logo

Mã ngành 4610 gồm những ngành nào?

  • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
  • 18-06-2023 |
  • Tin tức , |
  • 687 Lượt xem

Mã ngành 4610 gồm những ngành nào? Đại lý hàng hóa, môi giới, đấu giá là gì? Điều kiện thành lập công ty Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Cùng Luật hùng Sơn theo dõi bài viết sau.

Quảng cáo

Mã ngành 4610 gồm những ngành nào?

461- 4610: Mã ngành Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

46101: Đại lý bán hàng hóa

Nhóm này gồm:

– Hoạt động đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thực hiện theo ủy quyền hoặc nhân danh tài khoản giao dịch của bên ủy quyền hoặc giao đại lý về các loại hàng hóa:

+ Nông, lâm sản nguyên dạng, động vật sống, nguyên liệu dệt thô và bán thành phẩm,

+ Nhiên liệu, quặng, kim loại và hoá chất công nghiệp, phân bón,

+ Lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá, thuốc lào,

+ Hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giầy dép, các sản phẩm da và giả da,

+ Gỗ xây dựng và nguyên, vật liệu xây dựng,

+ Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính, thiết bị công nghiệp, tàu thuyền và máy bay,

+ Giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng gia đình, hàng gia dụng và đồ ngũ kim;

– Hoạt động của các đấu giá viên.

Loại trừ:

– Bán buôn qua tài khoản của mình được phân vào các nhóm từ 4620 (Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống) đến 4690 (Bán buôn tổng hợp);

– Hoạt động của đại lý hưởng hoa hồng, môi giới, đấu giá liên quan đến ô tô con loại 9 chỗ ngồi trở xuống được xếp vào nhóm 45131 (Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)), xe có động cơ khác được xếp vào nhóm 45139 (Đại lý xe có động cơ khác), mô tô, xe máy được phân vào nhóm 45413 (Đại lý mô tô, xe máy);

– Hoạt động của đại lý hưởng hoa hồng, môi giới, đấu giá liên quan đến phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác được phân vào nhóm 45303 (Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác), mô tô, xe máy được phân vào nhóm 45433 (Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy);

– Bán lẻ qua đại lý hưởng hoa hồng bên ngoài cửa hàng được phân vào nhóm 47990 (Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu);

– Hoạt động của các đại lý bảo hiểm được phân vào nhóm 66220 (Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm);

– Hoạt động của các đại lý bất động sản được phân vào nhóm 6820 (Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất).

46102: Môi giới mua bán hàng hóa

Nhóm này gồm: Các hoạt động môi giới mua, bán các loại hàng hóa: thương nhân là trung gian (bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hóa (bên được môi giới) về các loại hàng hóa:

– Nông, lâm sản nguyên dạng, động vật sống, nguyên liệu dệt thô và bán thành phẩm;

– Nhiên liệu, quặng, kim loại và hoá chất công nghiệp, phân bón;Mã ngành

– Lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá thuốc lào;

– Hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giầy, dép, các sản phẩm da và giả da;

– Gỗ xây dựng và nguyên, vật liệu xây dựng;

– Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính, thiết bị công nghiệp, tàu thuyền và máy bay;

– Giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng gia đình, hàng gia dụng và đồ ngũ kim.

Loại trừ:

– Hoạt động môi giới bảo hiểm được phân vào nhóm 66220 (Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm);

– Hoạt động môi giới mua bán bất động sản được phân vào nhóm 6820 (Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất).

46103: Đấu giá hàng hóa

Nhóm này gồm: Các hoạt động của người có tài sản đấu giá tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng công khai để chọn người mua trả giá cao nhất về các loại hàng hóa:

– Nông, lâm sản nguyên dạng, động vật sống, nguyên liệu dệt thô và bán thành phẩm;

– Nhiên liệu, quặng, kim loại và hoá chất công nghiệp, phân bón;

– Lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá, thuốc lào;

– Hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giầy dép, các sản phẩm da và giả da;

– Gỗ xây dựng và nguyên, vật liệu xây dựng;

– Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính, thiết bị công nghiệp, tàu thuyền và máy bay;

– Giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng gia đình, hàng gia dụng và đồ ngũ kim.

Loại trừ: Hoạt động đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất được phân vào nhóm 6820 (Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất).

Quảng cáo

Đại lý hàng hóa, môi giới, đấu giá là gì?

Hoạt động của đại lý là gì?

Đại lý là mối quan hệ trong đó một bên (đại lý) thay mặt cho chính mình thực hiện một hoặc nhiều công việc dưới sự ủy quyền của bên kia (đại lý) để được trả thù lao.

Theo Luật Thương mại, đại lý thương mại là một hoạt động thương mại, theo đó hiệu trưởng và đại lý đồng ý rằng đại lý mua hoặc bán hàng hóa thay mặt cho chính mình hoặc cung cấp dịch vụ. của bên giao đại lý cho khách hàng để được trả thù lao. (Điều 166 Luật Thương mại). Trong đó:

+ Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng cho đại lý bán hàng hoặc giao tiền mua cho đại lý mua hàng hoặc là thương nhân ủy quyền cung cấp dịch vụ.

+ Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng cho đại lý bán hàng hoặc giao tiền mua cho đại lý mua hàng hoặc là thương nhân ủy quyền cung cấp dịch vụ.

Hoạt động đấu giá là gì?

Đấu giá có thể được hiểu là một phương thức bán hàng hóa và dịch vụ, đấu giá được thực hiện bằng cách đặt ra một mức giá tối thiểu, những người muốn mua sẽ phải trả giá, bất cứ ai trả giá cao nhất sẽ mua hàng hóa.

Hoạt động đấu giá nhằm mục đích đấu giá hàng hóa và tìm người mua để trả giá cao nhất. Đối với việc đấu thầu hàng hóa và dịch vụ, mục đích của cuộc đấu giá là tìm người bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. đáp ứng tốt nhất các yêu cầu do người mua đặt ra.

Trong thương mại, Luật thương mại định nghĩa:

–  Đấu giá hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá công khai để chọn người mua trả giá cao nhất.

– Việc đấu giá hàng hoá được thực hiện theo một trong hai phương thức sau đây:

+ Phương thức trả giá lên là phương thức bán đấu giá, theo đó người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người có quyền mua hàng;

+ Phương thức đặt giá xuống là phương thức bán đấu giá, theo đó người đầu tiên chấp nhận ngay mức giá khởi điểm hoặc mức giá được hạ thấp hơn mức giá khởi điểm là người có quyền mua hàng.”

– Người tổ chức đấu giá là thương nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá.”

(Căn cứ pháp lý Điều 185, Điều 186 Luật Thương mại 2005)

Theo Luật đấu giá: Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật đấu giá, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của luật này (Khoản 2 Điều 5 Luật Đấu giá)

Môi giới là gì?

Môi giới giao dịch được hiểu là một hoạt động trung gian thương mại, được thực hiện với mục đích cho phép nhà môi giới bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, giới thiệu và tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

Theo Điều 151 Luật Thương mại 2005, môi giới thương mại được định nghĩa là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân đóng vai trò trung gian (gọi là môi giới) để các bên mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ (gọi tắt là nhà môi giới) trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ và nhận thù lao theo hợp đồng môi giới.

Điều kiện thành lập công ty Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hoạt động đấu giá tài sản thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư năm 2020. Vì vậy, ngoài việc chuẩn bị hồ sơ hợp lệ để đăng ký thành lập doanh nghiệp (theo nguyên tắc chung), công ty bạn phải đồng thời đáp ứng các điều kiện của pháp luật chuyên ngành về xây dựng sau khi đi vào hoạt động kinh doanh. Đặc biệt:

Điều kiện kinh doanh đấu giá tài sản

Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh phù hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tên doanh nghiệp đấu giá tư nhân do chủ sở hữu đấu giá tư nhân lựa chọn, tên công ty đấu giá hợp danh do các thành viên lựa chọn và theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nhưng phải có cụm từ “doanh nghiệp. đấu giá kín “hoặc” công ty đấu giá hợp danh “.

Điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản:

  1. a) Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ sở hữu là đấu giá viên đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên hoặc Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;
  2. b) Có trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

Mọi vấn đề liên quan đến thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản không quy định tại Luật này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

(Căn cứ Điều 23 Luật Đấu giá 2016)

Điều kiện của đấu giá viên

Đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

+ Công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam, tuân theo Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

+ Có bằng đại học hoặc trên đại học một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

+ Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá viên quy định tại Điều 11 của Luật đấu giá, trừ trường hợp được miễn học nghề đấu giá viên quy định tại Điều 12 của Luật này;

+ Đạt kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

– Đào tạo nghiệp vụ đấu giá

+ Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 và khoản 2 nêu trên, có thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 03 năm trở lên được tham gia khóa đào tạo về đấu giá.

+ Thời gian đào tạo nghiệp vụ đấu giá là 06 tháng. Người đã học xong khóa đào tạo nghề đấu giá được cơ sở dạy nghề đấu giá cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá viên.

– Người được miễn đào tạo nghiệp vụ đấu giá

+ Người đã từng là luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, quản tài viên, trọng tài viên, có thời gian hành nghề từ 02 năm trở lên.

+ Người đã từng là thẩm phán, công tố viên, người thi hành công vụ.

– Cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá

Người có đủ các tiêu chuẩn nêu trên gửi hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá viên đến Bộ Tư pháp và nộp lệ phí theo quy định của pháp luật. trình tự thủ tục, hồ sơ theo quy định của Luật đấu giá.

(Căn cứ Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Luật đấu giá)

Trên đây là toàn bộ thông tin của công ty Luật Hùng Sơn về “Mã ngành 4610 gồm những ngành nào?”. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline 0964 509 555 hoặc đặt lịch ở văn phòng để được các chuyên viên tư vấn trả lời một cách nhanh gọn và chính xác nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi bài viết. Trân trọng!

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn