logo

Điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 13-02-2019 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 976 Lượt xem

Thưa Luật sư, tôi dự định kinh doanh dịch vụ tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy; thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy tại Hà Nội thì cần đáp ứng điều kiện phòng cháy chữa cháy nào? Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện.

Quảng cáo

Phòng cháy chữa cháy

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Hùng Sơn. Chúng tôi, với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, xin đưa ra ý kiến như sau:

lightbulb Căn cứ pháp lý

 • Luật Phòng cháy chữa cháy 2001, sửa đổi bổ sung 2013
 • Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Căn cứ Điều 9a Luật Phòng cháy và chữa cháy 2013, việc kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

 • Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy;
 • Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;
 • Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

⇒ Như vậy, những ngành nghề bạn dự định kinh doanh thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

lightbulb Điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy.

Căn cứ Nghị định 79/2014/NĐ-CP, điều kiện kinh doanh đối với từng hình thức bao gồm:

► Điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

 • Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.
 • Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.
 • Doanh nghiệp, cơ sở phải có cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, cụ thể:
  • Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế; tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy theo quy định
  • Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy theo quy định

► Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

 • Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.
 • Có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.
 • Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

► Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy

 • Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.
 • Có ít nhất 02 người có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hoạt động kinh doanh.
 • Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

lightbulb Điều kiện cấp chứng chỉ về phòng cháy, chữa cháy

Điều 47 Nghị định 79/2014/NĐ-CP cũng hướng dẫn Văn bằng, chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

 • Văn bằng về phòng cháy và chữa cháy gồm: Bằng đại học/cao đẳng/trung cấp chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy.
 • Chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy gồm :
 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy.
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy.
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.
 • Chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.

lightbulb Để được cấp chứng chỉ về phòng cháy, chữa cháy, bạn phải đáp ứng các điều kiện về cấp chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy

 • Cá nhân để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phải qua lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 06 tháng.

Cá nhân để được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

 • Có trình độ đại học về phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế hoặc tư vấn thẩm định hoặc tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy và đã tham gia thực hiện thiết kế ít nhất 05 công trình.

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

 • Có trình độ trung cấp về phòng cháy và chữa cháy trở lên hoặc trình độ chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn giám sát và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế hoặc thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công.

Cá nhân để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

  • Có trình độ trung cấp về phòng cháy và chữa cháy trở lên hoặc trình độ chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
  • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

Cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, kiểm tra, giám sát, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế hoặc tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra, giám sát, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này.
 • Đã thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra, giám sát, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 công trình.

lightbulb Hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

► Bao gồm :

Quảng cáo
 • Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở.
 • Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.
 • Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân.
 • Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

► Thời hạn: 07 ngày làm việc

► Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

♦ Lưu ý

Doanh nghiệp, cơ sở chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy sau khi được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Trên đây là các điều kiện khi kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy mà bạn cần lưu ý. Vì tính chất phức tạp, rườm rà của các thủ tục, chúng tôi khuyên bạn nên tìm đến sự tư vấn của luật sư có chuyên môn.

Luật Hùng Sơn với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực này sẽ hỗ trợ bạn thực hiện mọi thủ tục cần thiết. Mọi thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Luật Hùng Sơn theo thông qua tổng đài 19006518.

Xem thêm: Thành lập công ty trọn gói tại đây.

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn