Chi phí quảng cáo hạch toán vào tài khoản nào?

Hạch toán chi phí quảng cáo từ các nhà mạng Google hay Facebook hiện nay là một khoản chi phí thường xuyên tại nhiều doanh nghiệp hiện nay. Vậy đối với chi phí quảng cáo hạch toán vào tài khoản nào? Luật Hùng Sơn xin giới thiệu bài viết dưới đây: 

Quảng cáo

Quy định về hạch toán chi phí quảng cáo

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

Doanh nghiệp được khấu trừ các khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp;

– Các khoản chi phí có đầy đủ hóa đơn và chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Các khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ cho từng lần có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có các chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

– Các chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt sẽ thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định trên thì chi phí quảng cáo nhằm bán được hàng hoá dịch vụ cho công ty, nên sẽ thuộc chi phí phục vụ cho hoạt động kinh doanh sẽ thuộc chi phí được trừ của doanh nghiệp.

chi phí quảng cáo hạch toán

Chi phí quảng cáo hạch toán vào tài khoản nào?

Hạch toán chi phí quảng cáo trong nước

Đối với các đơn vị quảng cáo trong nước để hạch toán chi phí cần có các hồ sơ cụ thể sau đây:

Thứ nhất, hợp đồng cung cấp dịch vụ;

Thứ hai, hóa đơn (doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo sẽ phải thực hiện xuất hóa đơn, nếu sử dụng hóa đơn VAT thì thuế suất cho VAT là 10%);

Thứ ba, biên bản nghiệm thu hợp đồng quảng cáo;

Thứ tư, các chứng từ thực hiện thanh toán.

Cách hạch toán chi phí như sau:

– Nợ TK 641 (TT200)

– Nợ TK 6421 (TT133)

– Nợ TK 1331

– Có TK 111, 112, 131

Hạch toán chi phí quảng các quốc tế

Các nhà mạng hoặc nhà quảng cáo quốc tế (không thực hiện đăng ký mã số thuế tại Việt Nam) không có Hợp đồng ký kết dưới dạng văn bản giấy và Hoá đơn của Việt Nam mà thường chỉ có các điều khoản giao kết ngay trên trang quảng cáo.

Theo đó, nếu khách hàng có nhu cầu quảng cáo và chấp nhận các quy định về thời gian, phương thức thanh toán hay mức tiền chấp nhận thanh toán qua các thẻ tín dụng hoặc qua các tài khoản ngân hàng,… thì sẽ tiến hành thực hiện dịch vụ của nhà cung cấp. Do vậy, các bộ chứng từ cần thiết để doanh nghiệp thực hiện tính vào chi phí được trừ bao gồm:

Quy chế của doanh nghiệp về việc thực hiện mua các dịch vụ qua mạng, trong đó có quảng cáo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành;

Tờ trình nhu cầu chạy quảng cáo của bộ phận kinh doanh cần quảng cáo với cấp trên, kèm theo các bản in các điều khoản mà nhà mạng hoặc các trang quảng cáo đó đưa ra (giá cả và phương thức quảng cáo, cách trả tiền quảng cáo, thời gian thực hiện chạy quảng cáo,…) được lãnh đạo doanh nghiệp phê duyệt.

Biên bản báo cáo nghiệm thu của bộ phận phụ trách hoặc các bằng chứng chứng minh quảng cáo của doanh nghiệp hoàn thành theo hợp đồng trên.

Các chứng từ thanh toán bao gồm: Sao kê ngân hàng kèm uỷ nhiệm chi, séc của doanh nghiệp chứng minh việc doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục thanh toán tiền trả cho trang quảng cáo.

Các tờ khai hải quan và các chứng từ nộp thuế cho nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC và số Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

Sau khi kê khai và nộp hộ thuế giá trị gia tăng nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp sẽ được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với khoản thuế giá trị gia tăng nộp thay cho nhà thầu nước ngoài.

Cách hạch toán như sau:

–  Nợ TK 641,642

–  Nợ TK 1331

–  Có TK 331

Cách hạch toán thuế nhà thầu phải nộp thay như sau:

Quảng cáo

–  Nợ TK 331

–  Có TK 3338

Khi nộp thuế nhà thầu sẽ nộp như sau:

– Nợ TK 3338

– Có TK 111, 112

Khi thanh toán cho các nhà cung cấp như sau:

–  Nợ TK 331

– Có TK 112

Lưu ý:

Vì tất cả các hóa đơn hay biên lai do Google hoặc Facebook cung cấp đều chưa có thuế giá trị gia tăng kèm theo (VAT) nên khi kê khai thuế nhà thầu, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện kê khai đầy đủ 2 chỉ tiêu là: Tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng trên doanh thu và Tỷ lệ (%) thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên doanh thu tính thuế,

Đồng thời phải thực hiện nộp đủ tiền thuế trên tờ kê khai thì mới được xác nhận là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Giải đáp một số vướng mắc khi hạch toán chi phí quảng cáo

Câu hỏi: Chi phí quảng cáo trên mạng của một số trang quảng cáo trong nước và ngoài nước với hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng và không có hóa đơn giá trị gia tăng có được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

– Về các nguyên tắc, các khoản chi phí của doanh nghiệp cho hoạt động quảng cáo trên các trang mạng xã hội (ví dụ như: facebook, google,…) của các nhà mạng trong nước và ngoài nước đều được tính vào khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chiụ thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có đủ các chứng từ thể hiện hoặc hoá đơn hợp pháp.

– Đối với các nhà mạng hoặc các nhà quảng cáo đã đăng ký trong nước thì cần có các chứng từ là: Hợp đồng/ bản chào hàng- chấp nhận hoặc đặt hàng qua địa chỉ email hay phương thức phù hợp khác theo Luật Thương mại, Luật Giao dịch điện tử và Luật công nghệ thông tin; các Hoá đơn giá trị gia tăng và các chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (nếu tổng trị giá hoá đơn thanh toán từ 20.000.000 đồng/lần trở lên).

– Đối với các nhà mạng nước ngoài hay các nhà quảng cáo quốc tế (không thực hiện việc đăng ký thuế tại Việt Nam) thường không có Hợp đồng ký kết dưới dạng văn bản giấy và Hoá đơn loại giống như của Việt Nam mà theo đó sẽ có các điều khoản giao kết kèm theo ngay trên trang quảng cáo. Trường hợp nếu khách hàng có nhu cầu quảng cáo và chấp nhận các quy định về thời gian, phương thức, mức tiền chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng,… thì dịch vụ đó được thực hiện.

Như vậy, với hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng và không có hóa đơn giá trị gia tăng sẽ vẫn được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty có thực hiện đăng quảng cáo trên facebook để quảng cáo bán sản phẩm công ty hiện đang kinh doanh. Chúng tôi có thực hiện trả chi phí quảng cáo này cho Facebook ở nước ngoài. Nhưng Facebook không phát hành hoá đơn GTGT mà chỉ thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử trên mạng sau khi họ nhận được khoản thanh toán và họ không nhận thanh toán qua chuyển khoản mà chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ Visa.

Vậy hóa đơn điện tử đó họ xuất cho chúng tôi có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Trả lời:

Căn cứ theo khoản 3 điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng chứng từ thanh toán qua ngân hàng:

Theo đó, chứng từ thanh toán qua ngân hàng sẽ được hiểu là có chứng từ để chứng minh việc thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã được đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế quản lý) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như: thanh toán séc, ủy nhiệm chi, lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (các ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác phù hợp theo quy định.

Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau đây:

+ Có sự đảm bảo đầy đủ tin cậy về tính toàn vẹn những thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

+ Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn hóa đơn điện tử là thông tin còn đầy đủ và không có sự thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình thực hiện trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.

+ Các nội dung thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Một số trường hợp quy định khác sẽ do Bộ Tài chính quy định để thực hiện về hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc.

Căn cứ các quy định nêu trên trường hợp công ty có phát sinh mua dịch vụ quảng cáo trên internet từ các Công ty Google và Facebook và thực hiện việc thanh toán bằng thẻ visa cho Công ty Google và Facebook qua ngân hàng; các thông tin, dữ liệu điện tử có liên quan đến giao dịch nêu trên (bao gồm: thông tin tài khoản trên mạng, nội dung điều khoản cung cấp dịch vụ, các chính sách và giá phí của Công ty Google để xác định dung lượng giao dịch, chứng từ thanh toán…) là chính xác và có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin; các thông tin nội dung dữ liệu điện tử này được lưu trữ, có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết và Cơ quan thuế quả lý có thể kiểm tra thì:

– Khoản chi phí quảng cáo trên internet mà công ty có trả cho Công ty Google và Facebook sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

– Công ty sẽ có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho Facebook, Gooogle theo quy định pháp luật.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp cho các bạn hiểu được chi phí quảng cáo hạch toán vào tài khoản nào. Nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình thực hiện hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 19006518 để được hỗ trợ tốt nhất.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn