logo

Huyện ủy là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Huyện ủy

  • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
  • 15-06-2023 |
  • Tin tức , |
  • 1993 Lượt xem

Huyện ủy là gì? Bộ máy lãnh đạo từ của nước ta được phân quyền từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, hiện nay rất ít người có thể hiểu rõ về chức năng và nhiệm vụ cũng như cơ cấu tổ chức của của bộ máy lãnh đạo này và gần nhất chính là cấp lãnh đạo tại địa phương. Tìm hiểu huyện ủy viên là gì? Luật Hùng Sơn sẽ giới thiệu qua bài viết sau:

Quảng cáo

Huyện ủy là gì?

Huyện ủy là một cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai nhiệm kỳ của Đại hội, có nhiệm vụ về lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ và của hệ thống chính trị của huyện đã được quy định tại Điều lệ của Đảng và quy định trong Hiến pháp.

Chức năng, nhiệm vụ của Huyện ủy

Huyện ủy có chức năng cụ thể như sau:

– Là cơ quan thực hiện việc tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên sẽ là Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện uỷ trong tổ chức, để điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp các hoạt động của các cơ quan về tham mưu, giúp việc Huyện ủy; là trung tâm về thông tin tổng hợp phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.

– Trực tiếp thực hiện việc quản lý tài sản, tài chính của Huyện uỷ và đảm bảo về cơ sở vật chất cho các hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực của Huyện ủy và các cơ quan trong việc tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

Huyện ủy có các nhiệm vụ cụ thể như sau:

– Nghiên cứu và đề xuất các chương trình về công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện uỷ. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng Huyện uỷ.

– Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát:

Trong đó thực hiện việc hướng dẫn và phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công tác Văn phòng, công tác về tài chính và công nghệ thông tin cho các cấp ủy cơ sở và các cơ quan Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Thực hiện việc kiểm tra và giám sát về việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc về Đảng bộ huyện.

Theo dõi và đôn đốc các Chi, Đảng bộ về cơ sở trực thuộc, các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ huyện thực hiện các chế độ thông tin và báo cáo theo quy định.

Cơ cấu tổ chức của bộ máy hoạt động của Huyện ủy

Lãnh đạo Văn phòng của Huyện uỷ bao gồm: Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng.

Biên chế của Văn phòng Huyện ủy (sẽ gồm có từ 11 – 13 người, không kể bao Thường trực Huyện ủy) do Ban Thường vụ của Huyện ủy giao cho trong tổng số biên chế của khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội huyện sẽ theo phân bổ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ngoài ra, Văn phòng Huyện ủy sẽ được sử dụng lao động hợp đồng đối với một số công việc căn cứ theo Nghị định số 68/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của ban Tổ chức Huyện ủy

Thứ nhất, nhiệm vụ của ban tổ chức Huyện ủy bao gồm:

Quảng cáo

– Nghiên cứu và đề xuất:

+ Chuẩn bị hoặc giam gia chuẩn bị các nghị quyết về đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ về các công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ về chính trị nội bộ.

+ Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức và viên chức, đảng viên, bảo vệ về chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền thực hiện quyết định của ban thường vụ và huyện uỷ.

+ Tham mưu về công tác cán bộ và công chức thuộc diện ban thường vụ và huyện uỷ quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan đảng và Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội của huyện theo phân cấp quản lý.

+ Sơ kết và tổng kết về công tác tổ chức thực hiện xây dựng Đảng.

– Thứ hai, thực hiện về một số nhiệm vụ do ban thường vụ và thường trực huyện giao:

+ Cụ thể hoá và thực hiện việc triển khai các văn bản của cấp trên, của huyện uỷ và của ban thường vụ huyện uỷ về các công tác tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. 

+ Tham mưu và giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý về hồ sơ cán bộ, công chức diện ban thường vụ, huyện uỷ thực hiện quản lý; quản lý hồ sơ về cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị căn cứ theo quy định.

+ Được cử các cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác thực hiện xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ về chính trị nội bộ của các ban đảng, các cấp uỷ trực thuộc, các cơ quan có sự liên quan.

+ Thực hiện về công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng về chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng và của đoàn thể của huyện.

+ Là cơ quan về thường trực về công tác thi đua và khen thưởng của huyện uỷ.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ và thường trực huyện uỷ giao cho

Trên đây là bài viết tư vấn về tìm hiểu huyện ủy viên là gì của Luật Hùng Sơn. Hãy liên hệ ngay đến hotline: 19006518 Luật Hùng Sơn để được giải đáp những vướng mắc, khó khăn khi bạn đang gặp phải

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn