Gói thầu hỗn hợp là gì, điều kiện tham gia gói thầu hỗn hợp

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 15-10-2021 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 542 Lượt xem

Trong lĩnh vực đấu thầu chắc hẳn ai cũng đã nghe qua về gói thầu hỗn hợp. Để hiểu rõ Gói thầu hỗn hợp là gì? Các điều kiện tham gia gói thầu hỗn hợp, mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.

Quảng cáo

Gói thầu hỗn hợp là gì?

Gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án . Có thể hiểu gói thầu gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án khác nhau hoặc khối lượng mua sắm trong một lần, một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên hay mua sắm tập trung.

Gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC), lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay). (theo Điều 4 Luật Đấu thầu)

gói thầu hỗn hợp là gì

Điều kiện tham gia gói thầu hỗn hợp

Các hoạt động đấu thầu được tiến hành dựa trên cơ sở đảm bảo sự cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Theo đó thì các điều kiện để tham gia gói thầu hỗn hợp cũng phải chặt chẽ, cụ thể:

 • Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm hoặc hồ sơ dự tuyển tham gia vào gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ tham gia dự tuyển; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển.
 • Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về mặt pháp lý và độc lập về mặt tài chính với các bên:
  • Chủ đầu tư, bên mời thầu;
  • Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra và thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó;
  • Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.
 • Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về mặt pháp lý và độc lập về mặt tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng hoặc nhà thầu tư vấn kiểm định gói thầu đó.
 • Nhà đầu tư tham dự thầu phải độc lập về mặt pháp lý và độc lập về mặt tài chính với các bên sau đây:
  • Nhà thầu tư vấn đấu thầu đối với dự án đầu tư có sử dụng đất cho đến ngày ký kết hợp đồng dự án;
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu.

Ngoài ra, theo quy định tại nghị định hướng dẫn thì nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp thì phải độc lập về mặt pháp lý và độc lập về mặt tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu kart hi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.

Hạn mức gói thầu hỗn hợp là bao nhiêu?

Gói thầu hỗn hợp thuộc trường hợp gói thầu có giá trị hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu và được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện về kinh tế- xã hội trong từng thời kỳ.

Cũng theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu quy định về hạn mức chỉ định thầu:

“Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

1. Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

2. Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.”

Theo đó thì các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công, mua săm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công, và gói thầu dự toán mua sắm thường xuyên thì cần áp dụng hạn mức chỉ định thầu theo quy định trên. Công ty bạn tiến hành gói chỉ định thầu gói thầu bảo dưỡng máy móc cơ khí chuyên dùng, giá trị gói thầu dưới 500 triệu phù hợp với quy định của pháp luật.

Quy định về dự toán gói thầu hỗn hợp

Dự toán gói thầu hỗn hợp thuộc một trong các dự toán gói thầu xây dựng. Dự toán gói thầu xây dựng (gọi tắt là dự toán gói thầu) là toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu được xác định cho từng gói thầu phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Quảng cáo

Dự toán gói thầu được xác định cho các gói thầu: gói thầu thi công xây dựng, gói thầu mua sắm thiết bị, gói thầu lắp đặt thiết bị, gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng, gói thầu hỗn hợp.

Cách xác định dự toán gói thầu hỗn hợp:

Dự toán gói thầu hỗn hợp căn cứ vào nội dung, tính chất của từng gói thầu mà xác định dự toán gói thầu gồm một số hoặc toàn bộ các gói thầu, chi tiết dưới đây:

 • Dự toán gói thầu thi công xây dựng:
  • Chi phí xây dựng trong dự toán gói thầu thi công xây dựng được xác định gồm: chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng
  • Dựa vào mỗi điều kiện của thể của từng gói thầu, dự toán gói thầu thi công xây dựng được bổ sung thêm một hoặc một số khoản mục chi phí khác có liên quan để thực hiện được các công việc thuộc phạm vi của gói thầu: ví dụ: chi phí chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng đến và ra khỏi công trường; chi phí để đảm bảo an toàn giao thông phục vụ cho việc thu công; chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công công trình xây dựng; chi phí kho bãi để chứa vật liệu; chi phí xây dựng nhà bao che máy, che nền móng máy, hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp nước tại hiện trường, chi phí lắp đặt, tháo dỡ trạm trộn bê tông, xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục cần trục di chuyển trên ray, cần trục tháp, một số loại máy móc và thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự và một số khoản mục chi phí khác có liên quan đến gói thầu.
  • Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu thi công xây dựng, bao gồm các chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và các chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện gói thầu.
 • Dự toán gói thầu mua sắm thiết bị
  • Các thành phần chi phí trong dự toán gói thầu mua sắm thiết bị gồm: Chi phí mua sắm thiết bị, Chi phí gia công, Chi phí quản lý mua sắm thiết bị (nếu có); các chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình hay thiết bị công nghệ (nếu có); chi phí đào tạo và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí vận chuyển; các chi phí về bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí khác có liên quan được xác định bằng dự toán hoặc các quy định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành:

Chi phí mua sắm thiết bị được xác định theo khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị và giá mua các thiết bị tương ứng. Khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị được xác định dựa trên thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và các danh mục thiết bị trong dự án được duyệt. Giá mua thiết bị được xác định cho phù hợp với giá trên thị trường dựa trên cơ sở các thông tin về giá cả thiết bị trong hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc dựa trên báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất; hoặc giá thiết bị có tính tương tự về công nghệ vận hành, công suất và xuất xứ trong công trình đã thực hiện được quy đổi phù hợp với thời điểm tính toán.

Chi phí gia công, chế tạo thiết bị được xác định dựa trên cơ sở khối lượng, số lượng thiết bị cần gia công, cần chế tạo và đơn giá gia công, chế tạo tương ứng phù hợp với tính chất và chủng loại thiết bị; hoặc thông tin về giá gia công, giá chế tạo thiết bị trong hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc căn cứ vào bản báo giá gia công, giá chế tạo thiết bị của bên đơn vị sản xuất, cung ứng; hoặc giá gia công, giá chế tạo thiết bị tương tự của công trình đã thực hiện được quy đổi để phù hợp với thời điểm tính toán.

  • Tùy vào điều kiện cụ thể của từng gói thầu, dự toán gói thầu mua sắm thiết bị có thể bổ sung một hoặc một số chi phí liên quan khác để thực hiện được các công việc thuộc phạm vi gói thầu.
  • Các chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu mua sắm thiết bị gồm các chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh trong khi thực hiện và các chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện.
 • Dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị:
  • Gồm các chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh, chạy thử thiết bị trong dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị xác định:

Chi phí lắp đặt thiết bị xác định bằng dự toán như đối với dự toán chi phí xây dựng như đã nêu ở trên

Chi phí thí nghiệm, hiệu chỉnh, các chi phí chạy thử thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật (nếu có) và được xác định bằng dự toán phù hợp nội dung công việc thực hiện.

  • Tùy vào điều kiện cụ thể của từng gói thầu, dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị có thể bổ sung một hoặc một số chi phí liên quan khác để thực hiện được các công việc thuộc phạm vi gói thầu.
  • Các chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện gói thầu.
 • Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng:
  • Chi phí tư vấn trong dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng được xác định:

Gồm chi phí nhân công tư vấn; chi phí ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý hệ thống thông tin công trình; chi phí thanh toán cho các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng phẩm, chi phí cho thông tin, liên lạc; chi phí thuê mướn, mua sắm, sửa chữa, tài sản phục vụ tư vấn cho dự án (nếu có); chi phí quản lý của tổ chức tư vấn; chi phí khác; thu nhập chịu thuế tính trước; các loại thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng. Chi phí khảo sát xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây và các chi phí khác có liên quan (nếu có).

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng ban hành hoặc bằng cách lập dự toán dựa trên cơ sở phạm vi công việc tư vấn, khối lượng công việc phải thực hiện, kế hoạch thực hiện của gói thầu và các quy định về chế độ, chính sách do nhà nước ban hành.

Chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện một số loại công việc tư vấn thực hiện theo quy định

  • Tùy vào điều kiện cụ thể của từng gói thầu, dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng có thể bổ sung một hoặc một số chi phí liên quan khác để thực hiện được các công việc thuộc phạm vi gói thầu.
  • Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu tư vấn xây dựng bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện gói thầu.

Gói thầu hỗn hợp có đấu thầu qua online được không?

Căn cứ vào Điều 29 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và đầu tư để xác định gói thầu hỗn hợp có thể đấu thầu qua mạng được hay không. Việc đấu thầu qua mạng được các bên có thẩm quyền tổ chức thực hiện theo lộ trình cụ thể. Theo đó thì tùy thuộc vào hạn mức gói thầu mà gói thầu đó có thể đấu thầu qua mạng được hay không. Tuy nhiên theo như quy định thì các loại gói thầu có tính chất đặc thì như gói thầu hỗn hợp, gói thầu chia làm nhiều phần,….thì chưa thể áp dụng đấu thầu qua mạng.

Trên đầy là bài viết về các vấn đề xoay quanh Gói thầu hỗn hợp là gì? và điều kiện tham gia gói thầu hỗn hợp. Hy vọng bài viết đem đến các thông tin bổ ích và thú vị cho bạn đọc.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn