Hồ sơ phát hành trái phiếu doanh nghiệp gồm những giấy tờ gì?

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 10-02-2020 |
  • Doanh nghiệp , |
  • 836 Lượt xem

Hiện nay các doanh nghiệp phù hợp theo quy định của pháp luật sẽ có những phương án cụ thể để kêu gọi vốn đầu tư vào cho doanh nghiệp của mình, và trong số những phương án nổi bật để thu hút vốn đầu tư đó chính là phát hành trái phiếu. Vậy thì hồ sơ phát hành trái phiếu doanh nghiệp gồm những giấy tờ gì để có thể hoàn tất thủ tục phát hành trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật? Dưới đây là những thông tin cơ bản và cụ thể về những loại giấy tờ trong hồ sơ phát hành trái phiếu doanh nghiệp hiện nay.

Quảng cáo

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Doanh nghiệp năm 2014.

– Nghị định số 90/2011/NĐ-CP quy định về vấn đề phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

– Thông tư số 211/2012/TT-BTC.

phát hành trái phiếu doanh nghiệp

2. Quy định về hồ sơ phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 16 của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP thì hồ sơ phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ do doanh nghiệp phát hành chuẩn bị để có thể đăng ký phát hành trái phiếu và tiến hành công bố cho các đối tượng mua trái phiếu biết thông tin.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP thì hồ sơ phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ bao gồm những tài liệu sau:

– Có phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp và có quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp của các cấp có thẩm quyền. Phương án phát hành trái phiếu quy định những nội dung cơ bản sau đây:

+ Thể hiện thông tin chung về ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, có tình hình tài chính và cả kết quả sự hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Thể hiện mục đích phát hành ra trái phiếu và có phương án sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu.

+ Thể hiện rõ khối lượng, loại hình, lãi suất, kỳ hạn danh nghĩa của trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành.

+ Có tỷ lệ chuyển đổi và thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi, và cả biên độ biến động giá của cổ phiếu (nếu có) đối với việc phát hành trái phiếu chuyển đổi; có sự thể hiện giá và thời điểm để thực hiện việc mua cổ phiếu đối với việc phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền.

+ Có phương thức phát hành ra trái phiếu và những tổ chức tham gia vào bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, đại lý thanh toán gốc và đại lý phát hành, lãi trái phiếu phát hành ra.

Quảng cáo

+ Có kế hoạch bố trí nguồn và các phương thức để thanh toán gốc, lãi của trái phiếu.

+ Có các cam kết khác đối với chủ sở hữu của trái phiếu dự kiến phát hành ra.

– Nếu như doanh nghiệp phát hành trái phiếu là doanh nghiệp Nhà nước thì ngoài những nội dung cần thiết của phương án phát hành trái phiếu thì cần có thêm hồ sơ đề nghị chấp thuận phương án phát hành trái phiếu bao gồm những tài liệu sau:

+ Có văn bản đề nghị việc chấp thuận phương án phát hành ra trái phiếu.

+ Phương án phát hành ra trái phiếu và có quyết định phê duyệt phương án phát hành ra trái phiếu này.

+ Có báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm liền kề trước năm mà phát hành trái phiếu theo quy định.

– Có các tài liệu và các văn bản pháp lý chứng minh rằng doanh nghiệp đã đủ điều kiện để có thể phát hành trái phiếu theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP.

– Có kết quả việc xếp loại của của tổ chức định mức tín nhiệm đối với tổ chức thực hiện việc phát hành ra trái phiếu và loại trái phiếu phát hành ra (nếu có).

– Có các hợp đồng bảo lãnh việc phát hành, bảo lãnh việc thanh toán, hợp đồng đại lý và những tài liệu khác liên quan (nếu có).

– Cuối cùng là văn bản pháp lý chứng minh được những dự án sử dụng nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu đã hoàn thành được những thủ tục về việc đầu tư và cũng đã có quyết định đầu tư của các cấp có thẩm quyền ở trong trường hợp phát hành ra trái phiếu để thực hiện những chương trình, những dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin cơ bản về hồ sơ phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nếu như bạn đọc có thắc mắc về vấn đề này hoặc vấn đề pháp lý khác, hãy liên hệ với Công ty Luật Hùng Sơn để được hỗ trợ tư vấn chi tiết. 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn