Hợp đồng bảo hiểm là gì? Các loại hợp đồng bảo hiểm

 • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
 • 12-01-2023 |
 • Tin tức , |
 • 151 Lượt xem

Hợp đồng bảo hiểm là gì? Có thể nói bảo hiểm là một thuật ngữ rất quen thuộc trong đời sống thường ngày. Hợp đồng bảo hiểm chính là hợp đồng đồng dân sự ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên tham gia bảo hiểm. Để hiểu thêm về hợp đồng bảo hiểm là gì cũng như như biết thêm về các loại hợp đồng bảo hiểm, mời bạn theo dõi bài viết dưới đây của Luật Hùng Sơn.

Quảng cáo

Hợp đồng bảo hiểm là gì?

Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận của các bên, theo đó, bên mua bảo hiểm sẽ phải đóng chi phí bảo hiểm, còn bên đóng bảo hiểm sẽ phải trả một khoản tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm nếu có xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Các loại hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm bao gồm hợp đồng bảo hiểm về con người, hợp đồng bảo hiểm về tài sản và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Tính chất hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm có một số tính chất chung trong khuôn khổ những quy định của luật pháp về hợp đồng dân sự, ngoài ra còn một số tính chất riêng gắn với đặc trưng kinh tế- kỹ thuật ngành bảo hiểm như:

 • Hợp đồng bảo hiểm mang tính chất tương thuận: Hợp đồng bảo hiểm được thiết lập dựa trên sự chấp thuận của đôi bên theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tự do giao kết trong khuôn khổ của pháp luật và đạo đức xã hội.
 • Hợp đồng bảo hiểm chính là hợp đồng song vụ: các bên khi tham gia ký kết đều có quyền và nghĩa vụ, quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Người bảo hiểm phải đảm bảo cho các rủi ro còn con người được bảo hiểm rẽ phải trả chi phí bảo hiểm đó.
 • Hợp đồng bảo hiểm có tính chất may rủi: Nếu như không tồn tại do thì sẽ không có việc giao kết cũng như tồn tại hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.
 • Hợp đồng bảo hiểm có tính chất tin tưởng tuyệt đối: mối quan hệ giữa bên mua bảo hiểm và bên bảo hiểm được thiết lập trong tình trạng tạo ra rủi ro cho nhau. Do đó để tồn tại và có thể thực hiện hợp đồng bảo hiểm thì hai bên phải có sự tin tưởng lẫn nhau.
 • Hợp đồng bảo hiểm có tính chất chất tiền tệ: nghĩa là hệ quả về quyền và nghĩa vụ của hai bên được thể hiện ở mối quan hệ tiền tệ. bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ trả tiền chi phí bảo hiểm, người bảo hiểm có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm em hoặc bồi thường khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.
 • Hợp đồng bảo hiểm có tính chất gia nhập: hợp đồng bảo hiểm là một hợp đồng theo mẫu. các nội dung chính của hợp đồng sẽ do người bảo hiểm soạn trước, còn bên mua bảo hiểm khi đọc hợp đồng thấy nội dung phù hợp với nhu cầu của mình thì gia nhập vào.
 • Hợp đồng bảo hiểm có tính chất dân sự, thương mại hỗn hợp. bên mua bảo hiểm có thể là một thương nhân hoặc pháp nhân, người bảo hiểm có thể là một pháp nhân dân sự hoặc là công ty bảo hiểm. em ra đó mối quan hệ giữa họ sẽ có thể có tính lịch sử hãy tính thương mại thuần túy hoặc dân sự và tính thương mại hỗn hợp.

Nội dung của hợp đồng bảo hiểm

Nội dung của hợp đồng bảo hiểm có thể gồm những nội dung dưới đây:

 • Tên, địa chỉ của  doanh nghiệp bảo hiểm, Thông tin của bên mua bảo hiểm, thông tin của người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng;
 • Đối tượng bảo hiểm;
 • Số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản được bảo hiểm đối nếu bảo hiểm đối với tài sản;
 • Phạm vi bảo hiểm, các điều kiện bảo hiểm và điều khoản bảo hiểm;
 • Thời hạn bảo hiểm;
 • Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;
 • Mức phí bảo hiểm và phương thức đóng phí bảo hiểm và phương thức đóng phí bảo hiểm;
 • Phương thức và thời hạn trả tiền bảo hiểm hoặc tiền bồi thường;
 • Các quy định ảnh giải quyết tranh chấp nếu có;
 • Ngày tháng năm giao kết hợp đồng bảo hiểm;
 • Ký tên, đóng dấu của các bên giao kết hợp đồng bảo hiểm;

Ngoài các nội dung kể tên thì hợp đồng bảo hiểm có thể có các nội dung khác tùy theo sự thỏa thuận của các bên.

Quảng cáo

Hình thức hợp đồng bảo hiểm

Hình thức của hợp đồng bảo hiểm được quy định trong Bộ luật Dân sự sự.Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản.Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm chính là giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm.

Nghĩa vụ thông tin của bên mua bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm phải cung cấp cho bên bảo hiểm đầy đủ các thông tin có liên quan đến đối tượng bảo hiểm khi giao kết hợp đồng bảo hiểm hoặc theo yêu cầu của bên bảo hiểm.

Nếu bên mua bảo hiểm cố ý không cung cấp hoặc cung cấp sai thông tin nhằm giao kết hợp đồng để hưởng số tiền bảo hiểm thì bên bảo hiểm có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và thu phí bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Nghĩa vụ phòng ngừa thiệt hại

Bên được bảo hiểm có nghĩa vụ phải tuân thủ các điều kiện được ghi trong hợp đồng, tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện các biện pháp phòng ngừa thiệt hại.

Nếu bên được bảo hiểm có lỗi không thực hiện các biện pháp phòng ngừa thiệt hại đã ghi trong hợp đồng thì bên bảo hiểm có quyền ấn định một thời hạn để được bên bảo hiểm thực hiện các biện pháp đó. Hết thời hạn mà các biện pháp phòng ngừa vẫn không thể thực hiện được thì bên bảo hiểm có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc không trả tiền bảo hiểm khi xảy ra thiệt hại do các biện pháp phòng ngừa đã không được thực hiện.

Trên đây là bài viết của Luật Hùng Sơn về hợp đồng bảo hiểm là gì và các loại hợp đồng bảo hiểm nếu còn vướng mắc liên quan đến vấn đề này vui lòng liên hệ tổng đài 1900 658 để được hỗ trợ

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn