Trục xuất là gì? Những trường hợp bị trục xuất theo quy định

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 14-10-2021 |
  • Tin tức , |
  • 650 Lượt xem

Trục xuất từ lâu đã được quy định là một hình phạt trong Luật Xử lý vi phạm hành chính và Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, về các điều kiện và trình tự thủ tục áp dụng hình phạt này thì không phải ai cũng nắm rõ. Bởi vậy, bài viết sau đây của Luật Hùng Sơn sẽ giúp Quý bạn đọc giải đáp những thắc mắc cơ bản như trục xuất là gì? Bà A là người Việt Nam thì có áp dụng hình phạt trục xuất khi phạm tội?…..

Trục xuất là gì? Trục xuất tiếng anh là gì?

Pháp luật Việt Nam quy định về trục xuất vừa mang tính chất là một chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm, vừa mang tính chất là một hình phạt dành cho những tội phạm hình sự được quy định trong Bộ Luật hình sự hiện hành. Tuy nhiên, về cơ bản, khái niệm trục xuất trong luật hành chính hay luật hình sự đều thống nhất rằng trục xuất là một biện pháp xử lý được áp dụng đối với các hành vi vi phạm pháp luật của người không quốc tịch hoặc người nước ngoài được cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện và xử lý bằng cách loại bỏ những người này ra khỏi lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trục xuất cũng thể hiện được bản chất của Nhà nước vì nó mang tính cưỡng chế thi hành đối với các đối tượng bị áp dụng hình phạt này.

Dù rằng có khái niệm chung về trục xuất là có những nét tương đồng như vậy, nhưng trong mỗi lĩnh vực pháp luật cụ thể trục xuất lại có những đặc điểm, những quy định khác nhau và riêng biệt. Cụ thể, trong pháp luật hành chính, trục xuất là một công cụ hữu ích, một chế tài để cơ quan chức năng có thẩm quyền có thể xử lý các hành vi vi phạm của các đối tượng người nước ngoài trong nhiều lĩnh vực. Còn đối với pháp luật hình sự lại quy định trục xuất là một hình phạt nghiêm khắc trong số các hình phạt được quy định trong Bộ Luật hình sự hiện hành. 

Tóm lại, trrục xuất là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung được áp dụng đối với người nước ngoài (người không có quốc tịch Việt Nam) phạm tội, buộc người này phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong một thời hạn nhất định.

Trục xuất tiếng anh là deport/ expel (verb); deportation/Expulsion  (noun). Ví dụ: You know he’s illegal. He could get deported.

Trục xuất trong tiếng anh được định nghĩa cụ thể như sau: Expulsion is a form of sanction that forces foreigners who commit administrative violations in Vietnam to leave the territory of the Socialist Republic of Vietnam.

trục xuất là gì

Trục xuất là hình thức xử phạt gì?

Như đã phân tích ở trên, trục xuất là một hình thức xử phạt buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trục xuất có thể được cơ quan có thẩm quyền áp dụng là hình phạt chính hoặc là hình phạt bổ sung trong từng trường hợp cụ thể.

Hiện nay, Nhà nước ta đang thực hiện chủ trương về việc mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế. Vì vậy, số lượng người nước ngoài vào Việt Nam để du lịch, học tập, làm ăn, công tác ngày càng nhiều và trong đó có một số người đã phạm tội ở Việt Nam. Việc bổ sung hình phạt trục xuất với tính chất vừa là hình phạt bổ sung, vừa là hình phạt chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi để có thể áp dụng khi xử lý người nước ngoài phạm tội một cách hợp lý và khách quan hơn. 

Trục xuất chỉ áp dụng với người phạm tội là người nước ngoài mà bản thân họ là một mối đe dọa đến sức khoẻ, tài sản, tính mạng của những người khác tại Việt Nam. 

Trục xuất không được tổng hợp với các loại hình phạt khác.

Các trường hợp bị trục xuất tại Việt Nam

Người nước ngoài bị trục xuất ra khỏi Việt Nam trong các trường hợp được liệt kê sau đây:

1) Bị toà án có thẩm quyền của Việt Nam xử phạt trục xuất;

2) Bị Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định về việc trục xuất. Việc trục xuất người nước ngoài sẽ được hưởng quyền ưu đãi, quyền miễn trừ ngoại giao. Lãnh sự được giải quyết bằng đường ngoại giao.

Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền ra quyết định về việc trục xuất người nước ngoài  ra khỏi Việt Nam trong những trường hợp sau:

1) Vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Việt Nam, bị xử phạt hành chính;

2) Phạm tội nhưng người nước ngoài được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự;

3) Vì lí do bảo vệ trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an có trách nhiệm về việc thi hành quyết định trục xuất và bản án. Trong trường hợp người bị trục xuất không tự nguyện chấp hành quyết định trục xuất hoặc bản án  thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an sẽ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế trục xuất.

Hình thức xử phạt trục xuất trong xử lý vi phạm hành chính

Do các cá nhân là người không quốc tịch, người nước ngoài được pháp luật cho phép tham gia vào nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, kinh tế của Việt Nam như đầu tư kinh doanh, lao động, văn hóa nghệ thuật,…. Do vậy, khi tham gia vào các quan hệ xã hội này sẽ có lúc những đối tượng người nước ngoài/ người không có quốc tịch sẽ có những hành vi vi phạm pháp luật hành chính. 

Bên cạnh việc có thể sẽ bị áp dụng các chế tài xử phạt hành chính trong Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 như phạt tiền, cảnh cáo,… , pháp luật về hành chính cũng quy định trục xuất là một chế tài xử phạt mà được áp dụng riêng biệt cho những đối tượng có hành vi vi phạm hành chính là người nước ngoài. Cụ thể tại Điều 27 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã quy định về trục xuất như sau:

1. Trục xuất là hình thức xử phạt mà buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính tại Việt Nam sẽ phải rời khỏi lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Chính phủ quy định chi tiết về việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

Như đã phân tích ở trên, dù có những nét tương đồng với trục xuất ở pháp luật hình sự, tuy nhiên khái niệm trục xuất trong pháp luật hành chính vẫn có những điểm riêng biệt và tương đối khác so với khái niệm về trục xuất được quy định trong pháp luật hình sự. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hành chính nhỏ hơn so những hậu quả của các hành vi phạm do tội hình sự gây ra.

Thứ hai, trong pháp luật trong hình sự, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định về việc trục xuất một người nước ngoài có hành vi vi phạm là Tòa án. Còn trong lĩnh vực hành chính, người có thẩm quyền ra quyết định trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm đó là Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh và Giám đốc của cơ quan công an cấp tỉnh.

Thứ ba, trong pháp luật hình sự, đối với những người bị tòa án tuyên mức hình phạt trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam được coi là một án tích. Còn trong lĩnh vực hành chính, đối với việc bị áp dụng các chế tài trục xuất thì không bị xem là một án tích.

Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất

Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất được thực hiện như sau:

1. Cơ quan phát hiện hành vi vi phạm xét thấy nếu người nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có đủ điều kiện để áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, phải gửi ngay phương tiện, tang vật, tài liệu bị tạm giữ (nếu có) liên quan đến vụ vi phạm tới cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Công an cấp tỉnh nơi mà người nước ngoài đăng ký tạm trú, thường trú hoặc nơi mà xảy ra hành vi vi phạm. Sau khi nhận được phương tiện, tang vật, tài liệu bị tạm giữ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh phải lập hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. 

Đối với trường hợp vi phạm do đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, cơ quan ở Trung ương phát hiện thì hồ sơ vi phạm sẽ được gửi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh để cơ quan này lập hồ sơ áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

2. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ về việc vi phạm, phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm phải  hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. Hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất gồm có:

a) Tóm tắt hành vi vi phạm pháp luật và lý lịch của người bị đề nghị trục xuất;

b) Chứng cứ, tài liệu về hành vi vi phạm pháp luật hành chính;

c) Các hình thức xử lý đã áp dụng (đối với trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần);

d) Văn bản đề nghị trục xuất.

Trên đây là thông tin về trục xuất là gì, trục xuất tiếng anh là gì,.. Trường hợp, quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc gì cần được tư vấn vui lòng để lại thông tin tại bài viết này hoặc liên hệ hotline 19006518 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn