Cổ phần là gì, phần trăm cổ phần là gì?

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 14-09-2021 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 697 Lượt xem

Cổ phần là gì, phần trăm cổ phần là gì? Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn đọc thắc mắc khi có dự định thành lập và quản lý công ty cổ phần. Cụ thể như thế nào, hãy cùng Luật Hùng Sơn tìm hiểu nhé!

Cổ phần là gì?

Cổ phần được định nghĩa là phần vốn nhỏ nhất trong công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần sẽ được chia thành các phần bằng nhau và gọi là cổ phần.

Phần trăm cổ phần là gì?

Phần trăm cổ phần là tỷ lệ giữa số vốn góp của một cá nhân, tổ chức đã góp vào công ty trên số vốn điều lệ. Trong đó:

 • Người đã góp vốn vào công ty được coi là cổ đông.
 • Lợi nhuận thu được từ công ty cổ phần sẽ được chia theo số phần trăm cổ phần đã đóng góp.
 • Trong cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý sẽ có sự phân chia quyền lực dựa theo tỷ lệ này.

cổ phần là gì

Các loại cổ phần trong công ty

Theo Điều 114 của Luật Doanh Nghiệp 2020, thì công ty cổ phần có các loại cổ phần như sau:

 • Loại Cổ phần phổ thông;
 • Loại Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 • Loại Cổ phần ưu đãi cổ tức;
 • Loại Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
 • Các Cổ phần ưu đãi khác được Điều lệ công ty quy định.

Quyền và trách nhiệm của người sở hữu cổ phần

Cổ phần phổ thông

Người nắm giữ cổ phần phổ thông sẽ có quyền hạn như sau:

 • Được tham gia và phát biểu trong Đại hội đồng cổ đông và được thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hay thông qua người đại diện theo ủy quyền hay các hình thức khác mà pháp luật và Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
 • Được nhận cổ tức theo mức do quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • Được ưu tiên mua cổ phần mới được chào bán tương ứng với tỷ lệ phần trăm cổ phần phổ thông sở hữu.
 • Được tự do chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình cho người khác, trừ một số trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 120, Khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Có quyền xem xét, tra cứu cũng như trích lục thông tin trong Danh sách cổ đông được quyền biểu quyết và có thể yêu cầu sửa đổi các thông tin nếu không chính xác.
 • Được quyền xem xét, tra cứu và trích lục hoặc sao chụp bản Điều lệ công ty, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cũng các nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông ban hành.
 • Khi công ty thực hiện thủ tục giải thể hoặc phá sản, cổ đông phổ thông được nhận một phần tài sản còn lại dựa theo tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

Cổ phần ưu đãi cổ tức

Người sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ có quyền và trách nhiệm như là:

 • Được phân chia lợi nhuận cao hơn so với người sở hữu cổ đông phổ thông.
 • Có quyền nhận phần tài sản còn lại tương ứng dựa vào tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, sau khi công ty đã  thực hiện thanh toán hết tất cả khoản nợ, các cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty làm thủ tục giải thể hoặc phá sản.
 • Một số quyền khác như các cổ đông phổ thông, tuy nhiên, cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết không có và không được đề cử người vào trong Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Khi sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết, người nắm giữ sẽ được:

 • Có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng.
 • Các quyền khác như cổ đông phổ thông, tuy nhiên, cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng người khác không phải cổ đông sáng lập đều phải được sự đồng ý của tất cả cổ đông sáng lập còn lại.trong thời hạn 3 năm từ khi công ty được thành lập.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Sở hữu cổ phần ưu đãi này, quyền và trách nhiệm sẽ như sau:

 • Người nắm giữ được quyền yêu cầu và sẽ được công ty hoàn lại số vốn đã góp theo những  điều kiện được ghi ở cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại này.
 • Thực hiện những quyền khác tương tự như cổ đông phổ thông, trừ các quyền sau: quyền biểu quyết, quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông và quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị cũng như Ban kiểm soát.

Trên đây là nội dung chia sẻ của Luật Hùng Sơn để giải đáp cho câu hỏi Cổ phần là gì, phần trăm cổ phần là gì? Hi vọng với những thông tin trên đã giúp bạn hiểu thêm về cổ phần trong công ty cổ phần và giúp ích bạn trong quá trình kinh doanh. Trường hợp còn vướng mắc hoặc cần yêu cầu dịch vụ doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay hotline 096 450 95 55 để được hỗ trợ nhanh nhất nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn