Cho thuê tài chính là gì? Quy định về cho thuê tài chính

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 27-08-2021 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 548 Lượt xem

“Cho thuê tài chính” là một phương thức cấp vốn đã xuất hiện khá lâu trước đây. Là một trong những phương án huy động vốn bên cạnh vay tín dụng, cho thuê tài chính đã và đang chứng tỏ vai trò quan trọng của nó trong vấn đề phát triển quy mô, mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy cùng tìm hiểu nội dung hoạt động “Cho thuê tài chính là gì?” và những vấn đề cơ bản xoay quanh hoạt động cho thuê tài chính.

Quảng cáo

Khái niệm cho thuê tài chính

Khác với cho thuê tài sản thông thường, cho thuê tài chính là một hình thức tài trợ vốn kết hợp giữa cung ứng dịch vụ tín dụng và cho thuê tài sản. Theo quy định tại Điều 113 Luật các tổ chức tín dụng 2017 quy định: “Hoạt động cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính”. Ngoài ra, hoạt động cho thuê tài chính phải đảm bảo có một trong số những điều kiện:

“1. Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của hai bên.

2. Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được quyền ưu tiên mua tài sản cho thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản cho thuê tại thời điểm mua lại.

3. Thời hạn cho thuê một tài sản phải ít nhất bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản cho thuê đó.

4. Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính ít nhất phải bằng giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.”

Ngoài ra, quy định rõ hơn về khái niệm trên, tại Khoản 7, Điều 3 Nghị định số 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã giải thích: “Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính với bên thuê tài chính. Bên cho thuê tài chính cam kết mua tài sản cho thuê tài chính theo yêu cầu của bên thuê tài chính và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính trong suốt thời hạn cho thuê. Bên thuê tài chính sử dụng tài sản thuê tài chính và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.”

Như vậy, hoạt động cho thuê tài chính phải được thực hiện, thoả thuận thông qua “Hợp đồng cho thuê tài chính”. Đặc điểm đặc thù của Hợp đồng cho thuê tài chính là hợp đồng không huỷ ngang.  Một bên là khách hàng, bên còn lại là Công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính. Khách hàng thuê tài chính có thể là cá nhân, tổ chức có mong muốn sử dụng tài sản là thiết bị, máy móc… Do đó, có thể nói cho thuê tài chính là một phương thức huy động vốn quan trọng , hiệu quả đối với các doanh nghiệp hiện nay.

cho thuê tài chính là gì

Phân loại hình thức cho thuê tài chính hiện nay

Ở Việt Nam hiện nay có các hình thức cho thuê tài chính phổ biến như sau:

Quảng cáo

Một là, hình thức cho thuê tài chính trong nước:

 • Với hình thức cho thuê tài chính trong nước đã đề cập đến phạm vi là trong nước. Công ty cho thuê tài chính sẽ thực hiện mua tài sản thuê từ nhà cung cấp ở trong nước đồng thời cho bên thuê tài chính thuê tài sản đó thông qua Hợp đồng cho thuê tài chính.
 • Đối với hình thức này, khách hàng là bên thuê sẽ chủ động lựa chọn máy móc, thiết bị theo nhu cầu. Dựa trên nhu cầu này, công ty cho thuê tài chính sẽ đứng ra mua chính xác loại máy móc, thiết bị đó và giao cho khách hàng-bên thuê.
 • Hết thời hạn Hợp đồng thuê tài chính, quyền sở hữu khối tài sản sẽ được chuyển cho Bên thuê tài chính. Còn trước đó, trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng, chủ sở hữu khối tài sản trên vẫn là Bên cho thuê tài chính. Bên thuê tài chính chỉ có quyền sử dụng.

Hai là, hình thức cho thuê tài chính nhập khẩu:

 • Khác với hình thức cho thuê tài chính trong nước. Hình thức cho thuê tài chính nhập khẩu là việc Bên cho thuê tài chính sẽ đại diện cho Bên thuê tài chính mua tài sản từ nhà cung cấp nước ngoài. Bên thuê sẽ thuê lại tài sản đó theo Hợp đồng thuê tài chính.

Ba là, hình thức cho thuê tài chính mua và cho thuê lại:

 • Cho thuê tài chính mua và cho thuê lại là một hình thức cho thuê tương đối linh động. Với hoạt động mua tài sản từ chính bên thuê sau đó bên thuê sẽ thuê lại chính tài sản đó từ bên cho thuê- Công ty tài chính. Như vậy, Bên thuê tài chính vẫn được sử dụng chính tài sản đó phục vụ hoạt động sản xuất, hình doanh.
 • Hai hình thức trên tách biệt ba bên: Bên cho thuê tài chính; Nhà cung cấp và Bên thuê tài chính. Còn ở hình thức cho thuê tài chính mua và cho thuê lại, chỉ có hai bên: Bên cho thuê tài chính; Bên thuê tài chính đồng thời là Nhà cung cấp tài sản cho thuê.
 • Hình thức cho thuê tài chính mua và cho thuê lại thường được áp dụng với các doanh nghiệp đã có sẵn thiết bị, máy móc

Bốn là, hình thức cho thuê tài chính cho thuê vận hành:

 • Hình thức thứ tư này phù hợp với các doanh nghiệp không có nhu cầu phải sở hữu một khối tài sản cố định mà chú trọng đến sử dụng tài sản nhiều hơn. Một số ngành nghề đặc thù, chỉ cần sử dụng máy móc, thiết bị đó trong một khoảng thời gian hoặc các doanh nghiệp cần liên tục thay đổi công nghệ, máy móc thì hình thức cho thuê tài chính cho thuê vận hành này rất phù hợp.
 • Còn có tên gọi là Cho thuê hoạt động, bên thuê tài sản sẽ sử dụng tài sản thuê trong một thời gian nhất định, thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng và hoàn trả, bàn giao tài sản cho Bên cho thuê khi kết thúc thời hạn Hợp đồng. Từ đầu tới cuối, quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc về bên cho thuê.

Lợi ích của việc cho thuê tài chính

 

 • Cho thuê tài chính là hoạt động huy động vốn, đối với các doanh nghiệp thuê tài chính thì đây ắt hẳn là công cụ tài chính hữu hiệu. Đối với doanh nghiệp, vốn chính là điều cốt yếu. Nhất là vào những thời điểm doanh nghiệp gặp khó khăn, cần nguồn vốn để duy trì, mở rộng kinh doanh, sản xuất;
 • Với bốn phương thức thuê tài chính tương đối linh hoạt, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương thức phù hợp với tình trạng doanh nghiệp để huy động và sử dụng vốn vay hiệu quả.
 • Hiện nay, tại Việt Nam số lượng các công ty cho thuê tài chính không có quá nhiều. Hầu hết các công ty cho thuê tài chính có đội ngũ chuyên gia có trình độ cao về máy móc, thiết bị, công nghệ. Do đó, có thể là một nguồn tư vấn tin cậy cho các doanh nghiệp đang còn loay hoay với bài toán công nghệ, kỹ thuật và vốn.

Bất lợi của việc cho thuê tài chính

 

 • Bên cạnh những lợi ích đem lại, hoạt động cho thuê tài chính cũng có một số ít bất lợi như:
 • Doanh nghiệp thuê tài chính sẽ phải chịu chi phí sử dụng vốn ở mức cao hơn so với hoạt động vay tín dụng thông thường. Tuy nhiên điều này dễ dàng lý giải bởi cho thuê tài chính khác biệt và rộng hơn hẳn khái niệm vay/thuê tài sản thông thường;
 • Hoạt động thuê tài chính cũng có thể làm tăng hệ số nợ của doanh nghiệp và rủi ro mà doanh nghiệp phải chịu cũng cao hơn do ràng buộc bởi Hợp đồng thuê tài chính- không hủy ngang.

Đặc điểm của hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản được quy định trong Bộ Luật dân sự 2015, tại Điều 472 định nghĩa: “Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.”

Tài sản ở đây bao gồm cả tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng. Hoặc quyền sử dụng đất, mặt nước.. cũng là đối tượng của Hợp đồng cho thuê tài sản.

Hợp đồng thuê tài sản có các đặc điểm pháp lý sau:

Thứ nhất, Hợp đồng thuê tài sản là hợp đồng có đền bù. Đối tượng của Hợp đồng thuê là tài sản và quyền sử dụng tài sản trong khoảng thời gian được ấn định. Bên thuê được quyền sử dụng, bên cho thuê có quyền hưởng khoản tiền cho thuê từ tài sản thuê.

Thứ hai, Hợp đồng thuê tài sản là hợp đồng song vụ. Tương tự đặc điểm một nhưng nhấn mạnh điểm hợp đồng thuê tài sản, tài sản được chuyển quyền sử dụng cho bên thuê. Hết thời hạn đó bên thuê có nghĩa vụ bàn giao, hoàn trả tài sản cho bên cho thuê.

Thứ ba, Hợp đồng thuê tài sản có đối tượng là vật đặc định.

Thứ tư, hình thức của Hợp đồng thuê tài sản phụ thuộc vào loại tài sản cho thuê. Nếu đối tượng là tài sản cần kiểm soát khi chuyển nhượng hoặc phải đăng ký quyền sở hữu thì Hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực hoặc đăng ký hợp lệ. Đối với đối tượng là tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì Hợp đồng được thể hiện bằng văn bản hợp lệ.

Thứ năm, Hợp đồng thuê tài sản có thể là hợp đồng thực tế và cũng có thể là hợp đồng ưng thuận. Luật không quy định cứng về thời điểm phát sinh hiệu lực đối với Hợp đồng thuê tài sản. Do đó, tuỳ vào thoả thuận về thời điểm Hợp đồng có hiệu lực mà Hợp đồng thuê tài sản có thể là hợp đồng ứng thuận hoặc là hợp đồng thực tế. Nếu thỏa thuận thời điểm hai bên ký kết hợp đồng là thời điểm phát sinh hiệu lực hoặc không có thỏa thuận khác về thời điểm có hiệu lực thì đây là Hợp đồng ưng thuận- thời điểm ký kết là thời điểm phát sinh hiệu lực. Nếu hai bên thỏa thuận hiệu lực của Hợp đồng phát sinh khi đã bàn giao tài sản thuê thì đó là Hợp đồng thực tế.

Trên đây là nội dung bài viết tìm hiểu về hoạt động “Cho thuê tài chính” và một số đặc điểm, phương thức cho thuê tài chính phổ biến hiện nay. Trường hợp cần tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ Luật Hùng Sơn qua Tổng đài tư vấn: 1900.6518 để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời. 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn