Theo đó, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được giảm thuế 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Quảng cáo

giảm thuế

Mức thuế giảm này không áp dụng với một số hàng hóa, dịch vụ, đã được quy định tại Nghị quyết số 43, gồm: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/6/2024.

Quảng cáo

Trước đó, ngày 29/11, với 477/477 đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Trong đó quyết nghị: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết 43/2022/QH15 trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước hơn 4 nghìn tỷ/tháng (tương đương 25 nghìn tỷ trong 6 tháng).

Trước đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam từng kiến nghị Bộ Tài chính cân nhắc phương án giảm thuế giá trị gia tăng cho tất cả các loại hàng hoá, dịch vụ từ mức 10% xuống mức 8%.