logo

Khi doanh nghiệp bị thu hồi MSMV thì phải làm như thế nào?

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 14-05-2020 |
 • Giấy phép , |
 • 1054 Lượt xem

MSMV hay cụ thể hơn là mã số, mã vạch của hàng hóa, được cấp để doanh nghiệp và các nhà cung cấp có được sự thuận lợi khi quản lý, phân phối những hàng hóa ấy. Cũng nhờ MSMV mà người tiêu dùng, những người liên quan cũng có thể biết được về xuất xứ, nguồn gốc các sản phẩm được cung cấp ấy. Nhưng vấn đề đáng được quan tâm hiện nay chính một số trường hợp theo quy định thì doanh nghiệp sẽ bị thu hồi MSMV. Vậy thì khi doanh nghiệp bị thu hồi MSMV sẽ phải làm như thế nào? Vấn đề này sẽ được Luật Hùng Sơn tư vấn giải quyết như sau.

Quảng cáo

1. Doanh nghiệp bị thu hồi MSMV có được cấp lại không?

1.1 Vấn đề thực tế được quan tâm hiện nay:

Công ty X hoạt động tại Việt Nam, trong quá trình sử dụng MSMV cho sản phẩm và hàng hóa của mình, đến thời hạn nộp phí duy trì (tức là ngày 30/6 hàng năm) đã không thực hiện nộp phí ở tại cơ quan có thẩm quyền (tức là Tổng cục TCĐLCL). Vậy thì công ty X có bị thu hồi giấy chứng nhận MSMV hay không? Nếu bị thu hồi giấy chứng nhận MSMV thì có được cho phép cấp lại hay không?

1.2 Căn cứ pháp lý quy định cụ thể:

Khi doanh nghiệp bị thu hồi MSMV:

– Giấy chứng nhận MSMV sẽ bị thu hồi và bị hủy bỏ trong các trường hợp cụ thể sau, căn cứ theo Điều 16, 17 của Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN:

– Doanh nghiệp ấy ngừng sử dụng MSMV;

– Doanh nghiệp ấy bị giải thể hoặc bị phá sản;

– Doanh nghiệp ấy đã vi phạm về các nội quy của cam kết sử dụng MSMV sau đây:

 • Doanh nghiệp chỉ được sử dụng mã số đã được cấp trước đó cho sản phẩm và dịch vụ của mình;
 • Phải thực hiện đúng các quy định về việc nộp phí và phải nộp phí để duy trì trước ngày 30/6 hàng năm;
 • Khi mà vì lý do nào đó (phá sản hoặc giải thể) không còn có nhu cầu vào việc sử dụng mã số đã được cấp thì phải tiến hành thông báo bằng văn bản đến cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian quy định là 1 tháng kể từ ngày phá sản hoặc là giải thể ấy.
 • Nếu như doanh nghiệp đổi tên hoặc là đổi tư cách pháp nhân, hoặc đổi địa chỉ thì sẽ phải tiến hành thông báo đến cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian quy định là 1 tháng kể từ ngày có sự thay đổi để có thể làm thủ tục thực hiện đổi giấy chứng nhận.

Về mức phí duy trì MSMV hàng năm:

– Căn cứ theo Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 232/2016/TT-BTC quy định cụ thể về mức thu phí duy trì sử dụng MSMV hàng năm (hay còn được gọi là niên phí) như sau:

 • Phí sử dụng mã doanh nghiệp GS1 thuộc loại 10 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp ấy được sử dụng MSMV cho 100 số vật phẩm): 500.000 VND/năm;
 • Phí sử dụng mã doanh nghiệp GS1 thuộc loại 9 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp ấy được sử dụng MSMV cho 1000 số vật phẩm): 800.000 VND/năm;
 • Phí sử dụng mã doanh nghiệp GS1 thuộc loại 8 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp ấy được sử dụng MSMV cho 10.000 số vật phẩm): 1.500.000 VND/năm
 • Phí sử dụng mã doanh nghiệp GS1 thuộc loại 7 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp ấy được sử dụng MSMV cho 100.000 số vật phẩm): 2.000.000 VND/năm;
 • Phí sử dụng mã địa điểm toàn cầu GLN: 200.000 VND/năm;
 • Phí sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu thuộc loại 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8): 200.000VND/năm.

– Trong trường hợp mà cá nhân hoặc tổ chức đã được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV sau ngày 30/6 thì sẽ nộp 50% mức phí như trên để duy trì việc sử dụng MSMV.

– Và khi đã nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV, những tổ chức và cá nhân ấy cũng phải có trách nhiệm thực hiện nộp phí duy trì hàng năm đối với MSMV ngoài năm đầu tiên như trên thì các năm tiếp theo cũng phải thực hiện nộp phí duy trì. Thời gian chậm nhất để có thể nộp phí duy trì là ngày 30/6 hàng năm.

>>> Tại sao cần thiết đăng ký mã số mã vạch cho doanh nghiệp và cách thức đăng ký như thế nào ?

Về việc cấp lại MSMV đã bị thu hồi:

– Nếu như cơ quan, tổ chức đã bị liệt kê trong danh sách thu hồi MSMV do không đóng phí duy trì MSMV hàng năm trước ngày 30/6 thì khi muốn sử dụng hợp pháp MSMV ấy bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký sử dụng lại MSMV ấy tức là làm thủ tục cấp lại MSMV. Bởi vì phí duy trì MSMV vẫn chưa được thanh toán cho nên tổ chức, doanh nghiệp không thể nào đăng ký cấp mới MSMV được. Nhưng nên nhanh chóng thực hiện việc khôi phục lại khi đã nhận thấy tên cơ quan, tổ chức mình có trong danh sách thu hồi MSMV trước khi Thanh tra của Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nếu đã bị xử phạt vi phạm hành chính tức là Giấy chứng nhận bị thu hồi, hủy bỏ, nên không thể khôi phục lại việc sử dụng MSMV như cũ được.

– Hồ sơ để thực hiện cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV theo quy định tại Điều 19c của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung cho Nghị định số 132/2008/NĐ-CP như sau:

 • Có đơn đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận MSMV theo mẫu quy định Mẫu số 13 được ban hành kèm theo Phụ lục của Nghị định này;
 • Có bản sao của Giấy chứng việc đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận việc đăng ký đầu tư hoặc là Quyết định thành lập đối với trường hợp thay đổi địa chỉ hoặc tên;
 • Bản gốc của Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV (nếu còn).

– Thủ tục để thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV:

 • Số lượng hồ sơ cần thiết: 01 bộ;
 • Các cá nhân hoặc tổ chức khi thực hiện cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV thì nộp hồ sơ ở tại cơ quan thường trực về MSMV hoặc gửi thông qua bưu điện đến cơ quan này;
 • Nếu nộp trực tiếp thì phải có kèm theo bản chính của hồ sơ để đối chiếu (nếu thành phần có bản sao);
 • Nếu gửi qua bưu điện thì bản sao của thành phần hồ sơ phải được công chứng hoặc chứng thực có chữ ký và đóng dấu;
 • Thời hạn cấp lại sẽ là 15 ngày làm việc theo quy định.

1.3 Luật sư giải đáp vấn đề:

– Như vậy, thông qua các quy định cụ thể trên, có thể dễ dàng nhận thấy được công ty X trong quá trình sử dụng MSMV đã vi phạm về các nội quy của cam kết sử dụng MSMV khi đã đăng ký trước đó.

– Cụ thể là hành vi không thực hiện đóng phí duy trì sử dụng MSMV đúng quy định. Như vậy, tất nhiên công ty X sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV đối với các sản phẩm và hàng hóa có mã số mã vạch ấy của công ty mình.

– Công ty X nếu muốn được tiếp tục sử dụng MSMV ấy một cách hợp pháp thì phải thực hiện đăng ký để cấp lại MSMV theo quy định như trên và phải thực hiện trước khi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi của mình. Tất nhiên vẫn phải hoàn tất các nghĩa vụ về việc nộp phí duy trì còn tồn đọng trước đó.

Quảng cáo

doanh nghiệp bị thu hồi msmv

2. Doanh nghiệp bị thu hồi MSMV có được đăng ký lại không?

2.1 Vấn đề thực tế:

Công ty TNHH Y trong quá trình sử dụng MSMV cho sản phẩm của mình tại thị trường Việt Nam cũng đã có hành vi cho một tổ chức khác không thuộc về công ty Y được quyền sử dụng MSMV ấy. Sau đó công ty Y bị thu hồi giấy chứng nhận MSMV bởi cơ quan có thẩm quyền. Vấn đề được quan tâm là liệu sau khi bị thu hồi, công ty Y muốn tiếp tục sử dụng MSMV cho các sản phẩm của mình thì có cần phải thực hiện đăng ký lại hay không?

2.2 Căn cứ pháp lý quy định cụ thể:

Khi doanh nghiệp bị thu hồi MSMV:

-Giấy chứng nhận MSMV sẽ bị thu hồi và bị hủy bỏ trong các trường hợp cụ thể sau, căn cứ theo Điều 16, 17 của Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN:

– Doanh nghiệp ấy ngừng sử dụng MSMV;

– Doanh nghiệp ấy bị giải thể hoặc bị phá sản;

– Doanh nghiệp ấy đã vi phạm về các nội quy của cam kết sử dụng MSMV sau đây:

 • Doanh nghiệp chỉ được sử dụng mã số đã được cấp trước đó cho sản phẩm và dịch vụ của mình;
 • Phải thực hiện đúng các quy định về việc nộp phí và phải nộp phí để duy trì trước ngày 30/6 hàng năm;
 • Khi mà vì lý do nào đó (phá sản hoặc giải thể) không còn có nhu cầu vào việc sử dụng mã số đã được cấp thì phải tiến hành thông báo bằng văn bản đến cho Tổng cụ TCĐLCL trong thời gian quy định là 1 tháng kể từ ngày phá sản hoặc là giải thể ấy.
 • Nếu như doanh nghiệp đổi tên hoặc là đổi tư cách pháp nhân, hoặc đổi địa chỉ thì sẽ phải tiến hành thông báo đến cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian quy định là 1 tháng kể từ ngày có sự thay đổi để có thể làm thủ tục thực hiện đổi giấy chứng nhận.

Đăng ký lại Giấy chứng nhận MSMV:

– Cụ thể trong trường hợp có sự vi phạm về cam kết khi đăng ký sử dụng MSMV nên đã bị thu hồi giấy chứng nhận MSMV một thời gian. Tức là giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV này cũng đã bị hủy bỏ và không thể thực hiện việc đăng cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV ấy. Tức là vẫn phải thực hiện hồ sơ và trình tự thủ tục để được đăng ký cấp mới theo các quy định.

– Hồ sơ để thực hiện đăng ký mới Giấy chứng nhận MSMV theo Điều 19c của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung cho Nghị định số 132/2008/NĐ-CP như sau:

 • Có Đơn đăng ký việc sử dụng MSMV theo mẫu quy định Mẫu số 12 phụ lục được ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Có bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận việc đăng ký đầu tư hoặc là Quyết định thành lập doanh nghiệp.

– Thủ tục giải quyết hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận sử dụng MSMV:

 • Số lượng hồ sơ cần thiết: 01 bộ;
 • Các cá nhân hoặc tổ chức khi thực hiện cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV thì nộp hồ sơ ở tại cơ quan thường trực về MSMV hoặc gửi thông qua bưu điện đến cơ quan này;
 • Nếu nộp trực tiếp thì phải có kèm theo bản chính của hồ sơ để đối chiếu (nếu thành phần có bản sao);
 • Nếu gửi qua bưu điện thì bản sao của thành phần hồ sơ phải được công chứng hoặc chứng thực có chữ ký và đóng dấu;
 • Thời gian giải quyết: Nếu như trong thời gian 5 ngày làm việc, cơ quan giải quyết nhận thấy hồ sơ không đầy đủ sẽ thông báo đến cơ quan, tổ chức đăng ký cấp mới để có thể bổ sung và sửa đổi. Nếu như hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, đóng phí đầy đủ thì trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tổ chức đăng ký cấp mới giấy chứng nhận MSMV sẽ được nhận kết quả.

2.3 Luật sư giải đáp:

Có thể thấy công ty TNHH Y đã bị thu hồi giấy chứng nhận MSMV của mình do vi phạm về cam kết và một thời gian sau đã muốn sử dụng MSMV cho các sản phẩm của mình. Thông thường, khi đã thu hồi lại hẳn Giấy chứng nhận MSMV của doanh nghiệp thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành hủy bỏ.

– Như vậy, công ty TNHH Y không thể nào được sử dụng MSMV cũ mà phải thực hiện đăng ký cấp mới hoàn toàn. Việc đăng ký cấp mới được thực hiện theo hồ sơ và thủ tục được quy định như trên.

>>> Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

3. Doanh nghiệp bị thu hồi MSMV thì cần phải làm gì?

Có thể thấy với các quy định pháp luật như trên, tùy theo từng trường hợp mà doanh nghiệp có thực hiện đăng ký để được cấp lại hay đăng ký để được cấp mới Giấy chứng nhận MSMV đã bị thu hồi.

– Đối với trường hợp Giấy chứng nhận MSMV chưa được hủy bỏ, cùng với đó là các nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn chưa được thực hiện thì doanh nghiệp ấy phải thực hiện các thủ tục và hồ sơ để được cấp lại theo quy định của pháp luật. Song song đó vẫn phải hoàn thành các nghĩa vụ về tài chính đối với cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, cũng chỉ được thực hiện đăng ký cấp lại trong trường hợp Giấy chứng nhận MSMV ấy chưa bị hủy bỏ, đồng thời cũng chưa bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi của mình nếu vi phạm.

– Đối với trường hợp Giấy chứng nhận MSMV đã bị thu hồi và bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp bị thu hồi MSMV như vậy không thể nào tiếp tục được sử dụng MSMV cũ mà phải thực hiện các thủ tục để được cấp mới hoàn toàn Giấy chứng nhận MSMV theo quy định.

Tùy theo các quy định của pháp luật trong từng trường hợp cụ thể, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đối với việc vi phạm về việc sử dụng và quản lý MSMV của mình. Nếu như bị xử phạt vi phạm hành chính, doanh nghiệp phải thực hiện nộp phạt theo quy định đồng thời cũng phải tuân thủ theo hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả có liên quan.

Trên đây là các quy định của pháp luật để giải quyết cho vấn đề doanh nghiệp bị thu hồi MSMV thì cần phải làm những gì, đăng ký lại hay được cấp lại. Nếu như bạn đọc có vướng mắc về vấn đề này hoặc các vấn đề pháp lý khác có liên quan, hãy liên hệ với Luật Hùng Sơn để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn chi tiết các quy định pháp luật.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn