logo

Tìm hiểu cổ đông lớn là gì?

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 12-02-2023 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 2586 Lượt xem

Cổ đông lớn là gì? Cổ phiếu của công ty cổ phần không chỉ đơn thuần phản ánh các hoạt động kinh doanh của công ty mà thực chất sâu tồn tại trong đó là sự phản ánh các hoạt động nội bộ giữa các cổ đông lớn và cổ đông nhỏ. Vậy cổ đông lớn là gì? Quyền và nghĩa vụ của cổ đông lớn. Luật Hùng Sơn xin giới thiệu với các bạn ở bài viết sau:

Quảng cáo

Cổ đông lớn là gì?

Căn cứ theo khoản 18 Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019 quy định thì:

Cổ đông lớn trong công ty cổ phần là cổ đông sở hữu số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một tổ chức phát hành từ 5% trở lên.

Cổ đông lớn là cổ đông công ty có sự ảnh hưởng đến việc thành lập doanh nghiệp vì sở hữu khối lượng đáng kể số cổ phiếu hoặc trái phiếu của công ty.

Các công ty thường sẽ theo dõi mức độ sở hữu cổ phiếu của các cổ đông để biết được cách thức cổ phiếu được giao dịch trên thị trường mở và nó thuộc quyền sở hữu của ai.

Nhận thức về quyền sở hữu cổ phiếu rất quan trọng vì những ảnh hưởng mang lại liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Quảng cáo

Quyền của cổ đông lớn

Cổ đông lớn trong công ty có các quyền sau đây:

 • Được đối xử bình đẳng và được quyền tiếp cận đầy đủ các thông tin định kỳ và thông tin bất thường do công ty công bố theo quy định của pháp luật;
 • Được bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ hay hủy bỏ các nghị quyết, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty, Hội đồng quản trị công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Được quyền xem xét, tra cứu hay trích lục sổ biên bản và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty, báo cáo tài chính giữa năm và báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát công ty, các hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị công ty và tài liệu khác, trừ những tài liệu liên quan đến bí mật thương mại hay bí mật kinh doanh của công ty;
 • Có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông công ty trong trường một số trường hợp sau đây: Hội đồng quản trị công ty vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông và nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra các quyết định vượt quá thẩm quyền được giao trong công ty; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có sở hữu từ mức 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ của công ty sẽ có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát công ty.
 • Yêu cầu Ban kiểm soát công ty kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến việc quản lý, điều hành các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải được thực hiện bằng văn bản và phải đầy đủ các nội dung cụ thể sau đây: thông tin họ, tên, địa chỉ, số giấy tờ chứng thực cá nhân đối với cá nhân; tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp đối với tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký số cổ phần của từng cổ đông; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ của công ty.

cổ đông lớn là gì

Nghĩa vụ của cổ đông lớn

Cổ đông lớn trong công ty có nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và phải đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ sau đây:

 • Thực hiện thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần đã cam kết mua.
 • Không được rút số vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới bất kì hình thức, trừ trường hợp họ được công ty hoặc người khác mua lại số cổ phần đó. Trong trường hợp cổ đông lớn công ty thực hiện việc rút một phần hoặc toàn bộ số vốn cổ phần đã góp trái với quy định nêu trên thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty sẽ phải cùng  nhau liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần họ đã bị rút và các thiệt hại xảy ra với công ty.
 • Tuân thủ nội dung Điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ trong công ty.
 • Chấp hành các nghị quyết và các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty.
 • Tuyệt đối bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định trong Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ được sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán nội dung hoặc sao chép, gửi thông tin được công ty cung cấp cho các tổ chức, cá nhân khác..
 • Cổ đông lớn không được lợi dụng những ưu thế của mình để gây ra những khó khăn ảnh hưởng đến các quyền hoặc lợi ích của công ty và của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Vai trò và ý nghĩa của cổ đông lớn trong công ty cổ phần

Cổ đông lớn trong công ty cổ phần có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng đối với công ty:

 • Dễ dàng trong việc gọi mời các cổ đông lớn giúp các doanh nghiệp gia tăng được tiềm lực tài chính cũng như nguồn vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh.
 • Tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trong thời đại cạnh tranh đang là xu hướng tất yếu hiện nay với các doanh nghiệp khác.

► Xem thêm: hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm những gì?

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của Luật Hùng Sơn về cổ đông lớn là gì? Quyền và nghĩa vụ của cổ đông lớn. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào cần giải đáp hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ, bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ theo số tổng đài: 1900 6518.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn