logo

Cổ đông hiện hữu là gì? Chiếm bao nhiêu cổ phần

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 10-06-2023 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 3719 Lượt xem

Cổ đông hiện hữu là gì? Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp hiện nay chiếm khá phổ biến. Cổ đông trong công ty cổ phần bao gồm nhiều loại khác nhau. Vậy cổ đông hiện hữu là gì, cổ đông hiện hữu chiếm bao nhiêu cổ phần? Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu thực hiện thế nào? Luật Hùng Sơn xin được giải đáp thông qua bài viết này:

Cổ đông hiện hữu là gì?

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về cổ đông trong công ty cổ phần là cá nhân, tổ chức có sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Cổ đông sẽ chính là những người thực hiện việc góp vốn vào công ty cổ phần và sở hữu phần vốn góp tương ứng với số lượng cổ phần đã mua trong công ty.

Như vậy, căn cứ về quy định theo quy định trên thì cổ đông hiện hữu trong công ty cổ phần chính là cá nhân hoặc tổ chức có sở hữu ít nhất một cổ phần tại thời điểm công ty đang hoạt động.

cổ đông hiện hữu là gì

Cổ đông hiện hữu tiếng anh là gì?

Cổ đông hiện hữu được dịch sang tiếng anh là: existing shareholders

Existing shareholders in a joint stock company are individuals or organizations that own at least one share at the time the company is operating.

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là gì?

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong công ty được thực hiện trong trường hợp công ty cổ phần muốn tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán. Khi đó công ty sẽ thực hiện việc bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông hiện trong công ty đang có sở hữu cổ phần theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng được thực hiện như sau:

Công ty sẽ phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông thời hạn chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn để đăng ký mua cổ phần;

Thông báo gửi đến cổ đông bao gồm: họ và tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ sở hữu số cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số cổ phần sẽ dự kiến thực hiện chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua khi chào bán; giá chào bán cổ phần; thời hạn để cổ đông đăng ký mua; họ và tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Kèm theo thông báo sẽ phải có mẫu phiếu đăng ký mua số cổ phần do công ty phát hành.

Cổ đông công ty có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến thực hiện chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị công ty có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho các cổ đông của công ty và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã thực hiện việc chào bán cho các cổ đông.

Quy định của pháp luật về cổ đông hiện hữu

Luật doanh nghiệp năm 2020 hiện nay chưa có quy định cổ đông hiện hữu trong công ty cổ phần. Tuy nhiên cổ đông hiện hữu trong công ty họ đã sở hữu một số lượng cổ phần trong công ty họ sẽ có những quyền và nghĩa vụ giống với cổ đông phổ thông công ty.

Cổ đông hiện hữu có các quyền sau đây:

 • Được tham dự và được phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật hoặc theo Điều lệ công ty quy định;
 • Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty;
 • Được ưu tiên khi mua cổ phần công ty mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần họ đang nắm giữ trong công ty;
 • Được tự do thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần trong công ty của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định theo khoản 3 Điều 119 và theo khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp 2020;
 • Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông công ty có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;
 • Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp nội dung trong Điều lệ công ty, biên bản họp nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty;
 • Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty;

Nghĩa vụ của cổ đông hiện hữu:

 • Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn số cổ phần đã thực hiện mua.
 • Tuân thủ nội dung trong Điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ của công ty.
 • Chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty.
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc theo Điều lệ công ty.

Cổ đông hiện hữu chiếm bao nhiêu cổ phần

Cổ đông hiện hữu trong công ty cổ phần sẽ sở hữu tối thiểu từ một cổ phần phổ thông trở lên. Cổ đông hiện hữu trong công ty có thể là cổ đông sáng lập công ty ngay từ thời điểm ban đầu công ty thành lập. Trường hợp cổ đông hiện hữu là cổ đông sáng lập công ty sở hữu cùng nhau ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Hy vọng qua bài viết trên sẽ mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích về Cổ đông hiện hữu là gì, cổ đông hiện hữu chiếm bao nhiêu cổ phần. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số Hotline: 1900 6518 khi bạn gặp phải những vướng mắc, khó khăn về thủ tục trong quá trình thực hiện.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn