Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế và những điều cần biết

Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các điều kiện bảo hộ đối với sáng chế. Mời bạn đọc tham khảo ngay nội dung bài viết điều kiện bảo hộ đối với sáng chế dưới đây của Luật Hùng Sơn.

Quảng cáo

điều kiện bảo hộ đối với sáng chế

Sáng chế là gì?

Sáng chế được hiểu là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hay một quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Một sáng chế được bảo hộ thông qua bằng độc quyền sáng chế khi bạn thực hiện đăng ký.

Những lợi ích khi đăng ký bảo hộ sáng chế:

 • Ngăn cản người khác khai thác bằng sáng chế được bảo hộ ở một quốc gia hoặc khu vực nhất định và trong một thời hạn nhất định, thường là không quá hai mươi năm.
 • Giúp chủ sử hữu dễ dàng khai thác giá trị thương mại mà sáng chế đem lại.
 • Có được sự tin tưởng của bên mua khi thực hiện chuyển nhượng sáng chế.
 • Cho phép công chúng tiếp cận thông tin liên quan đến công nghệ mới để kích thích sự sáng tạo và góp phần phát triển kinh tế.

Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế là gì?

Điều kiện 1: Sáng chế có tính mới

Để được bảo hộ sáng chế thì tính mới là một trong số những yêu cầu quan trọng nhất. Bởi đây là trung tâm của hệ thống sáng chế. Một sáng chế phải có tính mới hay có thể hiểu là sáng chế đó phải chưa được người khác biết đến hoặc sử dụng. Đa số các nước đều quy định một sáng chế phải mới ở thời điểm nộp đơn, song cũng có một số nước như Mỹ thì lại quy định một sáng chế phải mới tại thời điểm sáng chế đó được tạo ra.

Sáng chế được coi là có tính mới khi nào?

 • Chưa bị bộc lộ công khai: Chỉ có một số người hạn chế được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật đối về sáng chế đó và chưa được đăng ký hay nộp hồ sơ đăng ký sáng chế

Hình thức bộc lộ công khai sáng chế có thể là sáng chế đã được sử dụng, mô tả bằng các tài liệu ấn phẩm hoặc mô tả bằng các bài thuyết trình, bài giảng, đăng tải trên Internet, lưu hành trên thị trường… hoặc bằng bất kỳ cách bộc lộ mà để cho người khác biết về sáng chế của mình.

Để xác định một sáng chế có phải là mới hay không cần có sự đối chiếu, so sánh với các đối chứng cụ thể. Các đối chứng này không chỉ giới hạn trong các đăng ký sáng chế, bảo hộ trong và ngoài nước mà còn phải được tra cứu trong các công trình khoa học và tài liệu nghiên cứu trong lĩnh vực này.

 • Không trùng lặp với bất kì một giải pháp kĩ thuật nào đã có trước đó.

Sáng chế bảo đảm tính mới phải đảm bảo không trùng lặp hoặc có ít nhất một dấu hiệu kỹ thuật cơ bản khác với giải pháp kỹ thuật đã được cấp bằng bảo hộ hoặc đã nộp đơn đăng ký độc quyền sáng chế.

Tuy nhiên, luật cũng quy định các ngoại lệ trong việc xác định tính mới của sáng chế. Theo đó, sáng chế sẽ không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong nhưng trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày công bố:

 • Sáng chế do người khác công bố mà không được phép của người có quyền đăng ký.
 • Sáng chế được người có quyền đăng ký công bố dưới hình thức là một báo cáo khoa học;
 • Sáng chế được người có quyền đăng ký trưng bày tại triển lãm quốc gia của Việt Nam, triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

Những điều ảnh hưởng làm mất tính mới của sáng chế

Thời hạn mà sáng chế đã bị bộc lộ trước với công chúng nếu có được tính tử thời điểm nộp đơn. Do đó việc công bố trước một sáng chế tương tự sẽ làm mất tính mới của một sáng chế (ngăn cản sáng chế đó được cấp bằng sáng chế hoặc khiến bằng sáng chế sau đó bị hủy bỏ). Một sáng chế sẽ không cấp bằng độc quyền sáng chế khi bị bộc lộ công khai trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế (trừ những trường hợp được áp dụng ân hạn về bộc lộ trước).

Ví dụ: Hoạt động công bố một kết quả nghiên cứu bởi một tác giả sáng chế trước khi thực hiện việc nộp đơn đăng ký sáng chế sẽ làm mất tính mới của sáng chế đó. Ở Mỹ thì việc ân hạn đối với sáng chế thường sẽ là một năm và trong khoảng thời gian trên người đăng ký sáng chế vẫn có thể nộp đơn đăng ký sáng chế. Ở mộ số quốc gia khác thì nếu một sáng chế đã bị bộc lộ công khai trước khi nộp đơn thì sẽ có thể dẫn đến việc bị từ chối đơn.

Điều kiện 2: Sáng chế có trình độ sáng tạo

Sáng chế cũng phải đáp ứng về tính sáng tạo hay còn gọi là tính không hiển nhiên cũng là một trong những điều kiện bảo hộ đối với sáng chế. Yêu cầu này của sáng chế đòi hỏi sáng chế này không hiển nhiên đối với một người có trình độ trung bình trong lĩnh vực khoa học / kỹ thuật của sáng chế.

Về cơ bản, tính hiển nhiên có nghĩa là một sản phẩm hoặc quy trình sẽ không được cấp bằng sáng chế nếu bất kỳ ai có nền tảng kỹ thuật trung bình trong ngành khoa học hoặc kỹ thuật liên quan có thể kết hợp thông tin đã biết với nhau và đạt được kết quả tương tự.

Quảng cáo

Trên thế giới, giữa hệ thống pháp luật của các nước thì thời điểm để xác định tính không hiển nhiên, trình độ sáng tạo là khác nhau song nhìn chung thì thời điểm này sẽ được xác định là tại thời điểm nộp đơn hoặc thời điểm tạo ra sáng chế. Tính sáng tạo khác với tính mới ở chỗ một sáng chế có tính sáng tạo ngay cả khi nó không được tiết lộ chi tiết trong một giải pháp kỹ thuật.

Nói cách khác, người thẩm định sáng chế có thể công nhận sáng chế bằng cách kết hợp một số tài liệu đã công bố mà mỗi tài liệu có nội dung của sáng chế ngay cả khi sáng chế đó có tính mới. Mục đích tương tự của yêu cầu về tính sáng tạo cũng như tính mới là bằng sáng chế chỉ được cấp nếu sáng chế thể hiện một cải tiến đáng kể so với giải pháp kỹ thuật đã biết.

Để xác định xem sáng chế có tính sáng tạo hay không, thẩm định viên sáng chế cần xem xét 3 yếu tố:

 • Thứ nhất, phạm vi và nội dung của tài liệu kỹ thuật dùng để đối chứng;
 • Thứ hai, đó là mức độ hiểu biết của một người có trình độ kỹ thuật trung bình trong lĩnh vực đó.
 • Thứ ba, sự khác nhau giữa tình trạng kỹ thuật với yêu cầu bảo hộ sáng chế;

Điều kiện 3: Sáng chế có tính hữu ích/ khả năng áp dụng công nghiệp

Một điều kiện bảo hộ đối với sáng chế nữa phải nhắc đến là sáng chế phải có tính hữu ích hay còn gọi là khả năng áp dụng công nghiệp. Là sáng chế đó có thể được sử dụng, sản xuất với một quy mô kỹ thuật nhất định. Theo pháp luật của Việt Nam thì tính hữu ích của sáng chế được quy định như sau:

“Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định”.

Căn cứ vào các quy định trên, có thể thấy rằng giải pháp kỹ thuật nêu trong sáng chế được coi là có tính hữu ích/khả năng áp dụng công nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đối tượng phải được chế tạo hoặc sử dụng trong công nghiệp; “Công nghiệp” ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm các ngành như sản xuất, vận tải, y tế, thủy sản, chăn nuôi…
 • Thông tin về bản chất của đối tượng cùng với các chỉ dẫn về các điều kiện kỹ thuật cần thiết phải được trình bày rõ ràng và đầy đủ đến mức cho phép một người có kiến ​​thức trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được.
 • Việc chế tạo hoặc sử dụng phải thực hiện lặp lại với kết quả phù hợp với kết quả nêu trong mô tả sáng chế.

Căn cứ vào yêu cầu của sáng chế là giải pháp kỹ thuật giải quyết một vấn đề thực tiễn, có thể khẳng định khả năng ứng dụng công nghiệp là một yêu cầu luôn gắn liền với thực tế xã hội. Sáng chế phải gắn với hiện thực khách quan, không thể đưa ra những giải pháp không thể áp dụng vào thực tiễn xã hội.

Và tất nhiên, việc bảo hộ cho những sáng chế không thể ứng dụng vào đời sống con người là vô nghĩa. Chính vì vậy, để đánh giá khả năng ứng dụng công nghiệp của các giải pháp kỹ thuật, người ta thường căn cứ vào các yếu tố sau: Khả năng áp dụng trong thực tế của sáng chế; quy luật tự nhiên; Việc thực hiện lặp lại đối tượng; Hiệu quả của giải pháp.

Một sáng chế sẽ không được cấp bằng bảo hộ nếu sáng chế đó không thực hiện được chức năng nhất định. Điều này xuất phát từ việc phải đảm bảo cho xã hội nhận được lợi ích tích cực trước khi trao độc quyền cho người nộp đơn hay tác giả sáng chế. Một số nước trên thế giới còn yêu cầu xem xét cả khía cạnh đạo đức của sáng chế đó, người ta có thể từ chối việc cấp bằng bảo hộ sáng chế nếu nó có các chức năng gây hại.

Để đáp ứng yêu cầu về tính hữu ích, không cần phải chứng minh rằng sáng chế là ưu việt hơn các sản phẩm hoặc quy trình hiện có. Thông thường, tính hữu ích chỉ yêu cầu một sáng chế có thể chứng minh các chức năng được mô tả và đạt được kết quả có lợi tối thiểu. Pháp luật của một số nước trên thế giới người nộp đơn đăng ký sáng chế phải chỉ ra sáng chế đáp ứng yêu cầu về khả năng áp dụng công nghiệp hay chính là tính hữu ích. Một số nước khác thì chỉ yêu cầu sáng chế được áp dụng.

Điều kiện 4: Thuộc các đối tượng tại điều 86 luật sở hữu trí tuệ

Điều 86 luật sở hữu trí tuệ có quy định điều kiện bảo hộ đối với sáng chế là phải thuộc các đối tượng sau:

a) Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;

b) Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định tại khoản 2 Điều này.

Những trường hợp sáng chế không được bảo hộ

đối tượng không được bảo hộ sáng chế

 

 • Các phát minh hay lý thuyết khoa học và phương pháp toán học. Bởi theo quy định tại điểm c, Khoản 1 của Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ thì những đối tượng này lại không đáp ứng được điều kiện bảo hộ sáng chế về tính áp dụng công nghiệp.
 • Các sơ đồ, quy tách, các kế hoạch và phương pháp để thực hiện những hoạt động trí óc, thực hiện trò chơi, huấn luyện vật nuôi, hoạt động kinh doanh; các chương trình máy tính.Do, những đối tượng nêu trên không mang ý nghĩa của của một giải pháp kỹ thuật mà có thể ứng dụng vào công nghiệp do đó các đội tượng này không được bảo hộ sáng chế.
 • Cách thức thể hiện thông tin, về bản chất cách thức thông tin không phải là một giải pháp kỹ thuật mà chỉ là sự thể hiện thông tin không có khả năng áp dụng cao trong công nghiệp
 • Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ, đối tượng này cũng được coi là giải pháp nhưng chỉ là giải pháp mang tính thẩm mỹ không phải là giải pháp kỹ thuật, không đem lại hiệu quả khi áp dụng trong hoạt động công nghiệp.
 • Giống động vật, thực vật hay các quy trình sản xuất động vật, thực vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh. Đặc điểm chung của những đối tượng nêu trên là có vòng đời ngắn. Mà đối với một sáng chế thời hạn bảo hộ sáng chế theo quy định pháp luật là hai mươi năm. Do đó, các đối tượng này sẽ không được bảo hộ độc quyền sáng chế mà chỉ được bảo hộ theo danh nghĩa khác.
 • Các phương pháp phòng ngừa hay chẩn đoán, chữa bệnh cho người và động vật. Hoạt động bảo hộ độc quyền sáng chế có mục đích chủ yếu là thương mại hóa, trong khi đố các phương pháp phòng ngừa hay chẩn đoán, chữa bệnh cho người và động vật lại mang mục đích nhân đạo.Do đó, đây cũng là đối tượng không được bảo hộ độc quyền sáng chế.

Dịch vụ điều kiện bảo hộ đối với sáng chế tại Luật Hùng Sơn

Đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế là một thủ tục khá phức tạp, yêu cầu phải có chuyên môn cao, có kinh nghiệm để hạn chế trường hợp phải chỉnh sửa đơn và mất phí. Khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế nếu gặp vướng mắc có thể liên hệ tới Công ty Luật Hùng Sơn. Với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã đại diện cho hàng nghìn khách hàng đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế. Sử dụng dịch vụ tại Hùng Sơn, bạn sẽ được Luật Hùng Sơn:

 • Tư vấn miễn phí về điều kiện, thủ tục, trình tự đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế;
 • Tư vấn miễn phí các giấy tờ, thông tin cần thiết để khách hàng chuẩn bị
 • Công ty chúng tôi sẽ chủ động soạn thảo hồ sơ, trực tiếp nộp hồ sơ, theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và thông báo cho khách hàng.
 • Nhận bằng độc quyền sáng chế và bàn giao cho khách hàng
 • Theo dõi việc xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, thông báo cho khách hàng nếu phát hiện các trường hợp vi phạm độc quyền sáng chế của khách hàng.
 • Cam kết hoàn thành đúng thời gian

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hùng sơn về các điều kiện bảo hộ đối với sáng chế. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu đăng ký, hay vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục độc quyền sáng chế, Khách hàng vui lòng liên liên hệ với Luật Hùng Sơn để được hỗ trợ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất nhé!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn