logo

Mức lương tối thiểu vùng mới chính thức có hiệu lực từ năm 2019

  • LS. Hùng Sơn |
  • 28-02-2019 |
  • Tin tức , |
  • 10188 Lượt xem

Ngày 16/11/2018, Chính Phủ đã chính thức thông qua Nghị định Số: 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nghị định cũng nêu rõ địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh.

lightbulb Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Theo điều 3 Nghị định Số 157/2018/NĐ-CP, mức lương áp dụng từ ngày 01/01/2019 đã tăng trong khoảng từ 60.000 – 200.000 đồng/tháng, cụ thể như sau:

a) Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I (tăng 200.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP );
b) Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II (tăng 180.000 đồng so với Nghị định 141);
c) Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III (tăng 160.000 đồng so với Nghị định 141);
d) Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV (tăng 160.000 đồng so với Nghị định 141).
– Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng (tăng 160.000 đồng so với Nghị định 141).

Mức lương tối thiểu là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm.
Nghị định 157/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Mức lương tối thiểu vùng mới chính thức có hiệu lực từ năm 2019
Đánh giá bài viết này

Có thể bạn quan tâm

Video tư vấn pháp luật

Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít image
Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít
Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít image
Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít
Đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, logo – Luật Hùng Sơn image
Đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, logo – Luật Hùng Sơn
Ý kiến pháp lý về tranh chấp tại Chung cư – Ls. Nguyen Minh Hai – Luat Hung Son image
Ý kiến pháp lý về tranh chấp tại Chung cư – Ls. Nguyen Minh Hai – Luat Hung Son
Lawyer Nguyen Minh Hai – Hung Son _ Associates on VTV image
Lawyer Nguyen Minh Hai – Hung Son _ Associates on VTV
Hotline
Top