Tìm hiểu khấu hao lũy kế là gì?

Khấu hao lũy kế là gì? Khấu hao lũy kế tiếng anh là Accumulated depreciation được hiểu là sự tích lũy khấu hao của tài sản được tính cho đến một thời điểm trong vòng đời sử dụng của nó. Để hiểu sâu hơn về Khấu hao lũy kế là gì, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Luật Hùng Sơn.

Quảng cáo

Khấu hao lũy kế là gì?

Khấu hao lũy kế là khấu hao lũy kế của một tài sản cho đến một thời điểm duy nhất trong toàn bộ cuộc đời của nó. Khấu hao lũy kế là một loại tài khoản tài sản trái ngược, số dư tự nhiên của nó là một khoản tín dụng làm giảm đi giá trị tài sản tổng thể.

Khấu hao lũy kế là gì? Khấu hao lũy kế là tổng số tiền mà một công ty khấu hao tài sản của mình, trong khi chi phí khấu hao chính là số tiền tài sản của công ty được khấu hao trong một thời kỳ. Để dễ hiểu thì khấu hao lũy kế là tổng số chi phí của công ty đã được phân bổ vào chi phí khấu hao tính từ khi tài sản được đưa vào để sử dụng.

Tài khoản khấu hao lũy kế là một loại tài sản trái ngược trên bảng cân đối kế toán của công ty, nghĩa là tài khoản này có số dư riêng của nó. Tài khoản khấu hao lũy kế xuất hiện trên bảng cân đối kế toán như một khoản giản từ tổng số tài sản cố định được báo cáo. Số tiền khấu hao lũy kế cho một tài sản hoặc một nhóm tài sản sẽ tăng lên theo thời gian do có chi phí khấu hao tiếp tục được ghi vào tài sản đó. Khi một tài sản cuối cùng được bán hoặc được đưa vào sử dụng, khấu hao lũy kế liên quan đến tài sản đó sẽ được hoàn nhập và bị loại bỏ tất cả các hồ sơ của tài sản đó khỏi bảng cân đối kế toán của công ty.

Mặt khác, chi phí khấu hao là phần được phân bổ của nguyên giá tài sản cố định của công ty của công ty phù hợp trong kỳ. Chi phí khấu hao được ghi nhận trên báo cáo kết quả của hoạt động kinh doanh như một khoản chi phí không bằng tiền và làm giảm thu nhập ròng của công ty. Đối với mục đích kế toán, thì chi phí khấu hao được ghi nợ và khấu hao lũy kế được ghi có. Nó được coi là một khoản chi phí không dùng tiền mặt vì mục đích khấu hao hàng tháng định kỳ không liên quan đến giao dịch tiền mặt. Do đó, báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp gián tiến sẽ cộng chi phí khấu hao trở lại để tính toán lưu chuyển tiền từ các hoạt động kinh doanh. Các phương pháp khấu hao điển hình có thể bao gồm cả đường thắng, số dư giảm dần hai lần và đơn vị sản xuất.

Giá trị hao mòn lũy kế là tổng số khấu hao tài sản cố định đã được tính vào phần chi phí kể từ lúc tài sản đó được mua và được đưa vào sử dụng. Tài khoản khấu hao lũy kế là loại tài sản có số dư có. Số lượng khấu hao lũy kế cho một loại tài sản sẽ bị tăng lên theo thời gian, vì khấu hao tiếp tục được tính vào tài sản đó.

Nguyên giá của tài sản được gọi là giá gốc của tài sản đó, nguyên giá của tài sản trừ đi số khấu hao lũy kế và bất kỳ tài khoản suy giảm nào thì phần còn lại là nguyên giá tài sản hoặc giá trị ghi sổ của tài sản đó. Khi tài sản cuối cùng không dùng nữa hoặc bán thì số tiền trong tài khoản khấu hao lũy kế liên quan đến tài sản đó sẽ được hoàn, nguyên giá của tài sản đó cũng vậy, vì vậy khi đó sẽ loại bỏ tất cả các khoản khi nhận về tài sản đó khỏi bảng cân đối kế toán của công ty. Nếu không hoàn thành việc ghi nhận, một công ty sẽ dần hình thành lượng lớn nguyên giá tài sản cố định và ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của công ty mình.

Cách tính khấu hao lũy kế

Có hai phương pháp tính khấu hao lũy kế:

2.1 PHương pháp số dư giảm dần

Phương pháp này là phương pháp tính phổ biến. Cách tính này thường phù hợp và được áp dụng đối với những loại tài sản nhanh chóng bị mất giá  hoặc nhanh chóng trở nên lỗi thời như đồ dùng công nghệ, máy tính,…

Công thức tính như sau:

Khấu hao mỗi năm= (giá trị sổ sách ròng- giá trị còn lại của tài sản) x % Tỷ lệ khấu hao ước tính

Quảng cáo

Trong đó:

– Giá trị sổ sách ròn là giá trị ròng của tài sản kể từ khi bắt đầu kỳ kế toán;

– Giá trị còn lại là giá trị ước tính vào cuối thời gian sử dụng của tài sản đó.

– Tỷ lệ khấu hao ước tính dựa vào mô hình ước tính của việc sử dụng tài sản trong vòng đời hữu ích của chính nó.

2.2 Phương pháp đường thẳng

Khấu hao lũy kế là gì? Đây là phương pháp hiện nay được sử dụng nhiều nhất. Phương pháp này thì doanh nghiệp sẽ chia đều mức khấu hao trong vòng đời của tài sản.

Những lưu ý khi tính khấu hao lũy kế

Giá trị hao mòn của lũy kế xuất hiện trên bảng cân đối kế toán chính là khoản giảm trừ giá trị tài sản cố định được báo cáo. Nó được báo cáo dưới dạng một danh mục hàng, tuy nhiên bảng cân đối chi tiết hơn có thể được liệt kê một số tài khoản khấu hao lũy kế, liệt kê mỗi tài khoản cho mỗi tài sản nhất định.

Khi tính khấu hao lũy kế theo phương pháp đường thẳng thì cần lưu ý những điểm sau:

– Chi phí khấu hao được tính bằng giá trị khấu hao căn bản của loại tài sản;

– Giá trị khấu hao được tính bằng cách lấy chi phí ban đầu trừ đi giá trị còn lại của tài sản;

– Giá trị khấu hao được chia cho số vòng đời sử dụng của tài sản trong mỗi kỳ.

Trên đây là bài viết của Luật Hùng Sơn về “Tìm hiểu khấu hao lũy kế là gì?”. Hy vọng bài viết trên đây mang lại nhiều thông tin cho bạn đọc về khấu hao lũy kế. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi các bài viết của Luật Hùng Sơn

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn