Tìm hiểu phủ định biện chứng là gì?

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 07-01-2023 |
  • Tin tức , |
  • 405 Lượt xem

Phủ định biện chứng là gì? Thế giới đang vận động và phát triển không ngừng, vô cùng và vô tận cùng với các sự vật và hiện tượng trong thế giới luôn có sự thay thế nhau. Sự thay thế đó gọi là chính sự phủ định. Tìm hiểu phủ định biện chứng là gì? Luật Hùng Sơn xin giới thiệu qua bài viết sau:

Quảng cáo

Phủ định biện chứng là gì?

Khái niệm phủ định biện chứng được hiểu là dùng để chỉ về sự phủ định tạo ra những điều kiện và tiền đề phát triển của sự vật.

Ví dụ cụ thể về quá trình “hạt giống nảy mầm” thì ở đây cái mầm ra đời từ cái hạt; sự ra đời của nó sẽ là sự phủ định biện chứng đối với cái hạt, nhờ đó mà giống loài này sẽ tiếp tục quá trình sinh tồn và phát triển tự nhiên.

Đặc trưng cơ bản của phủ định biện chứng

Phủ định biện chứng có hai đặc trưng cơ bản đó là tính khách quan và tính kế thừa:

– Về tính khách quan của phủ định biện chứng được thể hiện ở chỗ nguyên nhân của sự phủ định sẽ nằm trong chính bản thân của sự vật, hiện tượng. Đó chính là kết quả của chuyển hoá của các mặt đối lập nhằm giải quyết về những mâu thuẫn bên trong bản thân của sự vật, hiện tượng và của quá trình tích lũy về lượng dẫn đến sự nhảy vọt về chất. Quá trình đó sẽ hoàn toàn không phụ thuộc vào ý thức của con người.

Quảng cáo

– Về tính kế thừa của phủ định biện chứng được thể hiện ở chỗ phủ định biện chứng sẽ không phải là sự phủ định về sạch trơn. Ngược lại với phủ định của biện chứng, cái mới sẽ ra đời trên cơ sở của cái cũ, chỉ loại bỏ về những yếu tố đã lỗi thời, lạc hậu, cản trở về sự phát triển của cái mới ở cái cũ, đồng thời sẽ giữ lại và cải biến về những yếu tố tích cực cho phù hợp với cái mới từ cái cũ.

Thực chất của phủ định biện chứng sẽ là biểu dương nhân tố tích cực, loại bỏ những nhân tố tiêu cực. Tức là cái mới sẽ vừa phê phán vừa kế thừa của cái cũ. Vừa khắc phục được những yếu tố tiêu cực và vừa giữ lại những yếu tố tích cực của chúng. Vì vậy, sẽ không có sự phủ định hoàn toàn bất cứ về điều gì, cũng không có sự khẳng định một cách hoàn toàn.

Ý nghĩa của phạm trù phủ định biện chứng

Phủ định biện chứng sẽ giữ vai trò trong việc tạo ra những điều kiện, và tiền đề để phát triển của sự vật bởi vì: phủ định của biện chứng sẽ là sự tự thân phủ định – xuất phát từ các nhu cầu tất yếu của sự phát triển. Đồng thời từ quá trình phủ định đó, một mặt từ đó sẽ kế thừa được những yếu tố của sự vật cũ, cần thiết cho sự phát triển của nó và tạo ra khả năng để phát huy mới của các nhân tố cũ; mặt khác lại khắc phục và lọc bỏ, vượt qua được những hạn chế của sự vật cũ, nhờ đó các sự vật sẽ phát triển ở trình độ cao hơn.

Trên đây là bài viết tư vấn về Tìm hiểu phủ định biện chứng là gì của Luật Hùng Sơn. Hãy liên hệ ngay đến hotline: 19006518 Luật Hùng Sơn để được giải đáp những vướng mắc, khó khăn khi bạn đang gặp phải.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn