logo

Đính chính hay thu hồi sổ đỏ cấp sai diện tích?

Theo pháp luật về đất đai, sổ đỏ cấp sai diện tích (hay không đúng với diện tích đất) là trường hợp sổ đỏ cấp không đúng theo quy định. Nếu như sổ đỏ cấp sai diện tích sẽ không được đính chính để sửa thông tin mà nó sẽ bị thu hồi lại. Vậy cụ thể vấn đề này như thế nào, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây!

Quảng cáo

Sổ đỏ cấp sai diện tích có bị thu hồi không?

Không chỉ mỗi giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng) mà những giấy tờ khác khi bị sai lệch thông tin thì đối tượng được cấp đều có quyền đề nghị cơ quan cấp giấy tờ ấy đính chính hoặc cải chính để có thể sửa chữa thông tin sai sót. Còn riêng trường hợp giấy chứng nhận cấp sai diện tích sẽ không thuộc trường hợp đính chính để sửa thông tin. 

Theo khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai 2013 có quy định về các trường hợp Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho đối tượng sử dụng đất, trong đó nêu rõ như sau:

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.”.

Như vậy, khi giấy chứng nhận cấp sai diện tích (hay không đúng diện tích đất) sẽ bị cơ quan cấp Giấy chứng nhận ấy thu hồi.

Lưu ý: Nhà nước hoàn toàn không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 106 của Luật Đất đai năm 2013 nếu như người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện đúng thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế, tặng cho, góp vốn và cũng đã được giải quyết theo đúng quy định pháp luật (theo khoản 26 Điều 1 của Nghị định 148/2020/NĐ-CP).

Thủ tục thu hồi Sổ đỏ cấp sai diện tích 

Căn cứ theo khoản 26 Điều 1 của Nghị định 148/2020/NĐ-CP, việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp sẽ được thực hiện theo quy định sau:

(1) Trường hợp Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai có bản án và quyết định có hiệu lực, trong quyết định đó có kết luận về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp, việc thu hồi được thực hiện theo bản án và quyết định đó.

(2) Trường hợp cơ quan thanh tra đã có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng theo quy định pháp luật đất đai thì cơ quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm xem xét, nếu như kết luận đó là đúng tức là quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho đối tượng sử dụng đất; trường hợp xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng theo quy định pháp luật thì cần phải thông báo lại cho cơ quan thanh tra.

Quảng cáo

(3) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng theo quy định pháp luật về đất đai thì nên kiểm tra lại, thông báo cho đối tượng sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận biết rõ lý do và đưa ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng theo quy định.

(4) Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng theo quy định pháp luật về đất đai thì cần gửi kiến nghị (bằng văn bản) tới cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. Lúc này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận sẽ kiểm tra, xem xét, đưa ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng theo quy định pháp luật về đất đai.

Cho dù thuộc trường hợp trong các trường hợp trên thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi vẫn là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tại thời điểm thu hồi.

Sổ đỏ sai diện tích

Lưu ý: Đối tượng bị thu hồi Giấy chứng nhận nếu như không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại trường hợp (2), (3), (4) thì có quyền khiếu nại.

Bị thu hồi Sổ đỏ thì có được cấp lại Sổ đỏ hay không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai năm 2013 thì việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp sẽ được thực hiện theo các căn cứ khác nhau. Trong đó, điểm d khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận do cấp không đúng quy định pháp luật về đất đai.

Nếu như bị thu hồi Giấy chứng nhận thì người dân vẫn được chuẩn bị hồ sơ để đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần đầu trong trường hợp thuộc thu hồi vì một trong những lý do sau:

  • Giấy chứng nhận cấp không đúng thẩm quyền;
  • Giấy chứng nhận cấp không đúng với đối tượng sử dụng đất;
  • Giấy chứng nhận cấp không đúng với diện tích đất;
  • Giấy chứng nhận cấp không đúng với mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hay nguồn gốc sử dụng đất.

Riêng trường hợp thu hồi bởi lý do không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì sẽ không được cấp lại, ngoại trừ trường hợp pháp luật về đất đai có thay đổi và khi đó đáp ứng đủ điều kiện được cấp.

Qua bài viết này của Luật Hùng Sơn, các bạn có thể thấy khi sổ đỏ cấp sai diện tích thì sẽ bị thu hồi và người dân vẫn sẽ được cấp lại sổ đỏ lần đầu nếu như đáp ứng đủ điều kiện được cấp. Để có hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy gọi ngay tới hotline 0964.509.555 hoặc đặt lịch ở văn phòng để tư vấn miễn phí về đất đai nhé!

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn