logo

Thông tư sửa đổi về quản lý website thương mại điện tử

  • LS. Hùng Sơn |
  • 03-10-2018 |
  • Tin tức , Văn bản pháp luật , |
  • 10237 Lượt xem

Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 21/2018/TT-BCT sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT (Thông tư số 47) ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT (Thông tư số 59) ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

lightbulb Nội dung thông tư 

Theo đó, Thông tư này đã bãi bỏ Điều 8 Thông tư số 47; sửa đổi Điều 13 Thông tư số 47 thành “Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử; Dịch vụ khuyến mại trực tuyến; Dịch vụ đấu giá trực tuyến.”; bãi bỏ Điều 21 Thông tư số 47; thay thế cụm từ “Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin” bằng cụm từ “Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số” tại khoản 2 Điều 15, khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 17, khoản 2 Điều 18, khoản 2 Điều 23, khoản 1 Điều 24, khoản 2 Điều 25, khoản 2 Điều 26, khoản 1 và 3 Điều 32 và các Mẫu biểu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 47.

 

Ngoài ra, Thông tư này sửa đổi một số điều của Thông tư số 59 ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động. Cụ thể, Điều 10 Thông tư số 59 được sửa đổi thành “Đối tượng thông báo là chủ sở hữu ứng dụng bán hàng, bao gồm: thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân”. Điều 13 Thông tư số 59/2015/TT-BCT được sửa đổi thành “Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này”. Cụm từ “Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin” được thay thế bằng cụm từ “Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số” tại phần căn cứ ban hành, khoản 2 và 3 Điều 17, khoản 1 và 3 Điều 23 và các Mẫu biểu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 59.

Thông tư số 21/2018/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2018.

Theo: online.gov.vn :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm

Video tư vấn pháp luật

Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít image
Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít
Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít image
Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít
Đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, logo – Luật Hùng Sơn image
Đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, logo – Luật Hùng Sơn
Ý kiến pháp lý về tranh chấp tại Chung cư – Ls. Nguyen Minh Hai – Luat Hung Son image
Ý kiến pháp lý về tranh chấp tại Chung cư – Ls. Nguyen Minh Hai – Luat Hung Son
Lawyer Nguyen Minh Hai – Hung Son _ Associates on VTV image
Lawyer Nguyen Minh Hai – Hung Son _ Associates on VTV
Hotline
Top