logo

Một số điểm mới về hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 2018

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 15-09-2018 |
  • Tin tức , |
  • 1753 Lượt xem

Như Luật Hùng Sơn đã thông tin, Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực từ ngày 01/08/2018 và sẽ thay thế Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Quảng cáo

 

Ảnh: Trường quốc tế St.Paul Hà Nội – Đối tác của Luật Hùng Sơn

 

Để có cái nhìn tổng quát hơn về những sự thay đổi, Luật Hùng Sơn xin được tổng hợp những nội dung chính yếu được sửa đổi bổ sung trong Nghị định 86 so với Nghị định 73. Cụ thể như sau:

Quảng cáo

lightbulb Bảng so sánh nghị định 86/2018 và Nghị định 73/2012

Stt

Điểm mới

Nghị định 86/2018

Nghị định 73/2012

1 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Không áp dụng đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Lĩnh vự giáo dục nghề nghiệp đã được quy định tại Nghị định 48/2015/NĐ-CP. Đây là điểm hợp lý bởi lẽ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nên được quy định riêng bởi lĩnh vực này thuộc quyền quản lý của Bộ LĐTBXH thay vì Bộ Giáo Dục.
Có áp dụng
2 Liên kết giáo dục và liên kết đào tạo Bổ sung quy định về liên kết giáo dục, quy định từ Điều 6 đến Điều 14 Chỉ quy định về liên kết đào tạo
3 Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài Bổ sung
4 Loại hình cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Bỏ Cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Bổ sung Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Quy định riêng phân hiệu của các cơ sở tại Mục 5. Thủ tục cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam
5 Thời hạn hoạt động Không quá 50 năm, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không dài hơn thời hạn thuê đất không quá 50 năm, tính từ ngày cho phép thành lập. Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn, nhưng không quá 70 năm
6 Vốn đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học phải có tổng số vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỷ đồng (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ đầu tư dự án thực hiện việc chứng minh khả năng tài chính theo quy định của Luật đầu tư. Đến thời điểm thẩm định cho phép thành lập trường đại học, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 500 tỷ đồng. Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học phải có suất đầu tư ít nhất là 150 triệu đồng/sinh viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất, nhưng không thấp hơn 300 tỷ đồng.
7 Thời hạn đăng ký hoạt động tối thiểu để thuê Cơ sở vật chất Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được phép thuê cơ sở vật chất ổn định theo chu kỳ thời gian ít nhất 05 năm và phải bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.
Không giới hạn dưới 20 năm
Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động dưới 20 năm không phải xây dựng cơ sở vật chất riêng, nhưng phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê trường, lớp, nhà xưởng, các diện tích phụ phù hợp và ổn định trong thời gian ít nhất là năm năm.
8 Tiếp nhận học sinh Việt Nam Số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh học chương trình giáo dục của nước ngoài tại cơ sở giáo dục.
Như vậy, Trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài đã được tiếp nhận học sinh Việt Nam để học chương trình của nước ngoài.
Dưới 5 tuổi: Không được tiếp nhận
Tiểu học và THCS: 10%
THPT: 20%
9 Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục Bộ và Giám đốc Sở, không còn quy định thẩm quyền của Trưởng phòng GĐ & ĐT
2. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cho phép hoạt động giáo dục đối với:
a) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;
b) Cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học;
c) Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập.
Quy định thẩm quyền đến cấp Trưởng phòng GD & ĐT
3.Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi cơ sở giáo dục và phân hiệu của cơ sở giáo dục hoạt động cho phép hoạt động giáo dục đối với:
a) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và phân hiệu của những cơ sở này;
b) Trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông);
c) Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên Chính phủ đề nghị cho phép thành lập;
d) Trường trung cấp chuyên nghiệp và phân hiệu của những cơ sở này.
4. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động giáo dục đối với:
a) Cơ sở giáo dục mầm non;
b) Trường tiểu học;
c) Trường trung học cơ sở;
d) Trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông).
10 Thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Không còn quy định thẩm quyền cho chủ tịch UBND cấp huyện
Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài.
2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông, trừ cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại khoản 2 Điều này.
Quy định thẩm quyền đến UBND cấp huyện
4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông), trừ cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại Khoản 2 Điều này; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trừ trường cao đẳng nghề).
5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông), trừ cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại Khoản 2 Điều này.
11 Cơ sở vật chất Diện tích/trẻ cố định và lớn hơn
ít nhất 08 m2/trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã và 12 m2/trẻ đối với khu vực nông thôn;
Diện tích/trẻ giao động
ít nhất 06 – 08 m2/trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã và 10 – 12 m2/trẻ đối với khu vực nông thôn
12 Quy trình cho phép thành lập 1. Việc cho phép thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài bỏ Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục và thêm thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.
2. Việc cho phép cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ được phép hoạt động tại Việt Nam thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông thêmthông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.
3. Việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài thêm thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.
4. Việc cho phép mở phân hiệu khác quy trình đầu tiên là Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
4.1. Việc cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt cơ sở chính của những cơ sở này khác quy trình đầu tiên là Cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc xin mở phân hiệu của cơ sở giáo dục;
4.2. Việc cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục trong cùng một tỉnh, thành phố khác quy trình đầu tiên là Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp;

Luật Hùng Sơn cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập trường mầm non, trường liên cấp của Việt Nam, cũng như trường mầm non, trường liên cấp quốc tế có vốn đầu tư nước ngoài,… Quý Khách hàng có thể thường xuyên truy cập website của chúng tôi để theo dõi thông tin hoặc có thể liên hệ Tổng Đài Tư Vấn Luật 1900 6518 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp các vấn đề có liên quan.

Hãy gọi ngay 1900 6518 để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn!

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn