logo

Chi phí đăng ký nhãn hiệu độc quyền bao nhiêu tiền?

Chi phí đăng ký nhãn hiệu độc quyền, lệ phí đăng ký nhãn hiệu, chi phí đăng ký logo độc quyền, chi phí đăng ký bản quyền sản phẩm, lệ phí đăng ký nhãn hiệu 2021, phí đăng ký nhãn hiệu, định khoản chi phí đăng ký nhãn hiệu, thủ tục đăng ký nhãn hiệu… cụ thể qua câu hỏi và câu trả lời dưới đây:

Câu hỏi: Xin chào Luật Sư! chi phí đăng ký nhãn hiệu độc quyền hết bao nhiêu tiền? Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào? Cảm ơn Luật sư!

Luật sư tư vấn trả lời

Cảm ơn bạn đọc đã gửi câu hỏi về cho Luật Hùng Sơn. Chúng tôi xin đưa ra giải đáp về câu hỏi của bạn như sau:

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu nói chung và chi phí thực hiện đăng ký nhãn hiệu nói riêng là các vấn đề cần quan tâm khi chủ đơn tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Vậy các chi phí cần thiết để tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu là bao nhiêu? Chi phí này gồm những khoản nào?

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2009;
 • Thông tư 263/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp;
 • Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, cá nhân/tổ chức có thể lựa chọn một trong hai hình thức dưới đây để thực hiện thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền:

 • Người nộp đơn tự mình thực hiện thủ tục tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Thông qua Tổ chức đại diện để thực hiện thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

Mỗi hình thức sẽ có những lưu ý khác nhau. Ở khuôn khổ bài viết này, xem xét dưới góc độ chi phí đăng ký nhãn hiệu thì:

 • Nếu tự mình trực tiếp làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu ngoài việc phải nghiên cứu quy trình, thủ tục thì chỉ cần nộp các khoản phí, lệ phí Nhà nước;
 • Nếu thông qua Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp thì bạn chỉ cần quan tâm đến chi phí dịch vụ và không cần tìm hiểu quá sâu vào quy trình, thủ tục. Nghiệp vụ đăng ký thương hiệu độc quyền đã có Tổ chức đại diện thực hiện.

chi phí đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu độc quyền:

Nhìn chung, dù nộp đơn đăng ký qua hình thức tự nộp hay thuê Tổ chức đại diện thì thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền đều cần trải qua những bước dưới đây:

Bước 1: Xác định nội dung đăng ký:

Nội dung đăng ký bao gồm: Mẫu nhãn hiệu (Mẫu nhãn hiệu có màu hay màu đen trắng; Mẫu nhãn hiệu gồm phần chữ hay phần hình hay gồm cả phần chữ và phần hình); Phạm vi bảo hộ (Phân loại hàng hóa/dịch vụ theo Phân loại quốc tế).

Xác định rõ ràng và chính xác nội dung đăng ký đồng nghĩa với xác định được phạm vi quyền, nghĩa vụ của chủ đơn đăng ký nhãn hiệu. Đây cũng là căn cứ để người nộp đơn tự tính phí, chi phí nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ khi tiến hành thủ tục.

Bước 2: (KHÔNG BẮT BUỘC) Tra cứu nhãn hiệu:

Bản chất của việc tra cứu là tìm ra các đối chứng có thể làm cho đơn đăng ký của bạn bị từ chối. Nếu tự mình nộp đơn đăng ký, bạn có thể tra cứu hoặc không. Công cụ tra cứu miễn phí chính là Cổng thư viện số về sở hữu công nghiệp. Nếu bạn muốn tối ưu chi phí tra cứu, có thể tra cứu qua các kênh:

 • http://iplib.noip.gov.vn/
 • http://wipopublish.ipvietnam.gov.vn/wopublish-search/public/home?1
 • https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/

Trường hợp thông qua Tổ chức đại diện, ngoài việc được tra cứu tại các nguồn trên, bạn sẽ cần dành ra một khoản phí dịch vụ cho việc tra cứu. Nhờ có nghiệp vụ tra cứu mà kết quả tra cứu nhãn hiệu từ các Tổ chức đại diện sẽ bao quát, đầy đủ và có độ chính xác cao hơn.

Bước 3: Soạn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • 02 Bản Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu;
 • 05 mẫu nhãn hiệu trùng khớp với 2 mẫu nhãn hiệu in trên Tờ khai;
 • Văn bản ủy quyền (Nếu nộp đơn thông qua Tổ chức đại diện);
 • Văn bản yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (Nếu có);
 • Tài liệu khác (Nếu có);
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ nói trên, bạn có thể nộp đơn trực tiếp tại Trụ sở hoặc Văn phòng đại diện của Cục SHTT hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến.

Bước 5: Theo dõi kết quả thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cục SHTT sẽ tiến hành thẩm định, thẩm tra hồ sơ đăng ký và ra các công văn, thông báo, quyết định cần thiết.

Chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

Như đã đề cập ở trên, tùy vào hình thức tự nộp hay Thuê dịch vụ tổ chức đại diện mà chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu sẽ khác nhau. Chi phí dịch vụ sẽ khác nhau tùy thuộc vào các Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi đề cập đến chi phí gồm các khoản phí, lệ phí nhà nước (Chi phí tối thiểu) mà người nộp đơn cần nộp cho Cục SHTT.

Bảng phí chi tiết đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, logo độc quyền:

Biểu phí dưới đây được tổng hợp từ 2 Thông tư quy định về các khoản phí, lệ phí cần nộp khi tiến hành các thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp nói chung và thủ tục đăng ký nhãn hiệu nói riêng. Bạn có thể tìm đọc nội dung của 2 Thông tư này:

 • Thông tư 263/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp;
 • Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Biểu phí dưới đây là các loại chi phí cần nộp nếu tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Lưu ý rằng không phải đơn đăng ký nào cũng cần nộp đầy đủ các mục Lệ phí, phí dưới đây mà tùy các trường hợp cụ thể (Căn cứ vào Số nhóm, số sản phẩm/dịch vụ; Đã phân loại nhóm sản phẩm/dịch vụ hay chưa..)

Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền (VNĐ)
Phí, lệ phí cho việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
Lệ phí nộp đơn 01 đơn 75.000

(Được giảm 50% theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC)

Phí phân loại quốc tế về nhãn hiệu 01 nhóm 100.000
Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi ) 01 sản phẩm/dịch vụ 20.000
Phí  thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên                                                    01 yêu cầu/đơn ưu tiên 600.000
Phí công bố đơn 01 đơn 120.000
Phí tra cứu phục vụ việc thẩm định đơn  01 nhóm 180.000
Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm /dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 07 trở đi ) 01 sản phẩm/dịch vụ 30.000
Phí thẩm định đơn 01 nhóm 550.000
Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi ) 01 sản phẩm/dịch vụ 120.000
Phí, lệ phí cần nộp nếu nhãn hiệu được cấp Văn bằng bảo hộ
Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ 01 nhóm 60.000

(Được giảm 50% theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC)

Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ cho nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ hai trở đi 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ 50.000

(Được giảm 50% theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC)

Phí đăng bạ 01 văn bằng bảo hộ 120.000
Phí công bố 01 văn bằng bảo hộ 120.000

Ví dụ minh họa: Anh Dương Văn Phương đăng ký nhãn hiệu: “Motobic” cho 01 nhóm gồm 08 sản phẩm- Nhóm 07. Anh Phương đã xác định được phân loại quốc tế hàng hóa cần đăng ký- Nhóm 07.

Như vậy các loại phí, lệ phí nhà nước mà anh Phương cần nộp (trong thời điểm năm 2021), là 925.000 đồng. Trong đó:

 • Lệ phí nộp đơn: 75.000 đồng;
 • Phí công bố đơn: 120.000 đồng;
 • Phí tra cứu phục vụ thẩm định đơn: 180.000 dồng (1 nhóm);
 • Phí tra cứu đối với sản phẩm phát sinh (từ sản phẩm thứ 7 trở đi): 60.000 đồng (02 sản phẩm phát sinh);
 • Phí thẩm định đơn: 550.000 đồng;
 • Phí thẩm định đối với sản phẩm phát sinh (từ sản phẩm thứ 7 trở đi): 240.000 đồng (02 sản phẩm phát sinh).

Sau thời gian thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, Cục SHTT đồng ý cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu: “Motobic”- Nhóm 07 (08 sản phẩm) thì anh Phương cần nộp, là 300.000 đồng (theo quy định hiện hành). Cụ thể:

 • Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ: 60.000 đồng (01 VBBH);
 • Phí đăng bạ: 120.000 đồng;
 • Phí công bố: 120.000 đồng.

Nếu thực hiện thủ tục thông qua Tổ chức đại diện SHCN công việc của bạn chỉ là lắng nghe tư vấn, đưa ra lựa chọn và ủy thác cho Tổ chức đại diện các công việc từ tra cứu nhãn hiệu, nộp đơn đăng ký, theo dõi đơn đăng ký, …

Bạn có thể tham khảo dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của Luật Hùng Sơn tại đây

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Luật Hùng Sơn

Luật Hùng Sơn là Tổ chức dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp được Cục SHTT công nhận. Chúng tôi cam kết đem lại cho khách hàng những tư vấn chuẩn xác nhất về các thủ tục xác lập, thay đổi quyền sở hữu công nghiệp mà trong đó không thể không nhắc đến các thủ tục liên quan đến nhãn hiệu độc quyền.

 • Dịch vụ bảo hộ thương hiệu độc quyền của Luật Hùng Sơn cam kết:
 • Miễn phí tư vấn sơ bộ, gồm: Nhận định sơ bộ, tra cứu sơ bộ với nhãn hiệu, thương hiệu, logo hình ảnh;
 • Tư vấn nhiệt tình, tận tâm các quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng;
 • Thực hiện thủ tục nhanh chóng;
 • Theo dõi sát sao quá trình đăng ký nhãn hiệu;
 • Cập nhật thông tin nhanh chóng, đầy đủ theo từng giai đoạn;
 • Chi phí tối ưu, rõ ràng, minh bạch.

Vui lòng để lại thông tin nếu bạn cần tư vấn về thủ tục xác lập quyền đối với nhãn hiệu. Trong trường hợp gặp bất cứ khó khăn gì trong việc nộp đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền, liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Hùng Sơn: 1900.6518 để gặp Luật sư tư vấn.

>> Có thể bạn quan tâm:

Thủ tục đăng ký Nhãn hiệu, Đăng ký Thương hiệu, logo mới nhất

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả mới nhất

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn