logo

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 1/7/2019

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 12-04-2019 |
  • Tin tức , |
  • 1309 Lượt xem

01/07/2019 là thời điểm được nhiều cán bộ, công chức, viên chức đón đợi, bởi kể từ ngày này, công chức sẽ được tăng lương, phụ cấp do mức lương cơ sở tăng.
Đây là nội dung tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội.

Quảng cáo

Theo đó, mức lương, phụ cấp và hoạt động phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2019 được tính như sau:
Điều 3. Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại các Khoản 1,2,3 và 4 Điều 1 Thông tư này :

Căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số…./2019/NĐ-CP ngày…năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số…/2019/NĐ-CP) để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như sau :

cach-tinh-luong-phu-cap-cua-can-bo-cong-chuc-tu-1-7-2019

a) Công thức tính mức lương:

Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

b) Công thức tính mức phụ cấp :

– Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở :
Mức lương thực hiền từ ngày 1/7/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng
– Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Quảng cáo

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2019 = Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2019 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đao thực hiện từ ngày 1/7/2019 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 1/7/2019 (nếu có) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

– Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

c) Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có): 

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ 1/7/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

2. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư này :

Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau :
Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 1/7/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định

3. Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư này :

Từ ngày 1/7/2019, quỹ phụ cấp được ngân sách Trung ương khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ được tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP.
Dự kiến Thông tư nêu trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.
Xem thêm : Mức lương tối thiểu vùng mới chính thức có hiệu lực từ năm 2019

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn