logo

Hợp đồng dân sự là gì? Đặc điểm hợp đồng dân sự là gì?

Hợp đồng dân sự là gì? Việc các bên tham gia kí kết thiết lập với nhau để chuyển giao giữa các lợi ích vật chất nhằm để đáp ứng các nhu cầu về sinh hoạt, tiêu dùng sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Hợp đồng dân sự sẽ là một trong những giao kết cần thiết giữa các bên để làm cơ sở căn cứ khi thực hiện. Vậy hợp đồng dân sự là gì? Luật Hùng Sơn sẽ làm rõ qua bài viết dưới đây:

Quảng cáo

Hợp đồng dân sự là gì?

Căn cứ theo Điều 275 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định thì hợp đồng sẽ là một trong các căn cứ phát sinh về nghĩa vụ dân sự.

Khái niệm về hợp đồng được quy định theo Điều 385 Bộ luật dân dự năm 2015 theo đó hợp đồng sẽ là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập hay thay đổi hoặc chấm dứt về quyền, nghĩa vụ dân sự.

Đặc điểm hợp đồng dân sự là gì?

Căn cứ theo Điều 385 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì hợp đồng dân sự sẽ bao gồm những đặc điểm  cụ thể như sau:

Thứ nhất, hợp đồng dân sự sẽ là sự thỏa thuận của giữa hai hay nhiều bên tham gia, nhưng là sự thỏa thuận và thống nhất ý chí và ý chí đó sẽ phải phù hợp với ý chí của pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, hợp đồng dân sự sẽ là một sự kiện pháp lý làm phát sinh về hậu quả pháp lý như xác lập hay thay đổi, chấm dứt về quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên chủ thể tham gia.

Sự kiện pháp lý sẽ là sự biến hoặc hành vi mà pháp luật đã quy định khi xuất hiện thì sẽ được xác lập, thay đổi hay chấm dứt về các quan hệ pháp luật. Hợp đồng dân sự sẽ là một sự kiện pháp lý, theo đó các bên khi có nhu cầu về tham gia giao dịch dân sự sẽ nhằm thỏa mãn mục đích của mình sẽ tiến hành để thực hiện.

Thứ ba, nội dung của hợp đồng dân sự sẽ là quyền và nghĩa vụ mà các bên chủ thể được quy định cho nhau khi thực hiện.

Thứ tư, mục đích của hợp đồng dân sự sẽ là lợi ích hợp pháp, không được trái đạo đức xã hội mà các bên cùng hướng tới khi tham gia.

Hình thức của hợp đồng dân sự là gì?

Căn cứ theo quy định của pháp luật, hình thức của hợp đồng dân sự sẽ rất đa dạng bao gồm các dạng cụ thể như sau:

(i) Hình thức về giao kết miệng (hay lời nói):

Đây là hình thức thực hiện một công việc với giá trị của hợp đồng không lớn hoặc khi các bên tham gia đã hiểu biết và có sự tin tưởng lẫn nhau, hoặc là các đối tác về tin cậy lâu năm hoặc là những hợp đồng sau khi thực hiện việc giao kết, thực hiện sẽ chấm dứt (như việc mua bán ngoài chợ, cho bạn bè người thân thực hiện việc vay tiền với số tiền không quá lớn).

(ii) Hình thức giao kết bằng hành vi cụ thể:

Đây là hình thức bên mua và bên bán sẽ thỏa thuận nhau nếu bên bán có gửi thư báo giá, mà bên kia không thực hiện việc trả lời tức là đã chấp nhận mua hàng theo giá đã được chào.

(iii) Hình thức bằng văn bản (viết):

Các bên khi thực hiện việc giao kết hợp đồng thống nhất về quyền và nghĩa vụ hợp đồng bằng văn bản. Các bên sẽ thỏa thuận với nhau về những nội dung chính mà họ đã cam kết và người đại diện của các bên sẽ phải ký hợp đồng.

4: Các điều khoản trong hợp đồng dân sự

(i) Điều khoản cơ bản

Điều khoản cơ bản sẽ xác định nội dung chủ yếu của hợp đồng. Nội dung của các điều khoản cơ bản sẽ do tính chất từng hợp đồng hoặc do pháp luật được quy định ví dụ như điều khoản về đối tượng.

Quảng cáo

(ii) Điều khoản thông thường

Điều khoản thông thường sẽ là những điều khoản được pháp luật quy định trước trong các văn bản liên quan. Khi thực hiện việc giao kết hợp đồng, các bên không thoả thuận về những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và sẽ được thực hiện như pháp luật đã quy định. Khác với các điều khoản cơ bản, các điều khoản thông thường sẽ không làm ảnh hưởng tới quá trình thực hiện việc giao kết hợp đồng. Nếu có các tranh chấp về những nội dung này thì quy định của pháp luật sẽ là các căn cứ để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên.

(iii) Điều khoản tùy nghi

Điều khoản tùy nghi sẽ là những điều khoản mà các bên khi tham gia thực hiện việc giao kết hợp đồng tự ý lựa chọn và thoả thuận với nhau để xác định về quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên nhằm làm cho nội dung của hợp đồng được cụ thể hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

(iv) Phụ lục hợp đồng

Kèm theo hợp đồng sẽ có thể là phụ lục để quy định về chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng cũng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng sẽ không được trái với nội dung của hợp đồng

Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự

Căn cứ theo Điều 407 và từ Điều 122 đến Điều 130 Bộ luật dân sự năm 2015 thì hợp đồng dân sự có thể vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu từng phần trong các trường hợp cụ thể sau đây: 

– Hợp đồng dân sự sẽ vô hiệu do vi phạm về điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội

– Hợp đồng dân sự sẽ vô hiệu do giả tạo

– Hợp đồng dân sự sẽ vô hiệu do người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ về hành vi, người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự sẽ xác lập và thực hiện

– Hợp đồng dân sự sẽ vô hiệu do bị nhầm lẫn

– Hợp đồng dân sự sẽ vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép

– Hợp đồng dân sự sẽ vô hiệu do người xác lập không nhận thức và không làm chủ được hành vi của mình khi tham gia.

– Hợp đồng dân sự sẽ vô hiệu do không tuân thủ các quy định về hình thức.

Hợp đồng dân sự vô hiệu từng phần trong các trường hợp sau:

Khi một phần của nội dung về hợp đồng dân sự bị vô hiệu nhưng không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của hợp đồng.

Khi hợp đồng dân sự bị vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt về quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm các giao dịch được xác lập. Khi giao dịch dân sự bị vô hiệu thì các bên sẽ khôi phục lại tình trạng ban đầu và hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Trên đây là bài viết tư vấn về Hợp đồng dân sự là gì của Luật Hùng Sơn. Hãy liên hệ ngay đến hotline: 19006518 Luật Hùng Sơn để được giải đáp những vướng mắc, khó khăn khi bạn đang gặp phải

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn