Chủ tịch công ty là gì? Quyền hành và trách nhiệm của chủ tịch công ty

  • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
  • 04-06-2023 |
  • Doanh nghiệp , |
  • 768 Lượt xem

Chủ tịch công ty là gì? Để một doanh nghiệp có thể vận hành tốt thì trong bộ máy quản trị nội bộ cần có các chức danh như giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng quản trị… để phân chia nhiệm vụ, điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ các vị trí này trong bộ máy của doanh nghiệp. Vậy trong bài viết này Luật Hùng Sơn sẽ làm cùng rõ Tìm hiểu chủ tịch công ty là gì? Và những vấn đề liên quan.

Quảng cáo

Chủ tịch công ty là gì?

Theo như quy định tại pháp luật Doanh nghiệp hiện hành thì khi chủ tịch công ty do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm thì chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Như vậy, ta có thể hiểu Chủ tịch Công ty một cách đơn giản nhất là chủ sở hữu của công ty, quyết định mọi vấn đề của Công ty, chức danh có quyền lực lớn nhất. Đông thời có thể thấy, chức danh chủ tịch là một vị trí có quyền hạn và nghĩa vụ quan trọng trong bộ máy của công ty.

Tổng giám đốc công ty là gì?

Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty. Tổng giám đốc được bổ nhiệm hoặc thuê và có nhiệm kỳ không quá 05 năm. Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc nhất định sau:

– Tổ chức thực hiện quyết định của Chủ tịch công ty;

– Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty;

– Ký hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty; vii/ Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

– Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Chủ tịch công ty;

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

Quảng cáo

Giám đốc công ty và chủ tịch công ty ai lớn hơn?

Việc so sánh giữa Giám đốc công ty và chủ tịch công ty ai lớn? hơn phụ thuộc vào việc công ty bố trí nhân sự ra sao.

Đối với trường hợp Chủ tịch công ty kiêm nhiệm chức danh Giám đốc/Tổng giám đốc thì quyền lực nằm trong tay Chủ tịch công ty.

Đối với trường hợp Chủ tịch công ty không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc/Tổng giám đốc thì trường hợp này quyền hạn của Chủ tịch công ty sẽ lớn hơn so với giám đốc công ty.

Quyền hành và trách nhiệm của chủ tịch công ty là gì?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

“1. Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty đối với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật này và pháp luật có liên quan.

Quyết định của Chủ tịch công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Theo đó, chủ tịch công ty TNHH một thành viên có các quyền sau:

– Nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty;

– Nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trên đây là những vấn đề liên quan đến thủ tục “Tìm hiểu chủ tịch công ty là gì?” mà Luật Hùng Sơn muốn gửi đến Quý bạn đọc. Trong trường hợp có nhu cầu tìm hiểu chi tiết và cần tư vấn rõ hơn, Quý khách liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 19006518 để kịp thời hỗ trợ.

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn