Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

  • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
  • 06-11-2023 |
  • Doanh nghiệp , |
  • 54 Lượt xem

Lúc nào thì cần biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ? là câu hỏi mà Luật Hùng Sơn nhận được rất nhiều từ Quý khách hàng. Dưới đây chúng tôi sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến biên bản thanh lý hợp đồng để quý khách tham khảo.

Quảng cáo

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số: …………/20……../TLHDCN

– Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng số …../20……./HĐCNCP-……………… ký ngày …../…../20….

– Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng. 

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20……, tại Trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN…………………………….

Chúng tôi gồm:

Bên chuyển nhượng cổ phần:            

Ông/bà:…………………………               Giới tính: …………………

Sinh ngày:……/……./19……                Dân tộc: …………………          Quốc tịch: ……………………….

Số CMND:  ………………….                 Ngày cấp: ……./……/20…     Nơi cấp: …………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………..

(Được gọi là bên A tại các điều khoản của Hợp đồng)

Bên nhận chuyển nhượng:

Ông/Bà:……………………….               Giới tính: …………………

Sinh ngày:……/……./19……                Dân tộc: …………………          Quốc tịch: ……………………….

Số CMND:  ………………….                 Ngày cấp: ……./……/20…     Nơi cấp: …………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………..

(Được gọi là bên B tại các điều khoản của Hợp đồng)

 

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng số ……/20……./HĐCNCP-…… ký ngày …../…../20…., cụ thể như sau:

Ông ……………………. đã thanh toán đầy đủ cho Ông …………………………. số tiền …………..000.000 đồng (Bằng chữ:………….triệu đồng Việt Nam) và ……………………………. đã chuyển nhượng …………………000 cổ phần (Bằng chữ: …………………nghìn cổ phần) của mình cho ông ……………….theo hợp đồng chuyển nhượng số……../20……./HĐCNCP-……………. ký ngày ……/……../20………

Kể từ ngày ………./…………/20…………., hợp đồng chuyển nhượng số ………./20……………../HĐCNCP-………..

Quảng cáo

ký ngày …………./……./20…… được thanh lý xong. Hai bên đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ cam kết trong Hợp đồng chuyển nhượng và không còn thắc mắc hay khiếu kiện về việc thực hiện nghĩa vụ của nhau.

Bản thanh lý hợp đồng này được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như  nhau, mỗi bên giữ  01 bản. Đại diện hai Bên cùng đọc và ký tên dưới đây.

                 BÊN CHUYỂN NHƯỢNG            BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY:

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………………….. đồng ý nội dung chuyển nhượng trên và xác nhận các bên đã thực hiện xong việc chuyển nh­ượng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………………………………………………………………………

Giám đốc: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Ý nghĩa biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển nhượng cổ phần giữa hai bên. Nó thể hiện việc thực hiện hợp đồng của các bên và ghi nhận chi tiết về các nghĩa vụ đã thực hiện và quyền lợi đã được hưởng từ bên có nghĩa vụ.

Mục đích chính của việc thanh lý hợp đồng là để hạn chế tranh chấp trong tương lai, đảm bảo rằng các nghĩa vụ đã được thực hiện đầy đủ và chính xác. Biên bản thanh lý hợp đồng cũng có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp pháp lý có thể phát sinh sau này giữa hai bên.

Thông thường, việc thanh lý hợp đồng chỉ được thực hiện khi các bên đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ với bên còn lại. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, để đảm bảo cho các nghĩa vụ đã thực hiện trong khi vẫn còn một số nghĩa vụ chưa thực hiện, hai bên vẫn có thể tiến hành thanh lý hợp đồng và ghi rõ chi tiết về các nghĩa vụ chưa được thực hiện để tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ đó trong tương lai.

Một số trường hợp thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Có một số trường hợp mà việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thể xảy ra, bao gồm:

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần bị vi phạm: Nếu một trong hai bên trong hợp đồng không tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận, hợp đồng có thể bị vi phạm và cần phải được thanh lý.

– Không hoàn thành các điều kiện trong hợp đồng: Nếu một trong hai bên không thực hiện đầy đủ các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng có thể bị chấm dứt và cần phải được thanh lý.

– Thoả thuận của hai bên: Nếu hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vì lý do nào đó, thì họ có thể ký kết một thoả thuận về việc thanh lý hợp đồng.

– Quyết định của tòa án: Trong trường hợp tranh chấp phát sinh giữa hai bên và không thể giải quyết được bằng đàm phán thương lượng, tòa án có thể ra quyết định về việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Những lưu ý khi viết biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng

Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là tài liệu quan trọng để chứng minh quá trình chuyển nhượng cổ phần được tiến hành đúng quy trình và theo đúng hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Để viết một biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, bạn nên lưu ý các thông tin sau:

– Thời gian và địa điểm: ghi rõ thời gian và địa điểm diễn ra buổi lập biên bản thanh lý.

– Thông tin bên chuyển nhượng cổ phần: ghi rõ thông tin cá nhân của bên chuyển nhượng cổ phần như họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại.

– Thông tin bên nhận chuyển nhượng: ghi rõ thông tin cá nhân của bên nhận chuyển nhượng cổ phần như họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại.

– Số hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: ghi rõ số hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ngày ký, và nội dung chuyển nhượng cổ phần.

– Nội dung thanh lý: ghi rõ các thông tin về việc thanh toán tiền mua cổ phần, số lượng cổ phần được chuyển nhượng, và thời gian thanh lý hợp đồng.

– Xác nhận của các bên: hai bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần cần ký tên xác nhận thông tin trong biên bản thanh lý, và công ty cổ phần cần xác nhận nội dung chuyển nhượng cổ phần.

Lưu ý rằng biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là một văn bản quan trọng trong quá trình chuyển nhượng cổ phần và có giá trị pháp lý, do đó cần lưu ý chính xác các thông tin và được các bên xác nhận đầy đủ.

Trên đây là những vấn đề liên quan đến biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng mà Luật Hùng Sơn gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp Quý khách cần hỗ trợ chi tiết hơn về các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng cổ phần xin liên hệ qua hotline 19006518 để được giải đáp.

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn