứng minh khoản tiền đã nộp.

Lưu ý: Khi chuyển tiền phí, lệ phí đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ; người nộp đơn cần gửi hồ sơ qua bưu điện tương ứng đến điểm tiếp nhận đơn đó.

Hình thức nộp đơn trực tuyến

 • Điều kiện để nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số; đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến; và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN.
 • Trình tự nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo; và gửi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ; sau khi hoàn thành việc khai báo; và gửi đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến; Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp tài liệu trực tuyến. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến; người nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch để  xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến; và tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí/lệ phí theo quy định.
 • Nếu tài liệu và phí/lệ phí đầy đủ theo quy định; cán bộ nhận đơn sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, nếu không đủ tài liệu; và phí/lệ phí theo quy định thì đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận. Trong trường hợp Người nộp đơn không hoàn tất thủ tục nộp đơn theo quy định; tài liệu trực tuyến sẽ bị hủy; và Thông báo hủy tài liệu trực tuyến được gửi cho Người nộp đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

 

Trên đây là toàn bộ thông tin của công ty Luật Hùng Sơn về “Kiểu dáng công nghiệp là gì?”. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline 0964 509 555 hoặc đặt lịch ở văn phòng để được các chuyên viên tư vấn trả lời một cách nhanh gọn và chính xác nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi bài viết. Trân trọng!

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn