Có thể xử lý vi phạm sổ sách kế toán như thế nào?

Hiện nay, trong lĩnh vực kế toán thì sổ sách kế toán là một tài liệu có sự quan trọng đặc biệt, ảnh hưởng đến sự hoạt động của bộ máy làm việc. Tuy nhiên cũng có những trường hợp xảy ra vi phạm sổ sách kế toán, ảnh hưởng lớn không chỉ là bộ máy làm việc mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người. Vì vậy, Luật Hùng Sơn sẽ cung cấp một số mức xử lý việc vi phạm theo quy định của pháp luật về sổ sách kế toán này để mọi người được hiểu rõ hơn.

Quảng cáo

1. Các quy định về sổ sách kế toán, hành vi vi phạm sổ sách kế toán

Căn cứ theo Điều 24 của Luật Kế toán năm 2015 thì sổ kế toán sẽ được dùng để ghi chép, hệ thống lại và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ về kinh tế, tài chính đã phát sinh và có liên quan đến đơn vị kế toán.

Mỗi một đơn vị kế toán chỉ có thể sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán trong năm.

Sổ kế toán này phải được mở vào đầu kỳ kế toán năm. Còn đối với đơn vị kế toán mới được thành lập thì sổ kế toán phải được mở từ ngày được thành lập. Và đơn vị kế toán phải thực hiện căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi vào sổ kế toán.

Sổ kế toán phải được ghi vào kịp thời, rõ ràng và đầy đủ theo các nội dung của sổ kế toán. Việc ghi sổ kế toán này phải được ghi theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ về kinh tế, tài chính và phải được ghi liên tục từ lúc mở sổ cho đến khi khóa sổ.

Việc xử lý các hành vi vi phạm về sổ sách kế toán sẽ được thực hiện theo quy định của Điều 9 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP. Thông thường, việc xử lý vi phạm đối với các hành vi như sau:

– Lập sai sổ sách kế toán; sổ sách kế toán thiếu chữ ký của người lập sổ, chữ ký của kế toán trưởng và chữ ký của giám đốc.

– Không thực hiện in sổ kế toán ra giấy.

– Số liệu được thể hiện trên sổ kế toán không trùng khớp với năm trước.

>>> Trốn thuế là gì? Các hành vi trốn thuế và gian lận thuế của doanh nghiệp hiện nay

vi phạm sổ sách kế toán

2. Các mức xử lý vi phạm sổ sách kế toán

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng cho đến 2.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm sau:

– Thực hiện lập sổ kế toán nhưng không có ghi rõ tên của đơn vị kế toán; tên sổ, ngày tháng năm lập sổ kế toán; ngày tháng năm khóa sổ kế toán. Trong sổ kế toán thiếu chữ ký của người lập sổ, chữ ký của kế toán trưởng và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của đợn vị kế toán ấy. Sổ kế toán không đánh số trang, không có đóng dấu giáp lai giữa các trang của sổ kế toán trên giấy.

– Sổ kế toán không được ghi bằng bút mực, có hành vi ghi xen thêm vào phía trên hoặc là phía dưới, ghi chồng lên nhau hoặc là ghi gạch dòng, không gạch chéo vào trang không ghi nội dung. Không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi đã ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu đã được tổng cộng trong trang sổ trước vào đầu trang sổ tiếp theo.

Quảng cáo

– Không thực hiện việc đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc là không có đầy đủ các chữ ký, đóng dấu theo quy định sau khi in sổ kế toán ra giấy. Trừ các loại sổ kế toán không bắt buộc phải thực hiện in ra theo quy định đối với các trường hợp đơn vị kế toán lựa chọn việc lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử.

– Mẫu của sổ kế toán không có đầy đủ những nội dung chủ yếu được pháp luật về kế toán quy định.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng cho đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm sau:

– Khi sổ kế toán không được ghi đầy đủ theo những nội dung chủ yếu theo pháp luật về kế toán quy định. Ngoài ra, thì hành vi vi phạm này cũng có thể bị buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc bổ sung những yếu tố chưa đầy đủ của sổ kế toán.

– Thực hiện sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không đúng theo quy định.

– Không thực hiện in sổ kế toán ra giấy sau khi đã khóa sổ kế toán trên phương tiện điện tử đối với những loại sổ kế toán mà pháp luật bắt buộc phải in ra giấy.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng cho đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm sau:

– Không thực hiện việc mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc là từ ngày maf thành lập nên đơn vị kế toán.

– Không có chứng từ về kế toán chứng minh cho các thông tin và các số liệu được ghi trên sổ kế toán hoặc là các số liệu được ghi trên sổ kế toán không đúng với các chứng từ về kế toán. Ngoài ra thì hành vi này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc sửa chữa lại số kế toán cho trùng khớp với thực tế.

– Những thông tin và số liệu được ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không có sự kế tiếp những thông tin và số liệu ghi trên sổ kế toán của năm liền kề hoặc là sổ kế toán thực hiện ghi không liên tục từ khi mở sổ cho đến khi khóa sổ. Ngoài ra thì hành vi này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc sửa chữa lại số kế toán cho trùng khớp với thực tế.

– Không thực hiện việc khóa sổ kế toán trong những trường hợp pháp luật về kế toán quy định phải khóa sổ.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng cho đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm sau:

– Thực hiện hủy bỏ trước hạn hoặc là cố ý làm hư hỏng sổ sách kế toán. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại sổ kế toán.

– Để ngoài sổ kế toán những tài sản, những khoản nợ phải trả của đơn vị hoặc là có sự liên quan đến đơn vị nhưng chưa nghiêm trọng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc bổ sung vào sổ kế toán.

Trên đây là những quy định của pháp luật về xử lý các vi phạm sổ sách kế toán. Nếu như bạn đọc có vấn đề không hiểu, thắc mắc thì hãy liên hệ với Luật Hùng Sơn để chúng tôi có thể hỗ trợ giải đáp các thắc mắc và tư vấn pháp lý nhanh chóng, chính xác theo quy định của pháp luât.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn