logo

Mức xử phạt khi không thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo website/ứng dụng đến Bộ Công thương

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 08-11-2021 |
 • Giấy phép , |
 • 940 Lượt xem

Website/ứng dụng hoạt động về thương mại điện tử cần đăng ký với Bộ Công Thương

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần tự xác định lại website/ứng dụng của mình có thuộc nhóm những website/ứng dụng cần đăng ký hay không. Việc xác định này cần được thực ngay trong quá trình đang xây dựng website hoặc đang dự định xây dựng và nên tìm hiểu trước thông tin về thủ tục này.

Các mức phạt khi cá nhân doanh nghiệp không thực hiện thủ tục đăng ký website/ứng dụng với Bộ Công Thương

Nếu các cá nhân, thương nhân, tổ chức sử dụng website cho các hoạt động kinh doanh mà không đăng ký hoặc thông báo cho Bộ Công Thương, các đơn vị này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP thay thế cho Nghị định Nghị định số 185/2013/NĐ-CP và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP (đã hết hiệu lực), Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hình phạt cụ thể liên quan đến tuyên bố hành vi của trang web như sau:

mức xử phạt không đăng ký website với bộ công thương

Mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với:

Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức không bổ sung hồ sơ thông báo liên quan đến website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng trên nền tảng di động theo quy định;

Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức không bổ sung hồ sơ đăng ký liên quan đến website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trên nền tảng di động theo quy định;

Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức không thông báo sửa đổi, bổ sung theo quy định khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng sau khi website/ứng dụng đã thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

Mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với:

 • Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc cung cấp thông tin sai lệch khi thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc thiết lập website/ứng dụng thương mại điện tử bán hàng;
 • Doanh nghiệp, tổ chức công bố thông tin đăng ký trên website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mà không đúng với các nội dung đã đăng ký đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức sử dụng biểu tượng “đã thông báo” để gắn lên website/ứng dụng thương mại điện tử bán hàng khi website/ứng dụng đó chưa được duyệt hoặc xác nhận thông báo từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật;

Mức phạt từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng đối với:

 • Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức không thông báo website/ứng dụng thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật;
 • Doanh nghiệp, tổ chức không thông báo sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi nội dung thông tin liên quan đến website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đã thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật;
 • Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có hành vi gian dối hoặc cung cấp nội dung thông tin sai sự thật khi thông báo website/ứng dụng thương mại điện tử bán hàng;
 • Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức giả mạo thông tin thông báo trên website/ứng dụng thương mại điện tử bán hàng.

Mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với:

 • Doanh nghiệp, tổ chức không đăng ký website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật;
 • Doanh nghiệp, tổ chức nhận chuyển nhượng website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mà không thực hiện thủ tục chuyển nhượng hoặc không thực hiện thủ tục đăng ký lại với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật;
 • Doanh nghiệp, tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ thương mại điện tử nhưng không đúng với hồ sơ đã đăng ký;
 • Doanh nghiệp, tổ chức có hành vi gian dối hoặc cung cấp nội dung thông tin sai sự thật khi đăng ký website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Doanh nghiệp, tổ chức có hành vi giả mạo thông tin đăng ký trên website/ ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 • Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng biểu tượng “đã đăng ký” để gắn lên website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử nhưng chưa được xác nhận đã đăng ký  từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật;
 • Doanh nghiệp, tổ chức có hành vi tiếp tục hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi đã chấm dứt hoặc bị hủy bỏ đăng ký website/ứng dụng đã thực hiện đăng ký trước đó.

Hình phạt bổ sung:

Nếu một cá nhân hoặc đại lý cố tình tái phạm hoặc liên tục vi phạm được nêu ở các điểm ở trên, các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với việc đình chỉ kinh doanh sẽ được áp dụng, cụ thể như sau:

 • Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, Giấy phép chứng thực hợp đồng điện tử trong thương mại điện tử từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều này;
 • Đình chỉ hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều này.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

Ngoài ra cung có một số quy định về biện pháp khắc phục hậu quả do các Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức gây ra như sau: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm:

 • Lợi dụng hoạt động đánh giá, giám sát và chứng thực trong thương mại điện tử để thu lợi bất chính;
 • Tiếp tục hoạt động sau khi đã chấm dứt hoặc bị hủy bỏ đăng ký, chấm dứt hoặc bị thu hồi Giấy phép hoạt động đánh giá, giám sát và chứng thực trong thương mại điện tử.

Dịch vụ tư vấn thông báo, đăng ký website/ứng dụng thương mại điện tử của Luật Hùng Sơn:

Luật sư của Công ty Luật Hùng Sơn đã và đang tư vấn trực tiếp cho nhiều website/ ứng dụng  cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, website/ứng dụng thương mại điện tử bán hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thương mại điện tử không chỉ trong giai đoạn xin giấy phép mà còn trong quá trình thực tế hoạt động Luật Hùng Sơn đã tư vấn các vấn đề vướng mắc mà 1 website/ ứng dụng TMĐT thường gặp phải. Do vậy, Luật Hùng Sơn tự tin cung cấp dịch vụ toàn diện cho khách hàng bắt đầu từ giai đoạn đăng ký và trong suốt quá trình vận hành website/ ứng dụng TMĐT của Khách hàng.

♦ Phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn thông báo, đăng ký website/ứng dụng thương mại điện tử của Luật Hùng Sơn:

Xem xét, đánh giá mô hình hoạt động và đưa ra ý kiến tư vấn thủ tục cần tiến hành đối với website/ ứng dụng của Khách hàng;

Tư vấn hoàn thiện website/ ứng dụng của khách hàng để thỏa mãn điều kiện đăng ký, thông báo;

Soạn thảo và cung cấp danh sách tài liệu để hoàn thiện hồ sơ đăng ký, thông báo, cung cấp mẫu biểu đáp ứng yêu cầu của cơ quan đăng ký, thông báo;

Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thông báo/ đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ, phản hồi các yêu cầu của cơ quan đăng ký, sửa đổi bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Nhận kết quả xác nhận website/ứng dụng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bàn giao cho khách hàng;

Luật Hùng Sơn sẵn sàng cung cấp danh mục tài liệu cần chuẩn bị để hoàn thiện hồ sơ đăng ký website/ ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (sàn giao dịch thương mại điện tử, Sàn TMĐT, khuyến mại trực tuyến, đấu giá trực tuyến) miễn phí để khách hàng có thể tham khảo.

Một số Khách hàng tiêu biểu đã thực hiện dịch vụ của Luật Hùng Sơn:

Đối tác Website/ ứng dụng Dịch vụ cung cấp
CÔNG TY TNHH NEW TECH SOLUTIONS https://nets.vn/ Website/ ứng dụng  TMĐT bán khóa học online
Công ty Cổ phần ONEID https://vinid.net Sàn TMĐT, website TMĐT trực tuyến về mua sắm hàng hóa/đi siêu thị trực tuyến, mua vé tham dự sự kiện
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia (Vingroup) https://Online.Vinhomes.vn Sàn giao dịch bất động sản online
https://stay.vinhomes.vn
Công ty TNHH Giáo Dục Visang Việt Nam (100% vốn Hàn Quốc)   https://masterkorean.vn/ Website/ ứng dụng  dạy tiếng Hàn trực tuyến
https://Job.masterkorean.vn Sàn giao dịch dịch vụ việc làm
Công ty TNHH Tung Tăng https://tungtang.com.vn Sàn thương mại điện tử rao vặt
Công ty Cổ phần Du lịch C.E.O (CEO Travel) https://ceohomes.vn Sàn giao dịch bất động sản online
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại và Dịch vụ Hà Linh https://halinh.net Sàn giao dịch bất động sản online
Công ty Cổ Phần Nghiên Cứu Và Sản Xuất Vinsmart (Vingroup) ứng dụng TMĐT Vsmart Chủ đề (trên IOS và CHPlay) Ứng dụng cung cấp hình nền, hình động, chủ đề… dành cho điện thoại di động
Công ty TNHH NOTIKA Việt Nam Ứng dụng TMĐT Notika (trên IOS và CHPlay) Ứng dụng cung cấp thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp,…

Trong trường hợp Quý khách hàng gặp khó khăn, vướng mắc trong việc thự hiện thủ tục thông báo, đăng ký website/ ứng dụng thương mại điện tử quý. Khách hàng có thể liên hệ Tổng Đài Tư Vấn Luật 1900 6518 hoặc liên hệ Hotline 0964 509 555 – 0969 32 99 22 để được tư vấn miễn phí và có thể đặt dịch vụ tư vấn thông báo, đăng ký website/ ứng dụng thương mại điện tử của Luật Hùng Sơn.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn