Dịch vụ đăng Ký Bản Quyền Game Trò Chơi 2022

Hiện nay, game (hay còn gọi là trò chơi điện tử) là một trong các phương tiện giải trí phổ biến được nhiều người trẻ lựa chọn. Ngành công nghiệp sản xuất trò chơi điện tử (game) trực tuyến đang thu hút nhiều doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đầu tư tham gia, nhưng vấn đề xâm phạm bản quyền tác giả của Game cũng đang là một vấn đề gây nhức nhối cho các doanh nghiệp sản xuất cũng như tác giả game. Vậy nên Luật Hùng sơn cung cấp Dịch vụ đăng Ký Bản Quyền Game Trò Chơi tại Việt Nam.

Quảng cáo

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP;
 • Thông tư 211/2016/TT-BTC;
 • Luật Sở hữu Trí tuệ – Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2019.

Game được bảo hộ dưới dạng tác phẩm nào?

Theo quy định tại Điểm m Khoản 1 Điều 14 và Khoản 1 Điều 22 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019), game (hay còn gọi là trò chơi điện tử) được bảo hộ dưới hình thức chương trình máy tính, theo đó:

“Điều 14. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: 
 • m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu ”

“Điều 22. Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

 • Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể.
 • Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy.”

Pháp luật bản quyền bảo hộ Người trực tiếp sáng tạo ra game và Chủ sở hữu quyền tác giả game. Như vậy, chúng ta có 2 chủ thể là: Tác giả và Chủ sở hữu quyền tác giả, cụ thể:

Điều 37 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019) quy định:

“Điều 37. Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả

Tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm có các quyền nhân thân quy định tại Điều 19 và các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này.”

Đối với Chủ sở hữu game, Chủ sở hữu game có thể là: Tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho Tác giả hoặc giao kết hợp đồng với Tác giả; hay Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả; hay Tổ chức, cá nhân được chuyển giao một, một số hoặc toàn bộ các quyền tác giả.

Tại sao nên đăng ký Bản Quyền Game Trò Chơi

Đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Việc đăng ký bảo hộ không phải là cơ sở xác lập quyền tác giả; tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký quyền tác giả đều được hưởng sự bảo hộ như nhau. Tuy nhiên, việc đăng ký quyền tác giả lại cần thiết và rất có ý nghĩa trong việc bảo vệ quyền tác giả, đặc biệt trong việc chứng minh quyền tác giả khi có tranh chấp xảy ra.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là bằng chứng mặc nhiên xác nhận tư cách và quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm đã đăng ký.

Nếu tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả không đăng ký quyền tác giả thì khi có tranh chấp xảy ra các chủ thể này phải có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả của mình đối với tác phẩm đó, tức phải tự mình cung cấp các tài liệu, chứng cứ để chứng minh quyền tác giả của mình đối với tác phẩm. Trong nhiều trường hợp việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả chứng minh quyền của mình là rất khó, thậm chí không thể chứng minh được mình là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm có tranh chấp.

Ngoài ra Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả sẽ đảm bảo cho người sáng tạo ra tác phẩm chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm: như ăn trộm, sao chép, lạm dụng tác phẩm đó. Từ đó, tạo ra một tác phẩm có giá trị. Việc đăng ký bản quyền tác giả là sự chứng nhận cho sự sáng tạo của con người, bằng việc trao cho tác giả các phần thưởng xứng đáng, động viên tinh thần làm việc cho người sáng tạo.

Hồ sơ đăng ký Bản Quyền Game Trò Chơi

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;
 • 02 bản in code của game có đánh số trang và dấu giáp lai hoặc chữ ký của chủ sở hữu;
 • 02 bản đĩa CD chứa nội dung game (bao gồm Code, kịch bản game, bản mô tả chương trình game)
 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu trên phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực.

Ngoài ra, chủ sở hữu game cần cung cấp những tài liệu đăng ký sau:

 • Bản sao chứng minh thư của tất cả các tác giả (có công chứng);
 • Giấy cam đoan của tác giả;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có công chứng);
 • Quyết định giao việc (trường hợp chủ sở hữu đăng ký là pháp nhân).

Thủ tục Đăng ký Bản quyền game trò chơi năm 2022?

Thủ tục đăng ký bản quyền game trò chơi sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng). Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Quảng cáo

Bước 2: Tiếp nhận và thụ lý hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn.

Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Bước 3: Trả kết quả

Điều 40 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp phí khi tiến hành thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật. Đăng ký quyền tác giả của game, trò chơi trực tuyến (chương trình máy tính) là 600.000 đồng.

Đăng ký bản quyền game trò chơi ở đâu?

Cơ quan tiếp nhận và có trách nhiệm xử lý hồ sơ đăng ký bản quyền game trò chơi là Cục Bản quyền tác giả.

 

Địa chỉ đăng ký bản quyền game trò chơi tại Hà Nội

Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả

Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, TP. Hà Nội.

ĐT: 04.38 234 304.

Địa chỉ đăng ký bản quyền game trò chơi tại Hồ Chí Minh

Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh: Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT: 08.39 308 086

Địa chỉ đăng ký bản quyền game trò chơi tại thành phố Đà Nẵng

Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Đà Nẵng:  Số 01 Đường An Nhơn 7, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

ĐT: 0511.3 606 967

Dịch vụ đăng ký bản quyền game trò chơi tại Luật Hùng Sơn

Luật Hùng Sơn với đội ngũ Luật sư nhiều năm kinh nghiệm trong việc đăng ký bản quyền game trò chơi là đơn vị được nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lựa chọn khi có nhu cầu. 

 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết cho việc đăng ký bản quyền game;
 • Trực tiếp soạn thảo hồ sơ đăng ký, gửi hồ sơ cho khách hàng qua email hoặc trực tiếp để khách hàng tham khảo và ký hồ sơ đăng ký.
 • Trực tiếp nộp nộp hồ sơ tại Cục bản quyền, theo dõi việc xem xét hồ sơ, kịp thời bổ sung và sửa đổi hồ sơ (nếu có)
 • Nhận chứng nhận đăng ký bản quyền game, trò chơi trực tuyến và chuyển cho khách hàng tham khảo và lưu giữ.
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký bản quyền game theo yêu cầu của khách hàng (nếu có)

Trên đây là toàn bộ thông tin của công ty Luật Hùng Sơn. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline 0964 509 555 hoặc đặt lịch ở văn phòng để được các chuyên viên tư vấn trả lời một cách nhanh gọn và chính xác nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi bài viết. Trân trọng!

Vui lòng đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn