logo

Quy trình họp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên chuẩn nhất

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 20-12-2020 |
 • Tin tức , |
 • 2724 Lượt xem

Sau giai đoạn thành lập, công ty phải chuẩn bị nghiên cứu quy trình họp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên sau cho phù hợp với Điều lệ cũng như quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Quảng cáo

Hiểu được tâm lý bối rối của chủ doanh nghiệp trong những thủ tục này, Luật Hùng Sơn sẽ chia sẻ một số thông tin pháp lý hữu ích thông qua bài viết sau.

Quy trình họp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên cần lưu ý các vấn đề sau:

Quy trình họp Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần

1. Triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong cuộc họp đầu tiên trong thời hạn 07 ngày làm việc, tính từ ngày kết thúc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Hội đồng quản trị họp định kỳ hoặc bất thường tại trụ sở chính của công ty hoặc nơi khác.

Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi thấy cần thiết nhưng định kỳ mỗi quý phải họp ít nhất một lần. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp khi:

 • Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập đề nghị;
 • Giám đốc/ Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác đề nghị;
 • Từ 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị đề nghị;
 • Các trường hợp khác theo điều lệ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị họp, nếu không thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty.

2. Thông báo mời họp

Người triệu tập họp Hội đồng quản trị gửi thông báo mời họp chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp rõ ràng về thời gian, địa điểm, chương trình, các vấn đề thảo luận, quyết định họp, tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp được gửi bằng nhiều hình thức nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị (có quyền biểu quyết), Kiểm soát viên (có quyền dự họp nhưng không biểu quyết).

3. Điều kiện cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ¾ tổng số thành viên trở lên dự họp. Nếu lần 1 không đủ số lượng tham sự thì triệu tập lần thứ hai cách lần 1 07 ngày (trừ trường hợp Điều lệ quy định thời hạn khác nhỏ hơn 7 ngày) với hơn ½  số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Quy trình họp hội đồng thành viên – Công ty TNHH 2 – 50 thành viên

Hội đồng thành viên gồm những ai?

Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên trong công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 – 50 thành viên, thuộc cơ cấu công ty theo luật định nắm giữ vai trò là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty sẽ quy định thời gian định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng tối thiểu mỗi năm phải họp một lần.

Quảng cáo

Triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên

Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ chủ động triệu tập cuộc họp hoặc theo yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên. Cuộc họp được tổ chức tại trụ sở công ty. Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cho cuộc họp Hội đồng thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng thành viên

Thông báo mời họp Hội đồng thành viên có thể gửi bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng phải đảm bảo gửi trực tiếp đến từng thành viên Hội đồng thành viên. Nội dung thông báo mời họp phải ghi rõ thời gian, địa điểm họp và chương trình họp.

Chương trình và tài liệu họp

Chương trình và tài liệu họp được gửi cho các thành viên công ty trước khi họp. Những tài liệu quan trọng sử dụng trong cuộc họp như: quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ, thông qua phương hướng phát triển, thông qua báo cáo tài chính năm, tổ chức lại/ giải thể công ty phải được gửi đến các thành viên công ty chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày họp.

Thời hạn gửi các tài liệu khác được Điều lệ công ty quy định.

Điều kiện tiến hành cuộc họp Hồi đồng thành viên

Cuộc họp Hội đồng thành viên đủ điều kiện tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ. Nếu cuộc họp lần 1 không đủ điều kiện tiến hành thì triệu tập họp lần 2 cách lần 115 ngày với số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ.

Trường hợp cuộc họp lần 2 không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần 3 cách lần 2 10 ngày làm việc và không phụ thuộc số lượng thành viên dự họp và tỷ lệ vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp nữa.

Điều kiện thông qua Nghị quyết của Hội đồng thành viên

Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua nếu: Đạt số phiếu đại diện tối thiểu 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản (hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ), sửa đổi, bổ sung Điều lệ; tổ chức lại, giải thể công ty thì cần số phiếu đại diện tối thiểu 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành.

Luật Hùng Sơn hi vọng đã cung cấp nhiều kiến thức pháp lý hữu ích về vấn đề quy trình họp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên.

Nếu quý khách còn thắc mắc hoặc có nhu cầu trau đổi thêm, Luật Hùng Sơn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn nhanh chóng cho quý vị. Vui lòng lưu lại thông tin liên lạc bên dưới để tiện liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn luật online 19006518.

5/5 - (2 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải
 • Chào Luật sư, theo khoản 8 Điều 157 luật doanh nghiệp 2020: Nếu cuộc họp lần thứ nhất không thành thì được triệu tập cuộc họp lần thứ 2 trong thời hạn 07 ngày. Vậy Luật sư cho tôi hỏi trong thời hạn 07 ngày ở đây nghĩa là cuộc họp lần thứ 2 có thể diễn ra trong vòng 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất hay phải cách cuộc họp lần thứ nhất 07 ngày. Xin cảm ơn Luật sư.

  • Chào anh (chị), cảm ơn anh (chị) đã gửi câu hỏi đến Luật Hùng Sơn.
   Theo khoản 8 Điều 157 luật doanh nghiệp 2020 được hiểu rằng việc triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Như việc, ngày dự định họp Hội đồng quản trị lần 2 phải cách ngày dự định họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất ít nhất là 7 ngày.
   Nếu còn thắc mắc gì thêm anh (chị) vui lòng gọi đến tổng đài tư vấn 1900.6518 để được hỗ trợ nhanh nhất. Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn