Thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
 • 24-01-2023 |
 • Giấy phép , |
 • 322 Lượt xem

Trang thông tin điện tử tổng hợp là công cụ phương tiện góp phần truyền đạt cũng như lan tỏa thông tin có nguồn gốc rõ ràng chính xác đến với người đọc. Nhưng một số trang thông tin đang hoạt động hiện nay lại không nắm rõ được thủ tục, quy trình cần tiến hành để xin cấp giấy phép hoạt động. Sau đây Luật Hùng Sơn xin cung cấp một số thông tin về thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp dưới đây

Quảng cáo

Điều kiện cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Để website có thể hoạt động như website là trang thông tin điện tử thì Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện như sau:

Về Doanh nghiệp, tổ chức: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp chỉ cấp cho các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành và có đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp.

Trong đó:

Doanh nghiệp cần đăng ký các ngành nghề sau:

 • Mã ngành 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Mã ngành 6312: Cổng thông tin: Thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp.

Đối với tổ chức phải có có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp trên Trang thông tin điện tử tổng hợp.

Về tổ chức, nhân sự:

 • Có ít nhất 01 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin (người có quốc tịch Việt Nam hoặc người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 06 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ);
 • Có bộ phận quản lý nội dung thông tin.
 • Có ít nhất 01 nhân sự quản lý về nội dung thông tin và 01 nhân sự quản lý về kỹ thuật.
 • Đáp ứng quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/ NĐ –CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/ 2013/NĐ – CP.

Về tên miền:

 • Đối với đơn vị xin cấp phép không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền của trang thông tin điện tử tổng hợp không được giống hoặc trùng với tên miền của cơ quan báo chí khác.
 • Phải sử dụng ít nhất 01 (một) tên miền có đuôi “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.
 • Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền.
 • Tên miền phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.

Về kỹ thuật:

 • Trang thông tin điện tử tổng hợp phải có thời gian lưu trữ thông tin như sau: lưu trữ tối thiểu 90 ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;
 • Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;
 • Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn việc truy nhập bất hợp pháp và các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;
 • Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
 • Đảm bảo có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng được việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử tổng hợp.

Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và quản lý thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp

 • Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;
 • Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;
 • Có cơ chế phối hợp để loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1 Điều 5 Nghị đinh 72/2013/NĐ – CP. Chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

Được các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực báo chí chấp thuận cho phép trích dẫn nguồn tin: Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực báo chí là các đơn vị như tòa soạn báo, tạp chí. Việc chấp thuận cho phép trích dẫn nguồn tin phải được thông qua bằng văn bản.

Hồ sơ thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;
 • Một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc).

Lưu ý: Quyết định thành lập phải có chức năng nhiệm vụ phù hợp với lĩnh vực thông tin trao đổi trên trang trang thông tin điện tử tổng hợp;

Đề án hoạt động phải bao gồm các nội dung:

Quảng cáo
 • Nội dung các thông tin, chuyên mục dự kiến sẽ có trên webiste;
 • Mục đích của việc cung cấp thông tin trên website;
 • Thông tin cụ thể địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam;
 • Nguồn thông tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính trên trang thông tin điện tử tổng hợp;
 • Phương án cụ thể về tổ chức nhân sự, quản lý thông tin, kỹ thuật, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp theo các quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ Khoản 5 Điều 23 Nghị định 27/2018/ NĐ – CP ;

Lưu ý: Về thời gian có hiệu lực: Giấy phép được cấp phép tối đa là 10 năm và gia hạn không quá 02 lần; mỗi lần không quá 02 năm.

 • Văn bản về việc chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.
 • Phương án kỹ thuật để đảm bảo hoạt động của trang trang thông tin điện tử tổng hợp;
 • Giấy xác nhận đã đăng ký hoặc hợp đồng mua bán tên miền;
 • Giấy tờ chứng minh về bộ phận quản lý nội dung và bộ phận quản lý kỹ thuật (trình độ, chứng chỉ đào tạo, thông tin cá nhân….);
 • Bản demo trang chủ và các chuyên mục của trang trang thông tin điện tử tổng hợp;
 • Hợp đồng mua hoặc thuê đặt máy chủ tại Việt Nam;

Thủ tục xin giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép theo quy định pháp luật và nộp theo một trong ba cách sau: nộp trực tiếp; chuyển qua hệ thống bưu chính; gửi trực tuyến qua hệ thống Dịch vụ công.

Bước 2: Nhận và xử lý hồ sơ

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 4: Sửa đổi bổ sung khi có yêu cầu

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ gửi thông báo chi tiết nội dung cần sửa đổi.

Đơn vị xin cấp phép sửa đổi hồ sơ và nộp lại hồ sơ đã sửa đổi theo yêu cầu. Thời gian xử lý hồ sơ tương tự hồ sơ nộp lần đầu.

Bước 3: Trả kết quả

Kết quả là giấy phép điện tử có chữ ký số (có giá trị pháp lý như giấy phép bằng văn bản giấy có ký tên đóng dấu đỏ) được gửi qua email cho tổ chức, doanh nghiệp (đồng thời được lưu trên Cổng thông tin điện tử của Sở và tổ chức, doanh nghiệp có thể tải về bất kỳ lúc nào).

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép trang thông tin điện tử

Các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử (theo khoản 8, 9 Điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP):

Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép cho:

 • Cơ quan báo chí, cơ quan ngoại giao và lãnh sự, tổ chức trực thuộc Trung ương, tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
 • Tổ chức Chính phủ và phi chính phủ nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
 • Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép cho tổ chức, doanh nghiệp không thuộc trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dịch vụ xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử

 • Tư vấn tất cả nội dung liên quan đến thủ tục xin cấp Giấy phép;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy phép;
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy phép;
 • Nhận thông báo của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ xin cấp Giấy phép;
 • Nhận và bàn giao kết quả Giấy phép cho khách hàng;

Trên đây là bản tu vấn sơ bộ của Luật Hùng Sơn về thủ tục xin cấp phép Trang thông tin điện tử tổng hợp. Trường hợp còn bất kỳ thắc mắc về thủ tục trên hoặc có nhu cầu tư vấn các thủ tục pháp lý khác vui lòng liên hệ đến hotline 19006518 để nhận được giải đáp.

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn