Doanh nghiệp mới thành lập có phải báo cáo thuế không?

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 22-09-2021 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 238 Lượt xem

Doanh nghiệp mới thành lập có phải báo cáo thuế không? Cần phải thực hiện kê khai những thủ tục gì về thuế đây là câu hỏi cho nhiều doanh nghiệp sau khi thành lập công ty xong. Luật Hùng Sơn xin trả lời câu hỏi qua bài viết dưới đây:

Doanh nghiệp mới thành lập có phải báo cáo thuế không?

Đăng ký thuế là việc doanh nghiệp thực hiện kê khai với cơ quan thuế trực tiếp quản lý hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về các thông tin định danh của cá nhân hoặc của doanh nghiệp (bao gồm: tên tổ chức, ngành nghề kinh doanh công ty, địa chỉ trụ sở,…) để phân biệt giữa các cá nhân và các doanh nghiệp khi thực hiện các nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước theo quy định của pháp luật hiện nay.

Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký thuế, cá nhân hoặc các doanh nghiệp sẽ được cơ quan thuế quản lý cấp cho một mã số thuế nhất định; mã số này là sẽ được cấp độc lập với nhau và không có trùng lặp.

Rất nhiều các doanh nghiệp, chủ sở hữu khi mới thành lập đều có suy nghĩ rằng khi doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động, cụ thể chưa phát sinh các hoá đơn đầu vào, đầu ra thì sẽ không phải kê khai thuế và nộp báo cáo thuế. Suy nghĩ trên là sai, vì theo quy định pháp luật thì các doanh nghiệp có nghĩa vụ gửi các loại tờ để khai định kỳ kể cả doanh nghiệp chưa phát sinh hoạt động.

doanh nghiệp mới thành lập có phải báo cáo thuế không

Các loại báo cáo thuế

Khai và nộp lệ phí môn bài

Mức lệ phí môn bài sẽ phải nộp của các công ty mới thành lập sẽ căn cứ vào vốn điều lệ công ty đã đăng ký ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau:

 • Những doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng đầu năm thì sẽ phải nộp tiền lệ phí môn bài cho cả năm.
 • Những doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng cuối năm thì sẽ nộp lệ phí môn bài cho ½ năm.

Hồ sơ thực hiện việc kê khai lệ phí môn bài gồm: Tờ khai lệ phí môn bài cho doanh nghiệp (Theo mẫu 01/MBAI Nghị định 139/2016/NĐ-CP ).

Lưu ý: Doanh nghiệp sẽ nộp tờ khai và nộp tiền lệ phí môn bài trong thời gian quy định. Trong trường hợp doanh nghiệp quên không nộp về tờ khai lệ phí môn bài thì doanh nghiệp thì sẽ bị xử phạt về hành vi chậm nộp tờ khai và tiền chậm nộp lệ phí môn bài.

Mức nộp thuế môn bài hiện nay của doanh nghiệp cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng mức phí: 3.000.000 đồng/năm;
 • Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000  đồng/năm;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Thuế Giá trị gia tăng

Việc thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp thực hiện theo hai phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp.

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 3 Thông tư 119/2014/TT – BTC quy định về áp dụng phương pháp khấu trừ, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện tại đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo Mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Thời hạn để nộp mẫu 06/GTGT là trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên phát sinh và nộp hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Đối với các trường hợp không đăng ký áp dụng phương pháp tính khấu trừ thuế GTGT thì sẽ sử dụng phương pháp tính trực tiếp theo công thức sau đây:

Thuế trực tiếp GTGT = Tỷ lệ%   x   Doanh thu

Xác định tỷ lệ % này cụ thể như sau:

 • Phân phối và cung cấp hàng hoá sẽ là mức: 1%.
 • Dịch vụ và xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu sẽ là: 5%.
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá và xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu sẽ là: 3%.
 • Hoạt động kinh doanh khác sẽ là: 2%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ vào kết quả sản xuất và kinh doanh, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh về nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp sẽ không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.

Kết thúc năm tài chính thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện kê khai quyết toán thuế TNDN của mình.

Thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp sẽ thực hiện việc trả lương thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và không có sự phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không. Doanh nghiệp sẽ kê khai quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền. Nếu doanh nghiệp không phát sinh sẽ phải trả thu nhập trong năm thì sẽ không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp không phát sinh về thuế TNCN thì sẽ không phải nộp tờ khai thuế theo tháng/quý, nhưng sẽ vẫn phải nộp về tờ khai quyết toán năm.

Việc thực hiện kê khai thuế theo tháng/quý sẽ được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có sự phát sinh về khấu trừ thuế và sẽ được áp dụng cho cả năm, cụ thể như sau:

Tổ chức hoặc cá nhân có thực hiện trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân > 50.000.000 đồng thì sẽ thực hiện việc khai thuế theo tháng.

Tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập không thuộc diện về khai thuế theo tháng nêu trên thì sẽ thực hiện việc kê khai thuế theo quý.

Đăng ký mã số thuế cá nhân

Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi có chi trả thu nhập về tiền lương hoặc tiền công cho người lao động và sẽ thực hiện việc đăng ký mã số thuế cho người lao động (trường hợp người lao động chưa có mã số thuế).

Đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

 • Đối tượng có thể áp dụng các phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương khấu trừ cụ thể:
  • Phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ thường sẽ được áp dụng đối với các các doanh nghiệp hoặc địa điểm kinh doanh hoặc văn phòng đại diện sẽ tiến hành đủ về chế độ kế toán hoặc các chứng từ hoặc hóa đơn theo quy định cụ thể của pháp luật về các chứng từ, kế toán hoặc hóa đơn đồng thời đăng ký thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
  • Ngoài ra, mức doanh thu hàng năm của doanh nghiệp sẽ phải đạt 1.000.000.000 đồng trở lên.
  • Nếu tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp này thì doanh nghiệp sẽ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn GTGT sẽ được ghi đầy đủ về nội quy, quy định và các khoản phí thu thêm, phụ thu.
 • Công thức tính thuế giá trị gia tăng được tính như sau:
  • Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.
  • Thuế giá trị gia tăng đầu ra = Tổng số thuế GTGT của hàng hóa và dịch vụ được bán ra và được ghi trên hóa đơn GTGT.
  • Thuế giá trị gia tăng đầu vào = Tổng số thuế GTGT sẽ được ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa và dịch vụ hay sử dụng cho hàng hóa và dịch vụ sản xuất phải chịu thuế GTGT.

Trong quá trình thực hiện kinh doanh, sản xuất, doanh nghiệp có thể sẽ mua sắm trang các thiết bị hay nguyên vật liệu để phục vụ cho sản xuất kinh doanh nên sẽ phát sinh thuế GTGT đầu vào. Đây là thuế GTGT mà doanh nghiệp sẽ cần trả cho các nhà cung cấp thiết bị và vật liệu.

Khi doanh nghiệp mua các trang thiết bị và các nguyên vật liệu và sử dụng chúng để sản xuất, chế biến ra các hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho người tiêu dùng thì thuế GTGT sẽ nằm trong mức giá bán cần người tiêu dùng chi trả chính là thuế GTGT đầu ra.

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp

Phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp sẽ được áp dụng với các đối tượng cụ thể như sau:

 • Tổ chức hoặc cá nhân ngoại quốc sẽ không tiến hành hoạt động kinh doanh theo Luật đầu tư cũng như các tổ chức kinh tế, xã hội, chính trị, đơn vị vũ trang nhân dân…. không thực hiện đầy đủ hoặc không thực hiện về các chế độ  kế toán hay hóa đơn, chứng từ theo như quy định pháp luật hiện hành.
 • Cá nhân hoặc hộ kinh doanh sẽ không có tiến hành thực hiện về việc kiểm toán chứng từ, hóa đơn hoặc kế toán theo luật.
 • Các cơ sở và doanh nghiệp kinh doanh các lĩnh vực vàng bạc đá quý ở lĩnh vực vừa chế tác, vừa mua bán vàng bạc.

Công thức tính thuế suất thuế giá trị gia tăng trực tiếp cụ thể như sau:

 • Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT x Thuế suất thuế GTGT (Cho trường hợp về mua bán vàng bạc đá quý hoặc chế tác vàng bạc đá quý).
 • Thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ % x Doanh thu (sẽ áp dụng đối với các trường hợp doanh nghiệp có doanh thu lợi nhuận dưới 1 tỷ VNĐ hay không thực hiện việc đăng ký tính thuế giá trị gia tăng bằng phương pháp khấu trừ).

Mức thuế giá trị gia tăng hay tỷ lệ % giá trị gia tăng này sẽ được xác định cụ thể ở mức như sau:

 • Ngành nghề về thương mại phân phối và cung cấp hàng hóa sẽ là: 10%.
 • Ngành nghề dịch vụ xây dựng bao thầu nguyên vật liệu sẽ là: 50%.
 • Ngành sản xuất hoặc vận tải và các dịch vụ liên quan đến xây dựng bao thầu nguyên liệu hay hàng hóa sẽ là: 30%.
 • Các ngành nghề khác sẽ có những tỉ lệ % cụ thể riêng tùy theo tính chất ngành nghề đó.

Hy vọng qua bài viết trên sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các bạn về doanh nghiệp mới thành lập có phải báo cáo thuế không? Hãy liên hệ ngay đến số Hotline: 1900 6518 của Luật Hùng Sơn, nếu Quý khách hàng đang gặp những vướng mắc khó về việc thực hiện thủ tục.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn