logo

Thành lập sàn giao dịch bất động sản như thế nào?

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 24-11-2021 |
 • Giấy phép , |
 • 1353 Lượt xem

Thành lập sàn giao dịch bất động sản, công bố sàn giao dịch bất động sản là một thủ tục mà các đơn vị muốn kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản cần thực hiện trước khi chính thức đi vào hoạt động. Để có thể hoạt động hợp pháp thì các đơn vị kinh doanh cần nắm rõ điều kiện và hồ sơ, thủ tục thành lập sàn giao dịch cũng như thủ tục công bố sàn giao dịch bất động sản theo quy định pháp luật kinh doanh bất động sản và các văn bản pháp luật liên quan.

Cơ sở pháp lý

 • Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;
 • Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
 • Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2015/TT-BXD

Thành lập sàn giao dịch bất động sản

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Căn cứ theo Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, sàn giao dịch bất động sản được phép hoạt động khi đáp ứng những điều kiện sau:

 • Tổ chức, cá nhân có mong muốn kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản cần phải thành lập doanh nghiệp trước tiên.
 • Doanh nghiệp có kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng điều kiện có ít nhất từ 02 người có chứng chỉ hành nghề về môi giới bất động sản trở lên và người quản lý/ người điều hành sàn giao dịch bất động sản đó phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
 • Sàn giao dịch bất động sản cũng phải có thông tin cụ thể: quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản trước tiên phải thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Trước đây Doanh nghiệp phải có đủ vốn pháp định cụ thể không được thấp hơn 20 tỷ đồng, tuy nhiên, từ ngày 01/01/2021 trở đi, quy định về vốn pháp định được bãi bỏ.

Hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản

* Thành phần hồ sơ thành lập doanh nghiệp

 • Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập hợp lệ tương ứng với các loại hình công ty và nộp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt hồ sơ.

Lưu ý: Doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động có mong muốn mở sàn giao dịch bất động sản nhưng chưa có ngành nghề kinh doanh phù hợp thì phải làm thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản thay vì thành lập doanh nghiệp mới.

* Thành phần hồ sơ công bố sàn giao dịch bất động sản:

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. Tài liệu cần chuẩn bị cho hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản bao gồm những thông tin sau:
  • Tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp.
  • Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại liên lạc của sàn; họ và tên người quản lý điều hành sàn.
 • Kèm theo thông báo công bố sàn giao dịch bất động sản Doanh nghiệp có phải nộp kèm các tài liệu thành lập sàn giao dịch bất động sản bao gồm:
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Bản sao Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
  • Bản sao Danh sách và bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề môi giới của tất cả các nhân viên môi giới bất động sản; bản sao chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản;
  • Bản sao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản (nếu có);
  • Bản sao giấy tờ chứng minh về địa điểm và diện tích của sàn giao dịch bất động sản;
  • Bản sao các giấy tờ về thành lập sàn giao dịch bất động sản Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản;
  • Bản sao Quyết định bổ nhiệm người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản);
  • Bản sao Hợp đồng dịch vụ với nhân sự của sàn giao dịch bất động sản.

Trình tự đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản

Theo khoản 6 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD, việc thực hiện thủ tục công bố sàn giao dịch bất động sản được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp lựa chọn loại hình công ty phù hợp và nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo một trong các cách thức sau:
  • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
  • Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Có thể nộp bằng bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Thành lập sàn giao dịch bất động sản

Trước khi sàn giao dịch bất động sản hoạt động, doanh nghiệp phải thành lập sàn giao dịch bất động sản với hồ sơ bao gồm:

 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
 • Danh sách và bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề môi giới của tất cả các nhân viên môi giới bất động sản; bản sao công chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản;
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản (nếu có);
 • Bản sao công chứng (hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu) giấy tờ chứng minh về địa điểm và diện tích của sàn giao dịch bất động sản;
 • Bản sao có chứng thực các giấy tờ về thành lập sàn giao dịch bất động sản (bao gồm: Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản; Quyết định bổ nhiệm người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản).

Thông tin của sàn giao dịch bất động sản gồm: Tên sàn giao dịch bất động sản; tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ tên của người quản lý điều hành sàn; địa chỉ và số điện thoại liên hệ của sàn giao dịch bất động sản. Khi có thay đổi thông tin, Sàn giao dịch bất động sản phải báo cáo về Sở Xây dựng để điều chỉnh.

Bước 3: Thông báo hoạt động đến Sở xây dựng hoặc Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản

 • Sau khi thành lập doanh nghiệp, thành lập sàn giao dịch bất động sản đơn vị thành lập cung cấp các thông tin của sàn giao dịch đến Sở Xây dựng cấp tỉnh nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.
 • Các Sở Xây dựng/Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ công bố sàn giao dịch bất động sản đã đáp ứng đủ điều kiệ theo quy định của pháp luật, Sở Xây dựng/Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn vị thành lập sàn cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý. Đồng thời báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa thông tin của sàn lên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.
 • Khi có sự thay đổi một trong các thông tin về sàn giap dịch bất động sản tại thông báo đã nộp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi sàn giao dịch bất động sản chấm dứt hoạt động hoặc khi Doanh nghiệp bị giải thể, phá sản, đơn vị thành lập sàn có trách nhiệm thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh hoặc xóa thông tin.

Lưu ý:

 • Thông báo công bố sàn giao dịch bất động sản được nộp trực tiếp tại các cơ quan trên.
 • Khi thực hiện thủ tục công bố sàn giao dịch bất động sản doanh nghiệp sẽ không mất phí đối với thủ tục thông báo đến Sở xây dựng/Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản khá chặt chẽ. Bên cạnh đó, thông tin của sàn cũng sẽ được đăng tải công khai, chính xác trên cổng thông tin của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận thông báo thành lập sàn giao dịch  bất động sản.

Dịch vụ công bố sàn giao dịch bất động sản của Luật Hùng Sơn

 • Tư vấn các điều kiện thành lập và công bố sàn giao dịch bất động sản tương ứng với từng loại doanh nghiệp;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thành lập và công bố sàn giao dịch bất động sản;
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ thành lập và công bố sàn giao dịch bất động sản;
 • Thay mặt doanh nghiệp thực hiện việc công bố sàn giao dịch bất động sản;
 • Theo dõi tiến trình công bố sàn giao dịch bất động sản;
 • Nhận và giao lại cho khách hàng kết quả công bố sàn giao dịch bất động sản;
 • Tư vấn thủ tục sửa đổi thông tin sàn giao dịch bất động sản;
5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn