Cổ phiếu thưởng là gì? Những điều cần biết về cổ phiếu thưởng?

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 13-10-2021 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 563 Lượt xem

Hiện nay thì nhiều doanh nghiệp đã niêm yết việc thực hiện chia các cổ tức bằng những cổ phiếu thưởng và thực hiện chia tách cổ phiếu dựa trên các tỷ lệ đóng góp đã và đang ngày càng thu hút được nhiều người tham gia. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều nhà đầu tư vẫn còn đang mù mờ, chưa thật sự hiểu rõ được bản chất tài chính thật sự của loại cổ phiếu này . Để tìm hiểu rõ hơn về cổ phiếu thưởng là gì? Những điều cần biết về cổ phiếu thưởng? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật Hùng Sơn để được giải đáp nhé.

Cổ phiếu thưởng là gì?

Có thể hiểu một cách đơn giản  thì cổ phiếu thưởng chính là việc thực hiện chia tách cổ phiếu của doanh nghiệp. Việc thực hiện chia tách cổ phiếu như này thực tế sẽ không phát sinh thêm bất kỳ một nguồn tiền mới nào cho nguồn tài chính của doanh nghiệp. Cổ phiếu thưởng lúc này sẽ được tiến hành chia lần lượt cho các cổ đông ở trong công ty đó. Khi đó, thay vì các cổ đông sẽ nhận được cổ tức hay nhận được tiền thì sẽ nhận được đó là cổ phiếu thưởng. Cổ phiếu thưởng được hình thành từ nguồn lợi nhuận và nguồn vốn thặng dư tích lũy được của doanh nghiệp tích lũy qua nhiều năm hoạt động và kinh doanh, sau đó được chuyển thành vốn điều lệ của doanh nghiệp.

cổ phiếu thưởng là gì

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu là gì? 

Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu được định nghĩa là việc công ty tiến hành tăng thêm số lượng của các cổ phần theo quy định được quyền chào bán trên thị trường hoặc tiến hành bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả các cổ đông của công ty dựa theo những tỷ lệ cổ phần mà họ đang hiện có tại công ty đó. Đối với việc thực hiện chào bán cổ phần cho những cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần mà không phải là các công ty cổ phần đại chúng thì việc thực hiện sẽ được thực hiện như sau:

 • Thứ nhất, công ty phải tiến hành thông báo bằng văn bản và gửi đến các cổ đông dựa theo những phương thức khác nhau nhưng phải đảm bảo gửi đến được đúng địa chỉ thường trú hay là địa chỉ liên lạc của các cổ đông đã ghi trong sổ đăng ký cổ đông với thời gian chậm nhất là 15 ngày trước ngày để kết thúc thời hạn được  thực hiện đăng ký để mua cổ phần ở trong thời gian quy định về phát hành cổ phiếu

Kèm theo thông báo gửi cho cổ đông thì phải có cả mẫu phiếu để đăng ký việc mua cổ phần này do công ty phát hành. Trong trường hợp mà phiếu đăng ký mua cổ phần của cổ đông lại không được gửi đến công ty đúng hạn như đã được thông báo thì các cổ đông có liên quan sẽ coi như đã không được nhận quyền ưu tiên để mua cổ phiếu này. Các cổ đông theo quy định sẽ có quyền về chuyển quyền ưu tiên khi thực hiện mua cổ phần này của mình cho những người khác.

 • Thứ hai, trong trường hợp mà số lượng cổ phần được dự kiến chào bán trước đó nhưng không được các cổ đông hoặc những người được nhận chuyển quyền ưu tiên tiến hành mua đăng ký mua hết số cổ phần đó thì lúc này, Hội đồng quản trị của công ty có quyền được bán số cổ phần mà được quyền chào bán mà còn lại chưa được mua cho những cổ đông của công ty
 • Thứ ba, cổ phần mà được coi là đã bán chỉ khi đã được thanh toán đầy đủ và những thông tin liên quan về người mua dựa theo quy định đã được ghi vào sổ đăng ký cổ đông đầy đủ. Tính kể từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký thì người mua số cổ phần được công ty chào bán sẽ trở thành một trong những cổ đông của công ty đó.
 • Thứ tư, sau khi mà cổ phần đã được thanh toán đầy đủ thì công ty phải tiến hành phát hành và thực hiện trao cổ phiếu cho những người mua. Theo quy định thì công ty có thể bán cổ phần mà không phải thực hiện việc trao cổ phiếu.

Ý nghĩa đúng của cổ phiếu thưởng

Các công ty cổ phần hiện nay thường lựa chọn hình thức chia thưởng bằng cổ phiếu thưởng với nhiều những lý do khác nhau như có công ty thì muốn hỗ trợ cho các cổ đông mà không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Hoạt động này được xem là hoạt động mà có lợi cho cả đôi bên. Về bản chất thì việc phân chia các cổ phiếu thưởng cho các cổ đông sẽ không làm thay đổi liên quan đến mặt tài chính của doanh nghiệp. Đây chỉ được xem là sự thay đổi liên quan về các mặt báo cáo về kế toán về mảng lợi nhuận mà chưa được tiến hành phân phối sang các chủ sở hữu khác. Ý nghĩa cơ bản và quan trọng của việc thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được chia ra từ phía các nhà đầu tư và đối với các công ty cổ phần như sau:

 • Đối với các nhà đầu tư hay còn gọi là cổ đông

Dựa theo vào từng loại các nhà đầu tư thì họ cũng sẽ được hưởng các nguồn lợi từ việc thực hiện phát hành các cổ phiếu thưởng:

Đối với quan điểm của những nhà phân tích giá trị hay cơ bản thì việc thực hiện chia tách cổ phiếu thưởng này gần như xem là hoạt động mà không có tác dụng. Trái với đó thì đối với những nhà phân tích về kỹ thuật đầu cơ với hoạt động này thì việc các doanh nghiệp tận dụng nguồn cổ phiếu thưởng này có tác động rất mạnh mẽ và quan trọng đến tâm lý đầu tư của các nhà đầu tư của doanh nghiệp trong thời gian ngắn hạn. Cụ thể đó là những cổ phiếu mà có giá trị cao sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao được tính thanh khoản. Đối với những nhà đầu tư mà ít vốn thì sẽ có cơ hội được tạo nên cơ hội đầu tư vì hoạt động này tạo cảm giác được cổ phiếu sẽ được ưu đãi hơn. 

Nếu như các nhà đầu tư đang có ý định sở hữu cổ phiếu thưởng hay là có ý định sẽ mua cổ phiếu thì có thể dựa vào căn cứ đó là số cổ tức được chi trả để tính ra lãi suất hiện thời bằng cách đó là lấy khoản này để chia ra các thị giá của các cổ phiếu khác. Hoạt động này đã được coi như là một trong những tiêu chí để giúp cho các nhà đầu tư có thể chọn những loại cổ phiếu tốt hơn.

 • Đối với các công ty cổ phần:

Đây được xem là những bước đi khôn ngoan cho các công ty cổ phần để nhằm tạo được những điều kiện tối đa cho các cổ đông: Các công ty cổ phần sẽ thực hiện chia cổ phiếu thưởng cho các cổ đông để nhằm hỗ trợ cho các cổ đông của mình sẽ không phải gánh chịu thuế thu nhập cá nhân của nhà nước. Đồng thời, đây cũng được xem là một cách để có thể tăng thêm vốn điều lệ của công ty và từ đó sẽ nâng cao được năng lực tài chính của công ty đồng thời có cơ hội để tiếp cận được các khoản vay lớn thực hiện cho việc mở rộng kinh doanh và  làm ăn của công ty

Những điều cần biết về cổ phiếu thưởng

Không phải ai trong công ty cũng sẽ được trả thưởng bằng cổ phiếu thưởng mà việc trả cổ phiếu thưởng chỉ được áp dụng cho những đối tượng sau đây thì mới sẽ được hưởng quyền là quyền chi trả loại cổ phiếu thưởng. Theo quy định sẽ có 2 trường hợp được thực hiện trả cổ phiếu thưởng đó là:

 • Trường hợp 1: Trả cổ phiếu thưởng cho những người đóng góp vào doanh nghiệp

Trả cổ phiếu thưởng cho những người đóng góp là việc mà công ty sẽ dùng một số cổ phiếu nhất định để tiến hành thưởng cho những người cán bộ, quản lý, cho công nhân viên hay là những người mà có những đóng góp lớn nhất định đối với việc hoạt động của doanh nghiệp. Cổ phiếu mà dùng để thưởng thường lấy từ nguồn cổ phiếu quỹ của công ty  đó. Trong trường hợp trả cổ phiếu thưởng này thì tổng giá trị về sổ sách của chính công ty sẽ không thay đổi nhưng những lợi ích của những người được thưởng được tăng lên là rõ ràng với những tỷ lệ sở hữu đối với công ty của họ. Ngược lại, đối với những cổ đông mà không trả cổ phiếu thưởng này thì tỉ lệ sở hữu của họ trong công ty sẽ bị giảm xuống. Chính vì vậy mà đây được xem là một trong những cách để công ty thực hiện việc khuyến khích cho sự đóng góp cùng với tinh thần làm việc hiệu quả cho những người được nhận cổ phiếu thưởng.

 • Trường hợp 2: Trả cổ phiếu thưởng cho những cổ đông của doanh nghiệp

Đây được xem là việc mà tất cả những cổ đông của doanh nghiệp sẽ được nhận thêm cổ phiếu thưởng mới này dựa trên những tỷ lệ nhất định. Việc thưởng cho các cổ đông cổ phiếu thưởng như vậy bản chất thì sẽ  không làm tăng lên số vốn chủ sở hữu của các cổ đông trước đó mà thực chất thì đây chỉ là công việc chuyển đổi, cân đối lại giữa các khoản mục được quy định trên Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp

Cổ phiếu thưởng khác cổ tức như thế nào?

Cổ phiếu thưởng lúc này sẽ được tiến hành chia lần lượt cho các cổ đông ở trong công ty đó. Khi đó, thay vì các cổ đông sẽ nhận được cổ tức hay nhận được tiền thì sẽ nhận được đó là cổ phiếu thưởng. Cổ phiếu thưởng được hình thành từ nguồn lợi nhuận và nguồn vốn thặng dư tích lũy được của doanh nghiệp tích lũy qua nhiều năm hoạt động và kinh doanh, sau đó được chuyển thành vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Cổ tức có thể được hiểu là một phần lợi nhuận sau khi tính thuế mà được tiến hành chia cho các cổ đông ở trong một công ty. Mục đích cơ bản của việc kinh doanh đó  là tạo ra được nguồn lợi nhuận cho các chủ sở hữu công ty hay là cho các cổ đông của công ty. Cổ tức được xem chính là phương thức quan trọng nhất để thực hiện việc phân phối cũng như có thể  thực hiện được các nhiệm vụ này. Ở Việt Nam thì việc thực hiện trả cổ tức sẽ thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông và việc trả cổ tức sẽ được trả mỗi năm là một lần hoặc hai lần.

Về hình thức để thực hiện trả cổ tức bao gồm:

 • Trả cổ tức bằng tiền: Việc trả cổ tức bằng tiền sẽ làm giảm đi lượng tiền của các doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên thì suy cho cùng đó cũng mới chính là mục đích chính của việc kinh doanh.
 • Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Các công ty sẽ tiến hành phát hành thêm cá loại cổ phiếu để thực hiện trả cho các cổ đông mà thay vì trả bằng tiền mặt để mục đích nhằm giữ lại được khoản tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty mình.
 • Trả cổ tức bằng cách chia cổ phiếu thưởng thì về bản chất sẽ giống hệt như việc trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp còn thực hiện việc trả cổ tức bằng một công cụ là công cụ nợ hay còn được gọi cách khác là cổ tức nghĩa vụ. Cổ tức nợ này bằng giấy khất nợ, bằng tài sản cùng với việc cam kết rằng các khoản tiền này sẽ được chi trả vào một ngày nào đó ở trong tương lai.Thông thường thì đối với những doanh nghiệp mà đã được hoạt động một cách ổn định thì việc thực hiện trả bằng cổ tức bằng tiền mặt sẽ thường được các nhà đầu tư mong muốn và ưa thích hơn. Đơn giản bởi vì đó là thu nhập thật, tiền thật, là minh chứng sống cho hoạt động cũng như tình hình tài chính của các doanh nghiệp đang được điều hòa tốt. Thêm vào đó, nếu như các doanh nghiệp đang bị đưa vào thế khó về tiền mặt mà lại còn phải gánh thêm những nghĩa vụ đó là thêm các cổ phần lưu hành thì đó có thể xem là gánh nặng lớn đối với doanh nghiệp. Chính vì vậy mà việc chi trả cổ tức thông qua cổ phiếu thường sẽ chỉ được áp dụng đối với các công ty mới hoạt động, hay đang có hoạt động tăng trưởng mạnh, hoặc là đang có những định hướng, kế hoạch phát triển mới và tự tin, lạc quan về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp áp dụng.

Cổ phiếu thưởng có phải đóng thuế?

Căn cứ theo các quy định tại NĐ 126/2020/NĐ-CP và TT 111/2013/TT-BTC thì các cá nhân sẽ  phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ việc đầu tư vốn khi mà chào bán cổ phiếu trong trường hợp mà có hoạt động nhận thưởng hoặc hoạt động nhận cổ tức bằng các loại cổ phiếu cùng loại thường được gọi chung là cổ phiếu thưởng.

Cụ thể tại Mục d, điều 11 TT 111/2013/TT-BTC đã quy định rằng trường hợp mà nhận cổ tức bằng cổ phiếu thưởng thì các cá nhân sẽ chưa phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện nhận cổ phiếu. Tuy nhiên, khi thực hiện hoạt động chuyển nhượng đối với số cổ phiếu này thì các cá nhân phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập có được từ việc đầu tư vốn và khoản thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán. Hay hiểu một cách đơn giản khác thì tất cả số cổ tức được trả bằng cổ phiếu hoặc trả bằng cổ phiếu thưởng khi mà thực hiện các chuyển nhượng sẽ đều phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Số thuế thu nhập cá nhân mà các cá nhân phải đóng là 5% của mệnh giá (10.000 đồng) nếu như giá giao dịch của hoạt động chuyển nhượng trên 10.000 đồng và 5% của giá giao dịch nếu như giá giao dịch của hoạt động chuyển nhượng nhỏ hơn 10.000 đồng. Do cùng được tính dựa trên 5% của mệnh giá nên về thực ra về bản chất , số thuế mà phát sinh khi thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu thưởng hay cổ tức bằng tiền mặt gần như không có sự khác biệt.

Qua bài viết trên của chúng tôi về cổ phiếu thưởng là gì? hy vọng các bạn đã có thể hiểu rõ hơn về cổ phiếu thưởng là gì cũng như những điều cần biết về cổ phiếu thưởng và vai trò, bản chất của cổ phiếu thưởng với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Nếu như bạn có bất kì thắc mắc về các vấn đề pháp lý khác, hãy liên hệ trực tiếp với Luật Hùng sơn chúng tôi qua tổng đài tư vấn 19006518.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn